HELSENORGE

Overgrepsmottaket

Vi tilbyr samtale, undersøking, prøvetaking, sporsikring og behandling ved seksuelle overgrep og for dei som har vert utsett for vald i nære relasjonar.
Fann du det du leita etter?