HELSENORGE
bygda Sogndal med grønkledde fjellsider, fjorden og brua.

Fritidstilbod Sogndal kommune

Eit utval forskjellige fritidstilbod i Sogndal kommune for deg som er 18 år eller eldre. Du treng ikkje bu i kommunen for å nytte dei fleste av desse tilboda.

​Handar​​​beid

Sogndal H​usflidslag

Strikkekafe, kurs, handarbeidkafè, matlaging, handtverk.

Handarbeidslag​et Sans og Samling

Arrangerar sykveldar annakvar tysdag kl.19, og strikkekafe annakvar tysdag kl.19.30.

LAGA Han​​dverk

Arrangerer sykurs

Sogndal akt og​ kroki

Tegnegruppe

Sogndal kunst ​og kulturforening

Arrangerer diverse arrangement med aktivitetar innanfor handarbeid, musikk og matlaging, samt utstilling for lokale kunstnarar.

Sogndal R​​øde Kors Omsorg

Tegnegruppe: Onsdagar på frivillighuset, kl. 17-19. Ope tegnekurs der ein får alt av utstyr.
Strikkegruppe: Held til på frivillighuset på torsdagar frå kl.17-19. Ope for alle.

Sport/a​ktivitet

Balestrand Idret​tslag

Lokalt idrettslag i Balestrand med idrett i forskjellige greiner; årleg motbakkeløp, årleg løp, fotball, handball, innebandy, ski, trimgruppe og volleyball.

Bales​trand skytterlag

Skyttarlaget driv med skyting innandørs i Idrettshallen i Balestrand, og utandørs på
skytebane i Esebotn. Laget driv med generell skytetrening og arragerar skyteprøve for
jegarar. For å bli medlem kontakt Lars H. Ese eller søk om medlemsskap på nettsida.

Kontaktperson: Lars H. Ese, mob: 90795547

Variu​s

Aktivitetstilbod for menneske med nedsett funksjonsnivå.

Kontaktperson: Bjørge Handegård Eikelund, tlf.: 909 71 016,

​​​Fjærland Idrettslag

Idrettslag i Fjærland med diverse aktivitetar.

Fjærland skytterlag

For skyttarar i fjærland. Arrangerer konkurransar.

​​Kaupanger Idrettslag

Friidrett, innebandy, fotball, ski, trim.

​​Leikanger bridgelag

Ein gjeng som samlast og spelar Bridge. Bli med da vel?

Leikanger ​Jakt og fiskelag

Arrangerer div. aktivitetar, konkurransar og kurs innan jakt og fiske.

Leikanger ​​mc klubb

Sosial motorsykkelklubb med eigne flotte lokaler.

Leikanger Sportsk​ytterlag

Driv med pistolskyting inne og ute.

Idrettslag​et Syril

Driv med fotball, handball, innebandy, volleyball, langrenn, friidrett, trim og fjordklubben.

​​Bridgeklubb Sogndal

Samlast for å spele bridge.

KRIK Sogn​dal

Har både trening og diverse turar i kristen regi for personar mellom 18 og 35 år.

Norane idretts​​lag - tennis

Kan reservere bana på Norane for å spele

Norane Idret​​tslag

Norum sky​​ttarlag


Sogndal am​carklubb

Amerikanske biler.

Sogn Cy​​kleklubb

Sykkelklubb med felles treningar. For å bli medlem i klubben, må du logge deg inn på
minidrett.no (ev. opprette ny brukar) og søke medlemskap i Sogn Cykleklubb.

Sogndal Fotb​allklubb, Damer

Sogndal Idret​tslag

Har friidrett, herretrim, handball, handbak, karate dujo, klatreklubb, langrenn, orientering, styrkeløft, svømming, taekwondo, trimgruppe og det årlege løpet Smili.

Sogndal Idr​​​​ettslag fotball

Her kan ein til dømes sjå kampar, spele breiddefotball, bli med i Saftkokaradn og bli med som frivillig.

