HELSENORGE
ei bygd med grøne fjellsider rundt ein fjord, og fjell med snø på toppane

Fritidstilbod Vik kommune

Eit utval forskjellige fritidstilbod i Vik kommune for deg som er 18 år eller eldre. Du treng ikkje bu i kommunen for å nytte dei fleste av desse tilboda.

​​​Handarbeid

Vik Husfl​​idslag

Handarbeid på biblioteket i Vik.

Kontaktperson: Mona Svendsen - mona.svendsen@vik.kommune.no

Sport​​​/aktivitet

BasisBall k​​var tysdag

Trening med basisball

Kontaktperson: Maria Lødemel Bøe, tlf: 41046002, epost mariaboe@hotmail.com

Feios idrettsl​​ag

Lågterskel arrangement for bebuarar i bygda.

Kontaktperson: Roger Ulvestad, epost: roger.ulvestad@gmail.com

Fresvik mo​dig Idrettslag​​​

Spinning, dametrim, vintergruppa-Skøytekarusell, trimgruppa, vektløftar-gruppa,
friidrettsgruppa - Mensen Ernst Minneløp, kajakk-gruppa.

Kontaktperson: Dag Einar Bøtun, epost: meminnelop@gmail.com

Vik turl​​ag

Vik Turlag har mest aktivitet i sommarhalvåret, men noko aktivitet no også.

E-post: vik.turlag@dnt.no

Vik jakt- og ​fiskelag

Vi driver med jakt fiske og friluftsliv og er et lag under Njff sentralt.
Kontaktperson: Morten Jacobsen, epost: morten@vik-jfl.no

Sosial møtep​lass

Feios B​​ydelag

Det er ein frivillig organisasjon som jobbar for å leggje til rette for aktivitetar i bygda vår.

Kontaktperson: Gjertrud Samland, tlf: 95749217

Frelsesarmeen i ​​Vik

Frelsesarmeen i Vik er eit korps (menighet).

Kontaktperson: Osvald Risløw, epost: osvald.rislow@vik.kommune.no

Fresvik Helsel​​ag

Fresvik Helselag/Nasjonalforeningen for folkehelse

Kontaktperson: Aslaug Bøtun, epost botunaslaug@gmail.com

LevSam​​an

Ble opprettet i 2015 for å lukke gapet mellom lokalsamfunn ved å hjelpe flyktninger med å integrere seg i det norske samfunnet. LevSaman gir opplæring og coaching som å finne jobb, lære engelsk, bilkjøringskurs.

Kontaktperson: Mustapha Mekhatria
Epost: info@levsaman.no

Vik Bibli​​​otek

Arrangement på biblioteket i Vik

Kontaktperson: Mona Svendsen, epost: mona.svendsen@vik.kommune.no

Vik fred​​agskafe

Dette er eit lågterskel-tilbod der ein møter opp og høyrer på ulike tema kl 11.30 om
fredagane.

Kontaktperson: Arne Inge Sæbø, epost: arneingesebo@gmail.com, tlf: 97703015

Fresvik ​​​Sogelag

Fresvik Sogelag har som formål å samle lokalhistorisk stoff og gjøre det kjent gjennom bøker og arrangement.

Kontaktperson: Bjarne Bjørkevoll, epost: bjarne.bjorkevoll@online.no

Musik​​k, dans, drama

Fresvik Skulek​orps

Kontaktperson: Bjarne Bjørkevoll, epost: bjarne.bjorkevoll@online.no

Vik Musi​​kklag

Vik Musikklag er et (voksen) korps for musikantar som kan lese noter og har en viss
grunnkunnskap om instrumentet sitt.

Kontaktperson: Jan Loopstra, epost: janlen@online.no

​Anna​​

Vik Rø​de Kors

Kontaktperson: Dariusz Hauderowicz, epost: post@rkvik.no

Vik Revma​tikerforening

Forening for folk med revmatiske helseplager.

Kontaktperson: Marit Hønsi, epost: m.honsi@online.noFann du det du leita etter?