HELSENORGE

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern og rustenestene har akuttavdeling for vaksne i Førde og tre distrikts psykiatriske senter: Førde med underavdelingar på Tronvik, og i Florø (poliklinikk), Sogndal og på Nordfjordeid. Det er to døgnpostar for rusbehandling i fylket, ved Nordfjord psykiatri senter og Psykiatrisk klinikk, avdeling Tronvik.
Tverrfagleg spesialisert rusbehandling er fullt ut integrert i dei distriktspsykiatriske sentera.
Psykisk helsevern for barn og unge har poliklinikkar med tilbod tre stadar: Førde, Nordfjordeid og Sogndal. Ungdomspost psykisk helsevern (UPH) er fylkesdekkande institusjon for ungdom mellom 12 og 18 år. 
Nordfjord Psykiatrisenter har døgnope ambulant team.
Psykisk helsevern for barn og unge, Indre Sogn psykiatrisenter og Psykiatrisk klinikk gjev tilbod om rask vurdering i poliklinikk. Det vil seie at legar kan rådføre seg med behandlar eller bestille time for vurdering i poliklinikk påfølgjande dag.

Fann du det du leita etter?