Pasientreiser

Avdeling for pasientreiser har ansvar for sakshandsaming og økonomisk oppgjer for pasientreiser og gjennomføringa av reiser med rekvisisjon, til og frå offentleg godkjent behandling.

Avdelinga skal sikre at pasientar får sine rettar til sjuketransport i samsvar med lov og forskrift.

Les meir om Pasientreiser

Pasientreiser

Vi informerer, behandlar, rettleiar, tek i mot bestillingar og koordinerer reiser etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 (Rett til sjuketransport).

Les om dine rettar på helsenorge.no

Få hjelp på 05515

05515 er eit nasjonalt telefonnummer som set deg i kontakt med det lokale pasientreisekontoret.

Venteareal

Pasientar som ventar på pasientreise kan gjere dette i eit eige, tilpassa areal i 1. etasje ved Førde Sentralsjukehus.

Opningstider:
Bemanna areal måndag til fredag kl. 08.30 -18.00 - Telefon: 05515
Tilbod:
Bemanna med ein drosjekoordinator frå Pasientreiser.
Enkel servering i form av frukt, kjeks, kaffi og te. Personalet har ikkje helsefagleg utdanning.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Vi er å finne:
    - Ventesona på Førde sentralsjukehus
    - Naustdalsvegen 5

Telefon
05515
Opningstider måndag til fredag: 07.30 - 18.00
E-post

Arrangement

 • Måndag 07.09.
  Livsstyrketrening -meistre livet og- jobben

  Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring.

 • Måndag 14.09.
  INR - eigenkontroll av Marevanbehandling

  Helse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.

 • Tysdag 15.09.
  Lungerehabilitering via video

  Helse Førde tilbyr eit lungerehabiliteringsprogram via video som du kan følge ved å koble deg på heime i di eiga stove.

 • Måndag 28.09.
  MS (multippel sklerose) kurs

  To dagars meistringskurs for deg som har MS og dine pårørande.

 • Onsdag 21.10.
  Sjukleg overvekt- oppfølgingskurs

  Helse Førde arrangerer gruppesamling for deg som er operert for sjukeleg overvekt.