Psykisk helsevern

Psykisk helsevern og rustenestene har akuttavdeling for vaksne i Førde og tre distrikts psykiatriske senter: Førde med underavdelingar på Tronvik, og i Florø (poliklinikk), Sogndal og på Nordfjordeid. Det er to døgnpostar for rusbehandling i fylket, ved Nordfjord psykiatri senter og Psykiatrisk klinikk, avdeling Tronvik.
Tverrfagleg spesialisert rusbehandling er fullt ut integrert i dei distriktspsykiatriske sentera.
Psykisk helsevern for barn og unge har poliklinikkar med tilbod tre stadar: Førde, Nordfjordeid og Sogndal. Ungdomspost psykisk helsevern (UPH) er fylkesdekkande institusjon for ungdom mellom 12 og 18 år. 
Nordfjord Psykiatrisenter har døgnope ambulant team.
Psykisk helsevern for barn og unge, Indre Sogn psykiatrisenter og Psykiatrisk klinikk gjev tilbod om rask vurdering i poliklinikk. Det vil seie at legar kan rådføre seg med behandlar eller bestille time for vurdering i poliklinikk påfølgjande dag.

 
Les meir om Psykisk helsevern og pålogging til NORSE

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Helse Førde, Klinikk for Psykisk helsevern, postboks 1000, 6807 Førde.

Indre Sogn psykiatrisenterhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/indre-sogn-psykiatrisenter-ipsIndre Sogn psykiatrisenter
Nordfjord psykiatrisenterhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-npsNordfjord psykiatrisenter
Psykiatrisk klinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikkPsykiatrisk klinikk
Psykisk helsevern for barn og ungehttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-ungePsykisk helsevern for barn og unge

Fann du det du leita etter?