HELSENORGE

Pasientreiser

Avdeling for pasientreiser har ansvar for sakshandsaming og økonomisk oppgjer for pasientreiser og gjennomføringa av reiser med rekvisisjon, til og frå offentleg godkjent behandling.

Avdelinga skal sikre at pasientar får sine rettar til sjuketransport i samsvar med lov og forskrift.