HELSENORGE

Pasienthotell - FSS

Pasienthotellet ligg i 6. etasje på Førde sentralsjukehus og har 22 senger, fordelt på seks enkle rom og åtte doble rom. Romma er tilpassa rullestolbrukarar. Overnatting på Pasienthotellet må rekvirerast av poliklinikk eller sengepost. 

Når det gjeld overnatting grunna trafikale årsaker må ein ta kontakt med Pasientreiser.

Fann du det du leita etter?