Sogndal Jeg​er- og sportfiskelag

Sogn Mot​orsportklubb

Motocross og drifting.

Sogn Para​gliderklubb

Ei gruppe med personar som driv med paragliding.

Sogndal Pi​​stolklubb

Arrangerer treningar, stevner, dugnadar osv.

Sogndal skyt​​tarlag

​​Sogndal Turlag

Arrangerer diverse turar.

Sogn Terren​gsykkel

Interesseorganisasjon for terrengsyklistar i Indre Sogn. Vil legge til rette for og oppretthalde eit godt og bærekraftig miljø for terrengsykling som vert utvikla i tråd med lokale interesser.

Sogn og fjord​​ane orienteringskrins

Yogahuset So​​gndal

Har fokus på yoga, mat og livsfilosofi.

Sjølvhjelp​​skurs

​​Den eritreiske forening i Sogndal og omegn

Ei forening som tilbyr kurs for korleis ein kan bli godt integrert i norsk kultur for eritrearar på deira morsmål.

Kontaktperson: Milkias Tecle, tlf.: 941 22 652

LAGA Ha​​ndverk

Arrangerer sykurs

NA fjord og​​ fjell Sogndal

Sjølvhjelpsgruppe for anonyme narkomanar på mandagar i Fjørevegen 17 19-21.

Sogndal R​​øde Kors Omsorg

Svømming for flykningkvinner og migrantkvinner 10 gongar i året.

Religiøse​ møter

​Bedehuset Betel Balestrand

Bedehuset Betel er en frivillig organisasjon som samles regelmessig i egne lokaler og
deler felles tro. Har mange ulike arrangement.

​​​Frelsesarmeen

Arrangerer kristne møter.

Sogndal in​​dremisjonsforsamling

Arrangerer div. arrangement som gudstjenester, kveldssamlingar og student-tapas.

Stedje kyr​kje

Arrangerer gudstjenester m.m.


Sosial m​øteplass

​​Sværefjorden bygdekvinnelag

Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder. Vi er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og er forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. Bygdekvinnelagets visjon er en møteplass for aktive kvinner. Over 70 år som organisasjon med hjerte for matkultur og råvarer har satt spor. I dag er våre lokale bygdekvinnelag rundt om i landet blant bygdenes og landets viktigste formidlere og bevarere av norske mattradisjoner og sunn matglede.
Dersom du ønsker å delta, sjå nettsida.

​​Fjærland Ungdomslag

Diverse aktivitetar som Olsokaftandans, kino ein gong i månaden, julefest 5.dag jul,
smalahovefest på hausten m.m.

​​Leikanger Ungdomslag

Arrangerer blant anna dansekurs, basar og teater.

​​​Eldrecafe, Sogndal Røde Kors Omsorg

Sosial møteplass for pensjonistar og alle andre eldre i kantina på omsorgssenteret på
onsdagar i partalsveker frå kl. 10.30-13.30.

Sogndal Byg​​dekvinnelag

Møter for kvinner i alle aldrar med foredrag om ulike tema og prat, samt basarar, turar og utflukter.

Sogndal H​​​usflidslag

Ein sosial møteplass med diverse handarbeid.

Sogndal Rot​​aryklubb

Rotary er ein organisasjon for samfunnsengasjerte ressurspersonar frå ulike yrke. Arbeidet for internasjonal fred og forståing står sentralt.

Sogndal Røde K​​ors Omsorg

Sosial møteplass for alle.

Fjøratreff

Sosial møteplass for alle.

Dyr​

​​Dyrevernlaget Indre Sogn

Her kan ein bli fosterheim for kattar.

Sogndal ​​hestealslag

Gruppe for medlemmar av Sogndal Hestealslag og andre som er interessert i
hesteaktivitetar. Her legg me ut info om kommande aktivitetar og møter.

