Psykiatrisk klinikk

Vi tilbyr deg over 18 år spesialisert vurdering, behandling og rehabilitering.

Les meir om Psykiatrisk klinikk

Psykiatrisk klinikk

Avdeinga vår har sengepostar for akuttbehandling og rusbehandling, samt dagbehandling innan vaksenhabilitering. I tillegg er vi distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Sunnfjord og ytre Sogn, med poliklinikkar i Førde og Florø, samt sengepostar i Førde og på Tronvik (Kyrkjebø).

Kontakt

Telefon
57 83 94 70
E-post
Postadresse
Helse Førde, Psykiatrisk klinikk, postboks 1000, 6807 Førde.

Arrangement

  • 11.05 torsdag
    Tronvik: Frå avmakt til ressurs

    Psykiatrisk klinikk, Rus Døgn inviterer til samhandlingsmøte der mellom anna uteseksjonen i Oslo fortel om erfaringskompetanse i oppsøkande sosialt arbeid.

Psykiatrisk klinikk - Akutt Døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-akutt-dognPsykiatrisk klinikk - Akutt Døgn
Psykiatrisk klinikk - DPS daghttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-dps-dagPsykiatrisk klinikk - DPS dag
Psykiatrisk klinikk - Rus døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-rus-dognPsykiatrisk klinikk - Rus døgn
Psykiatrisk klinikk - Vaksenhabiliteringhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-vaksenhabiliteringPsykiatrisk klinikk - Vaksenhabilitering