Utgreiing før rusbehandling

Det er ønskjeleg at desse prøvane blir tatt i forkant av behandling ved DPS dag, eller i ventetida etter at pasienten er tilvist:

  • Blodprøvar: ALAT, ASAT, Gamma-GT, MCV, CDT (alkohol).
  • Urinprøvar: Etylglukuronid (EtG) og Etylsulfat (EtS)

Dispensasjonspraksis førarkort

"Dispensasjon for de lavere førerkortklassene A,B,M,S og T (gruppe 1) kan gis når alkohol-, stoff- eller eller medikamentfrihet er dokumentert over en lengre periode (normalt 1 år, minst 6 måneder), og søkeren har forpliktet seg til og vist at han kan gjennomføre deltagelse i oppfølgende behandling\kontroller.

Kontrollene vil oftest basere seg på klinisk inntrykk, samt eventuelt urin, blod og\eller andre prøver. Ved alkoholmisbruk er det særlig prøvene  CDT % (carbohydrat deficient transferrin), EtG (etylglucuronid), EtS (etylsulfat), leverprøver og MCV (mean cellular volume) som er aktuelle.

Hvilke kontroller som er nødvendige, må vurderes konkret i hver sak. Fra dispensasjon er gitt, bør slike kontroller som et minimum foretas hver måned i de første 6 måneder, annenhver de neste 12 måneder og senere kvartalsvis.

Vurderingen vedrørende dispensasjon for klasse C1, C, D1, kjøreseddel og kompetansebevis for uttrykningskjøring (gruppe 2 og 3) skal være vesentlig strengere. Ved de høyere klassene vil det vanligvis kreves minst 5 års fravær av rusmiddelbruk.

Rettleiar ved behandling av førerkortsaker

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.