HELSENORGE

Medisinsk sengepost - Nordfjord sjukehus

Medisinsk sengepost er ein heildøgns sengepost med totalt 18 senger, inkludert 3 overvakingssengar. Vi er lokalsjukehus for Nordfjord, og tek i mot det meste av augeblikkleg hjelp frå dette området.

Fann du det du leita etter?