Medisinsk sengepost - Nordfjord sjukehus

Medisinsk sengepost er ein heildøgns sengepost med totalt 18 senger, inkludert 3 overvakingssengar. Vi er lokalsjukehus for Nordfjord, og tek i mot det meste av augeblikkleg hjelp frå dette området.

Les meir om Medisinsk sengepost - Nordfjord sjukehus

Medisinsk sengepost - Nordfjord sjukehus

På medisinsk sengepost behandlar vi hjerneslag, hjerte- og lungesjukdommar, gastroenterologi, endokrinologi/diabetes, medisinsk avrusing, kreftomsorg, lindrande behandling og geriatri.
I tillegg har vi ansvar for dialyseeininga ved Nordfjord sjukehus.

Dei fleste av våre pasientar kjem inn som augeblikkelig hjelp, men vi har også nokre som kjem inn som planlagde, eller via open kontakt.

Som pasient hjå oss vil du treffe eit personale med høg kompetanse. Vi har legar med spesialitetar innan hjarte, gastroenterologi og generell indremedisin. Sjukepleiarane våre har spesialitetar som kardiologi, geriatri, intensiv, anestesi, lunge, kreft og lindrande, i tillegg har vi både nyutdanna og erfarne sjukepleiarar. Vi har også hjelpepleiarar, helsefagarbeidarar. Vi er praksis-/ og lærlingplass for sjukepleiarstudentar og helsefagarbeidarar.

På medisinsk sengepost behandlar vi fleire diagnosar, nokre i tett samarbeid med spesialitar i Førde eller Haukeland, og i dei aller fleste tilfella i samarbeid med kommunane i Nordfjord:

  • Hjerneslag ( i samarbeid med nevrolog i Førde)
  • Hjerte- og lungesjukdommar (Ved hjarteinfarkt, ustabil angina pectoris, i samarbeid med Haukeland)
  • Gastroenterologi
  • Endokrinologi/diabetes
  • Medisinsk avrusing ( i samarbeid med Rusposten ved Nordfjord psykiatrisenter)
  • Kreftomsorg (i samarbeid med kreftlegar i Førde og på Haukeland)
  • Lindrande behandling (i samarbeid med palliativ team)
  • Geriatri

På dialyseeininga har vi 8 plassar, med behandlingar 6 dagar i veka. Denne eininga har tett samarbeid med dialyseposten i Førde, og har nyrespesialistar frå Førde som kjem på visitt jamnleg. (henvise til dialyseposten i Førde)

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Medisinsk sengepost ligg i 2. etasje på Nordfjord sjukehus og kan kontaktas på telefonnummer 57864150.

Dialysen ligg i 1.etasje på Nordfjord sjukehus og kan kontaktas på telefonnummer 57864152, i tida 08.00-15.00.

Einingsleiar for begge einingane kan kontaktas på telefonnummer 57864156 i kontortid måndag til fredag.

Nordfjord sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusvegen 14(Kart)
Sjukehusvegen, 6770 Nordfjord
Telefon
57 86 40 00
E-post

Praktisk informasjon

Eigendel på sjukehus og poliklinikk

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Kiosk

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Mattilbod i Helse Førde

​Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. 

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. I Førde finn du også ein pasientkafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid fram til klokka 19.00 frå måndag til fredag. I denne kafèen kan du no også kjøpe varm mat.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle dagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og beburar.

Mobiltelefon

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Trådlaust nett - internett

​​Alle somatiske sengepostar i Helse Førde har trådlaust gjestenettverk. Dette er gratis for pasientar, pårørande og besøkande.

​Du kan ta med bærbar PC, mobiltelefon og nettbrett og nytte vårt gjestenett uten kostnad.

Passord på SMS

Du som ønskjer å nytte internett blir beden om å legge inn mobilnummeret ditt. Du treng ikkje gje opp andre opplysningar enn det. Brukarnamn og passord får du tilsendt som ei tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar før du treng å be om nytt passord på innloggingssida.

Årsaka til innlogging er krav til tryggleik i sjukehusnettverket og er same type løysing som du finn på flyplassar og hotell.

Ta kontakt med resepsjonen eller avdelinga for meir informasjon.

Visittider Nordfjord sjukehus

God start eininga:
Barseleininga har visittid heile døgnet.

Medisinsk sengepost:
14.00-15.00 og 18.30-19.00.

Fann du det du leita etter?