​​Sogndal Køyre og Rideklubb

Sogndal og omegn ​hundeklubb

Klubb for hundeeigarar i Sogndal og omegn.

Sogn traves​elskap

Fri bruk av alle travbaner i Noreg, samt oppstalling på alle travsenter.

Musikk, dan​s, drama

​​Balestrand Musikklag

Eit korps i Balestrand

Balestrand Senio​rdans

Dans for seniorar som friskar opp kropp og sinn. Dersom du ønsker å delta, sjå facebook eller nettsida.

Balestrand Songl​ag

Blandakor med øving kvar tysdag i musikkrommet på Sagatun skule frå kl 19.30-21.30. Stort fokus på fellesskap i tillegg til song. Repertoaret spenner vidt innanfor den profane og sakrale songstilen.

​​​Fjærland Seniordans

Torsdagar kl. 18-20 på Fjærland Bygdahus

Fjærland Skulemusikkorps

For musikantar i alle aldrar

Kontaktperson: Sølvi Mundal Sæterdal, tlf.: 958 50 781

​​Kaupanger Bygdakor

Er ein gjeng med glade songfuglar fra Kaupanger. Har øvingar og konsertar i lokalmiljøet.

Kaupanger Skule- og ungdomskorps

Eit generasjonskorps. Kaupanger skule- og ungdomskorps er eit brassband. “Me har det
moro på øving”.

​​​Leikanger Mannskor

Leikanger Mannskor er ein godt innarbeidd institusjon i Syrstrondsbygdi med god
mannskorsong og Palmerevy som sitt varemerke.

Leikanger Musikk​​lag

Er eit janitsjarorkester som held til i Leikanger kommune. Dei er omlag 25 medlemmar, og sett stor pris på nye. Øvingar i gymsalen på Leikanger ungdomsskule mandagar kl.20.00 - 22.15.

Sogndal o​g Leikanger Trekkspillklubb

Sogndal trekkspelklubb tek imot nye medlemmar til orkesteret og til nybegynnargruppa.

Systrond damekor

Systrond damekor er om lag 25 glade damer som likar å synge. Dei har eit variert repertoar i ulike sjangerar. Møtes onsdagar kl.19.30 på Statens hus.

​​​Dalklang

Eit kristent kor.

Kontaktperson: Ester Nordheim, tlf.: 951 15 713

Norske trekkspi​lleres landsforbund, vestland krets

Arrangerer distriktsmesterskap og belgtreffen. Som medlem får ein også billigare
kursavgifter på trekkspelkurs, medlemsblad, avtalar på forsikring og straum og kan søke om støtte til sin lokale trekkspelklubb.


Sogndal M​usikklag

Janitsjarkorps.


Sogndal Sen​iordans

Arrangerer dans på onsdagar kl.17-19 på Trudvang skule.

Sogndal Song​lag

Blandakor.

Sogndal Storba​nd

Eit storband med saksofonar, trompetar, trombonar, piano, gitar, bass og trommer.

Sogndal Trekks​​​pelklubb

Orkester med trekkspel og andre instrument

Frivillig arbeid​

​​Balestrand Røde Kors

Hjelpekors, besøksven, beredskapsvakt og vertskap på “Til topps”.

Vener av Bale​strandsfjella

Dugnadsgruppe som søkjer om tilskot til tiltak, utfører arbeid på dugnad, organiserer
prosjekt og tiltak på turstiar og dagsturhytter i Balestrand.

Varius

Aktivitetstilbod for menneske med nedsett funksjonsnivå

Kontaktperson: Bjørge Handegård Eikelund, tlf.: 909 71 016

​​Redd Barna Sogndal

Frivillig organisasjon som jobbar med og for barn. Ulike arrangement og aktivitetar. Ønsker alltid fleire frivillige.

Torsdagsklubben

Pensjonistar som jobbar dugnad på Kaupanger idrettsanlegg ein gong i veka.

