Psykisk helsevern

Psykisk helsevern og rustenestene har akuttavdeling for vaksne i Førde og tre distrikts psykiatriske senter: Førde med underavdelingar på Tronvik, og i Florø (poliklinikk), Sogndal og på Nordfjordeid. Det er to døgnpostar for rusbehandling i fylket, ved Nordfjord psykiatri senter og Psykiatrisk klinikk, avdeling Tronvik.
Tverrfagleg spesialisert rusbehandling er fullt ut integrert i dei distriktspsykiatriske sentera.
Psykisk helsevern for barn og unge har poliklinikkar med tilbod fire stadar: Førde, Nordfjordeid, Sogndal og Florø.
Nordfjord Psykiatrisenter har døgnope ambulant team.
Psykisk helsevern for barn og unge, Indre Sogn psykiatrisenter og Psykiatrisk klinikk gjev tilbod om rask vurdering i poliklinikk. Det vil seie at legar kan rådføre seg med behandlar eller bestille time for vurdering i poliklinikk påfølgjande dag.

 
Les meir om Psykisk helsevern og pålogging til NORSE

Kontakt

E-post
Postadresse
Helse Førde, Klinikk for Psykisk helsevern, postboks 1000, 6807 Førde.

Indre Sogn psykiatrisenterhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/indre-sogn-psykiatrisenter-ipsIndre Sogn psykiatrisenter
Nordfjord psykiatrisenterhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-npsNordfjord psykiatrisenter
Psykiatrisk klinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikkPsykiatrisk klinikk
Psykisk helsevern for barn og ungehttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-ungePsykisk helsevern for barn og unge

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.