HELSENORGE
ei kvinne står på ein stein på eit fjell med flott utsikt over fjorden.

Fritidstilbod Lærdal kommune

Eit utval forskjellige fritidstilbod i Lærdal kommune for deg som er 18 år eller eldre. Du treng ikkje bu i kommunen for å nytte dei fleste av desse tilboda.

​​​Handarbeid

Borgund hu​sflidslag

Arrangerar mellom anna temamøter og strikkepub. Laget har en eiga vevstove.

Nettside​

​​Lærda​​l husflidslag

Variert handarbeid, sosialt samvær, læring og kursing.

Nettside

Sport og ​​aktivitet

Borgund Spin​​ning

Sykkeltrening i Samfunnshuset/Kommunehuset på Borgund.

Facebook

Damefotball i L​​​ærdal (uorganisert)

Lågterskeltilbud.

Facebook

Galdande ​​rundt

Årlig terrengløp

Facebook

Hegg sky​ttarlag

Facebook

Nettside

Lærdal i​drettslag

Lærdal IL driver med diverse aktiviteter for barn og voksne. Innunder Lærdal IL er det flere undergrupper med egne formidlingskanalar, men utad er idrettslaget ett samlet lag der medlemmene kan delta på ulike aktivitetar.

Facebook

Nettside

Aktivitet innunder Lærdal IL​​​

Lærdal ​IL Handbakklubb​

Facebook

Lærdal I​​L innebandy​​

Facebook

Lærdal IL skig​​​ruppa​

Få info om Cuprenn og føreforholda i lysløypa på Kvamme m.m.

Facebook

Lærdal IL «Sk​​øyte​​gruppa»

Skøyter og rulleskøyter

Facebook

Spinning Læ​​rdal​

Facebook

Step/​styrke i Lærda​l

Facebook

Lærdal golfklu​​bb

Lærdal Golfklubb står for tida utan golfbane, men er inne i ein prosjekteringsfase med sikte på å anlegge ny bane innan 2-3 år.

Facebook

Nettside

Lærdal ​​gym

Treningsrom

Facebook

Lærdal j​​eger og fiskarlag

Lærdal jeger og fiskarlag. Tilknytta Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Nettside

Facebook

Lærdal ​​MC-klubb

MC- Klubb stifta i 1978. Open for alle med interesse for motorsykkel.

Facebook

Lærdal ​​​pistolklubb

Sosial skytetrening (tirsdager og fredager fra kl 19-21).

Moglegheit for å komme og prøve.

For personar frå 18 år og oppover.

Facebook

Lærdal t​​urlag

Lærdal turlag tilrettelegger for friluftsliv og naturopplevelser for innbyggerne i Lærdal kommune. Arbeid for et aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv, og å ta vare på natur og kulturverdier står sentralt.

Facebook

Nettside

Storehau​gen opp

Årlig motbakkeløp.

Facebook

Tønjum sk​​yttarlag

Facebook

Nettside

Religiøs m​​​øteplass

Den norske k​yrkja – Lærdal sokn

Gudstjenester og andre arrangement i kyrkjene; Hauge kyrkje, Borgund kyrkje, Tønjum kyrkje og Borgund stavkyrkje.

Facebook

Nettside

Sosial ​​møteplass

LHL Lærdal og Aurl​​and

LHL Lærdal og Aurlands aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Lokallaget drivast av frivillige, og vil gjerne ha med fleire.

Nettside

Lærdal bygde​​​kvinnelag

Eit bygdekvinnelag med varierte aktivitetar, blant anna turar, møter og aktivitet på Lærdalsmarknaden. På møtene takast det opp tema som er viktige for bygdekvinnelaget, til dømes tema som å ta vare på ei levande bygd, matsvinn, og strikke- og bunadstradisjonar.

Kontaktperson: Hanne Grimelid, tlf: 951 36 678

Lærdal og Borg​​und pensjonistlag

Lærdal og Borgund pensjonistlag har ca 10 medlemsmøte i året.