​​Demensforeininga Sogndal, Leikanger og Luster

Bli triminstruktør!

Leikanger​ Røde Kors

Bli frivillig i hjelpekorpset, eller bli besøksvenn!

Redningsselsk​apets Sjøredningskorps Leikanger

Som frivillig i Redningsselskapet kan din innsats redde liv og bidra til at færre drukner. Vi
trenger frivillige både på land og på vann – til flere ulike oppgaver.

​​​Berehjelp - Sogndal kulturhus

Hjelp til med bering mot betaling i Sogndal kulturhus.

Caritas Berg​en

Tolk for asylsøkarar

​FTU Sog​ndal

Arrangerer turar for personar med utviklingshemming to gongar i månaden. Bli med som frivillig.

Lions Club ​​Sogndal

Ein organisasjon for dei som vil bidra inn i samfunnet

Nasjonalfore​​ningen Sogndal, Leikanger og Luster demensforening

Bli aktivitetsvenn for ein person med demens

NFU lokallag So​​gndal og Vik

Ein organsisasjon som arbeider for eit samfunn for alle.

Sogndal Frivill​​igsentral

Held til i Fjøravegen 17. Låner ut gratis aktivitetsutstyr, koordinerer frivillig aktivitet som for eksempel turkameratar og syklistar for eldre på sjukeheimen, nattuglene, matkøyring. Dei arrangerer også open cafe på omsorgssenteret på onsdagar frå kl. 10.30-12 i oddetalsveker.
Låner ut lokala til ulike lågterskelarrangement gjennom veka.

Sogndal hje​​lper Sogndal

Ei facebook-gruppe der ein kan be om og tilby hjelp

Sogndal ​​Røde Kors

Diverse arrangement ein kan delta på

Veteranski​​bslaget Stavenes

Medlemsorganisasjon som arbeider for å restaurere, bevare og drifte veteranskipet DS
Stavenes fra 1904

Anna

​​​Balestrand Folkeakademi

Arrangerer diverse kulturkveldar i samarbeid med andre organisasjonar og lag.


Balestrand Ku​nstlag

Balestrand ​​Røde Kors

Få besøksvenn.

Balestrand S​ogelag

Eit historielag for lokalhistorie i Balestrand.

​Fjærland Sogelag

Eit historielag for Fjærland

​​Indre Sogn lokallag av fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane avdeling

Medlemsorganisasjon som arrangerer kurs, turar, seminar og vandringar med fokus på
bygningsvern. Organisasjonen har også klagerett på rivings- og byggingstiltak.
Informasjon om arrangement blir publisert gjennom fortidsminneforeninga sitt nasjonale nyhetsbrev, aktivitetskalendar på nettside og fb-side, samt på epost til medlemar i lokallaga.

Bli medlem? Registrer deg på nettsida til fortidsminneforeningen!

​​Demensforeininga sogndal, leikanger og luster

Ei forening som jobbar for å spreie informajson om demens. Arrangerer opne
informasjonsmøter om ulike tema kring demenssjukdom, samt har aktivitetar for personar med demens og andre interesserte.

Forum for N​atur og Friluftsliv Sogn og Fjordane

Naturvernsorganisasjon som ynskjer å ta vare på vilkåra for friluftsliv og naturen.

Human-Etisk Forb​​und, Indre sogn lokallag

Leikanger Pen​​sjonistlag

Ein politisk uavhengig organisasjon som skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske og kulturelle interesser.
Møte siste onsdag i månaden.

Systrond soge​lag

Fremja interesse for lokalsoga og kulturvern, samla inn, ta vare på og formidla soga
om kommunen og om folket gjennom tidene.

Sogndal og ​omegn hundeklubb

​​​Brystkreftforeningen Sogn

Jobbar for personar som har, eller har hatt brystkreft, samt deira familiar. Jobbar for å fremje helse og livsglede, velvære, fysisk aktivitet, eit sunt kosthald, sosial trivsel og samhald, kreftforskning og informasjon.

