HELSENORGE

Medisinsk sengepost 2

Medisinsk sengepost 2 er ein heildøgns sengepost med totalt 15 sengeplassar. Vi utgreiar og behandlar pasientar med sjukdomar innan mage-tarmsystemet, lunge og ulike infeksjonar. I tillegg behandlar vi pasientar med generelle medisinske diagnosar.
Fann du det du leita etter?