Orientering om aktuelle sake i organisasjonen, kulturelle innslag, og høve til å kjøpe middag.

Facebook

Lærdalsmarknade​​n

Foreiniga Lærdalsmarknaden arrangerer tre marknader årleg; Lærdalsmarknaden (tredje heile helga i juni), Haustmarknaden (siste helga i september) og ein Julemarknad på nest siste laurdagen i november.

Facebook


Dyr​​​

Indre sog​​​n dyrevernlag

Dyrevernlaget Indre Sogn er ein dyrevernorganisasjon som arbeider for dyr sine rettar og velferd. Dyrevernlaget hjelp dyr i naud, driv omplasseringstjeneste for dyr som treng ein ny heim og hjelp dyr som er sakna og/eller funne med å finne attende til eigaren sin.

Facebook

Lærdal ri​​de- og køyreklubb

Allsidig klubb med aktive medlemar i både dressur, sprang og køyring. Tilbyr riding for born og vaksne.

Facebook

Musikk, dan​​s og drama

Lærdal lined​​anceklubb

Dansegruppe med øving kvar tysdag fra kl. 18.30 til ca. kl. 20.00

Kontaktperson: Judith Kvigne, telf; 92 62 72 96

Lærdal musikk​​lag

Eit lite amatørkorps med janitsjarbesetning. Øver tysdagar mellom kl. 19-21 og tek oppdrag i lokalsamfunnet.

Facebook

Nettside

Lærdal se​​niordans

Dansegruppe med vekentleg aktivitet. Medlemar fra ca. 40 år og oppover.

Nettside

Lærdal so​​​ngkor

Eit blandakor med øving ein gong i veka, samt deltaking på ulike arrangement.

Facebook

Frivillig arbeid​​

Frivilligsent​​ralen

Frivilligsentralen er ein møteplass på tvers av bakgrunn og miljø.

Facebook

Nettside

Lærdal rø​​de kors

Omsorgsaktivitetar og rednings- og beredskapsarbeid.

Facebook

Nettside​

An​​na

Lærdal friskliv​ssentral

Lærdal frisklivssentral er eit kommunalt helsetilbod som tilbyr hjelp til å endre levevanar innan fysisk aktivitet, kosthald og snus- og røykeslutt.

Facebook

Nettside

Lærdal his​torielag

Lærdal historielag ynskjer alle lokalhistorisk interesserte velkommen til arbeid og arrangement. Lærdal historielag gjev også ut eit sogeskrift.

Facebook

Lærdal næringssam​​​skipnad

Interesseorganisasjon for alle næringsdrivande i Lærdal.

Facebook

Lærdal revmatika​​rlag

Ein organisasjon for innbyggjarar i Lærdal kommune med revmatiske sjukdomar, muskel eller skjelettplager. Tilbod om varmtvassbading i samarbeid med Lærdal Røde Kors.

Nettside

Seniornett L​​ærdal

Ein sosial møteplass for medlemane. Aldersgruppa strekk seg frå 65 år og oppover.

Ope hus kvar måndag frå kl 12-14 der ein tek opp ulike utfordringar knytt til mobiltelefon, nettbrett osv. Seniornett Lærdal har også ein gjeng som treffast ein gong i veka og driv med slektsgransking.

Nettside

Venelaget Hans​​​ Gjemse (Gjemselaget)

Gjemselaget ynskjer å spreie kunnskap om Hans Gjesme og kunsten hans, samt å bidra til at Sogn kunstsenter skal vere eit levande kulturhus for bygdefolk og besøkande.

Facebook

Politikk​​

Lærdal ​​Arbeiderparti

Facebook

Nettside

Lærdal og Ård​al AUF

Facebook

Lærdal ​Høgre

Facebook

Nettside

Lærdal Sent​​​​erparti

Facebook

Nettside

Lærdal Sosia​​listisk Venstreparti

Facebook

Raudt Læ​​rdal

Facebook

Nettside​

Fann du det du leita etter?