Demensfor​eininga sogndal, leikanger og luster

Ei forening som jobbar for å spreie informajson om demens. Arrangerer opne
informasjonsmøter om ulike tema kring demenssjukdom, samt har aktivitetar for personar med demens og andre interesserte.

Diabetesforb​​undet

For personar med diabetes. Arbeider for å gi dei med diabetes ein enklare kvardag.

Human-etisk forbund, indre s​ogn lokallag

Livssynsorganisasjon som arrangerar humanistisk namnefest og konfirmasjon, samt opne debattmøte, m.m

Iiins​​piratus

Ei gruppe med fokus på økologi, menneskerettar, innovative kvinner, aktive liv strandrydding og maritim forsøpling.

​NFU lokallag Sogndal​​ og Vik

Ein organisasjon som arbeider for eit samfunn for alle

Revmati​karforbundet

Har som hovudaktivitet bade- og treningstilbud i Sogndal svømmehall.


Sogndal b​åtlag

Lag for småbåteigarar i Sogndal.

Sogndal hagelag​

Ein møtestad for hageinteresserte i Sogndalsområdet. Spreier kunnskap og glede om
det å "få ting til å gro".

Sogndal og omegn​​ osteoporoseforening

Har som føremål å gi service og medlemstilbud som aktiviteter, møter og temaforedrag til pasientar med osteoporose og andre interesserte.

Sogndal Pensjonistla​​g

Ein politisk uavhengig organisasjon som skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske og kulturelle interesser. Dei arrangerer møte siste onsdag i månaden.

Sogndal Røde​ Kors Omsorg

Få besøksvenn

LHL Sogndal o​g Vik

Lokallag for Landsforeningen for hjerte og lungesyke. Arrangerer div. aktivitetar som
torsdagstrim på Kaupanger.

​Grendalag og velforeningar

​​​Fjordane Grendalag

Lag for innbyggerane i Sværefjorden og Vetlefjorden

​Amla​bukti grendalag

For personar busett i Amla eller på Kaupanger. Arrangerer div. hendingar og arrangement.

Eidsgrenda Vel

Velforening for innbyggarane i Eidsgrenda

​​​Leite grendalag

Velforeining som arbeider for eit trygt, trivleg og vakkert nærmiljø.

Lundene​ Vel

Velforening for alle som er busette i Lundevegen, Lundheim, Berlehagen, Onstadhaugen, Nilstreet, deler av Sognefjordvegen og Røysavegen t.o.m nr. 32.

​​​Fimreite Grendalag

Lag for innbyggerar på Fimreite.

Kjørnes v​elforening

Velforening ​for innbyggara​​​ne på Kjørnes

Notsete gren​​dalag

Grendalag for innbyggarar i Middalen. Arrangerer div. aktivitetar som strikkekafe, basar på hausten og grendafest i juni.

For stude​ntar

​​Laget Sogndal

Kristen studentorganisasjon som er open for alle. Arrangerer turar og diverse sosiale
arrangement.

Lurkarlaget​

Friluftsorganisasjon som arrangerer diverse turar og arrangement.

Meieriet

Studenthus med ulike arrangement og undergrupper.

Sjøspretten​

Tilbyr dykke- og kajakkurs og turar i nærområdet Sognefjorden. Har komplette havkajakk- og elvekajakksett og dykkesett som er tilgjengelege for medlemar.

Studentspr​etten

Har treningsgrupper innanfor diverse idrettar; fotball, handball, volleyball, innebandy,
basketball, handball, springing, turn, badminton, amerikansk fotball og langrenn.

Politikk​

​​Sogndal Arbeidarparti

Sogndal Frams​​tegsparti

Sogndal H​øgre

Sogndal Kristelege​ Folkeparti

Sogndal Senterpa​​rti

Sogndal Vens​tre


Fann du det du leita etter?