Pasientreiser

Avdeling for pasientreiser har ansvar for sakshandsaming og økonomisk oppgjer for pasientreiser og gjennomføringa av reiser med rekvisisjon, til og frå offentleg godkjent behandling.

Avdelinga skal sikre at pasientar får sine rettar til sjuketransport i samsvar med lov og forskrift.

Les meir om Pasientreiser

Pasientreiser

Vi informerer, behandlar, rettleiar, tek i mot bestillingar og koordinerer reiser etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 (Rett til sjuketransport).

Les om dine rettar på helsenorge.no

Få hjelp på 05515

05515 er eit nasjonalt telefonnummer som set deg i kontakt med det lokale pasientreisekontoret.

Venteareal

Pasientar som ventar på pasientreise kan gjere dette i eit eige, tilpassa areal i 1. etasje ved Førde Sentralsjukehus.

Opningstider:
Bemanna areal måndag til fredag kl. 08.30 -18.00 - Telefon: 05515
Tilbod:
Bemanna med ein drosjekoordinator frå Pasientreiser.
Enkel servering i form av frukt, kjeks, kaffi og te. Personalet har ikkje helsefagleg utdanning.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Vi er å finne:
    - Ventesona på Førde sentralsjukehus
    - Naustdalsvegen 5

Telefon
05515
Opningstider måndag til fredag: 07.30 - 18.00
E-post

Arrangement