HELSENORGE

Psykiatrisk klinikk - DPS døgn allmenn

Vi tilbyr behandling av psykosar, depresjonar, bipolare lidingar, angstlidingar og eteforstyrringar med meir. DPS døgn tek imot pasientar til både frivilleg og tvungen psykisk helsevern. Vi vil saman med deg planleggje den behandlinga som er best mogleg tilpassa dine behov og ressursar.

Fann du det du leita etter?