Psykiatrisk klinikk

Vi tilbyr deg over 18 år spesialisert vurdering, behandling og rehabilitering.

Les meir om Psykiatrisk klinikk

Psykiatrisk klinikk

Avdeinga vår har sengepostar for akuttbehandling og rusbehandling, samt dagbehandling innan vaksenhabilitering. I tillegg er vi distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Sunnfjord og ytre Sogn, med poliklinikkar i Førde og Florø, samt sengepostar i Førde og på Tronvik (Kyrkjebø).

Kontakt

Telefon
57 83 94 70
E-post
Postadresse
Helse Førde, Psykiatrisk klinikk, postboks 1000, 6807 Førde.
Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangement

  • 18.10 onsdag
    Psykisk helse - Temakveldar i Sunnfjord

    Psykiatrisk Klinikk i Helse Førde HF arrangerer i haust fire temakveldar med fokus på psykiske lidingar og psykisk helse. Temakveldane er opne for alle interesserte. Erfarne fagfolk vil halde ein times føredrag kvar gong !

  • 27.10 fredag
    Treningskontaktkurs i Årdal

    Tiltak for pasientar med rusproblem, psykiske lidingar, overvekt og diabetes. Er du interessert i fysisk aktivitet og friluftsliv? Då er treningskontaktkurs i Årdal noko for deg!

Psykiatrisk klinikk - Akutt Døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-akutt-dognPsykiatrisk klinikk - Akutt Døgn
Psykiatrisk klinikk - DPS daghttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-dps-dagPsykiatrisk klinikk - DPS dag
Psykiatrisk klinikk - DPS døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-dps-dognPsykiatrisk klinikk - DPS døgn
Psykiatrisk klinikk - Rus døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-rus-dognPsykiatrisk klinikk - Rus døgn
Psykiatrisk klinikk - Vaksenhabiliteringhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-vaksenhabiliteringPsykiatrisk klinikk - Vaksenhabilitering

​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​