HELSENORGE

Medisinsk sengepost 1

Medisinsk sengepost 1 er ein heildøgns sengepost med totalt 26 sengeplassar. Her har vi spesialkompetanse innan hjarte-, nyre- og hormonsjukdommar. I tillegg behandlar vi pasientar med generelle medisinske diagnosar.
Fann du det du leita etter?