Medisinsk poliklinikk - Nordfjord sjukehus

Medisinsk poliklinikk tilbyr utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med indremedisinske problemstillingar innan mage/tarm, hjarte, eldremedisin, infusjon og diabetes.

Les meir om Medisinsk poliklinikk - Nordfjord sjukehus

Medisinsk poliklinikk - Nordfjord sjukehus

Tilvising frå lege

Alle pasientar som kjem til poliklinikken er tilvist frå lege eller eit anna sjukehus.

Utgreiing og kontroll

Etter at diagnose er stilt vil legen vurdere om du vil ha nytte av ytterlegare medisinsk behandling.
Ein del pasientar med kroniske sjukdommer kjem regelmessig til kontroll hos spesialist hos oss.

Kontakt

Ekspedisjonen til poliklinikkane ligg til venstre nå du kjem inn i hovudinngangen.
Meld deg i ekspedisjonen når du kjem, du vil då bli sendt vidare til den poliklinikken du skal til.
Ta også kontakt med ekspedisjonen etter besøket for registrering og betaling - også om du har frikort.

 

Behandling

Hjartepoliklinikk – utgreiing av hjartesjukdomar

 • Ultralyd hjarte
 • Belastnings EKG - sykkeltest
 • 24 timers registrering hjarterytme
 • 24 timers registrering blodtrykk
 • Hjartesviktoppfølging

Mage/tarm-poliklinikk

 • Gastroscopi – undersøkelse av magesekk
 • Coloscopi – undersøkelse av tjukktarm
 • Du vil også få rettleiing og oppfølging av kroniske tarmsjukdomar
   

Infusjonspoliklinikken

 • Her gjev vi legemidler som intravenøs behandling, direkte i ei blodåre, vi gjev biologiske legemidler og cellegift
 • Behandling til pasientar med ulike medisinske diagnosar, kreftsjukdom, revmatologiske-, og mage-/tarm-lidingar
 • Infusjonspoliklinikken har tett samarbeid med legespesialistar på Førde sentralsjukehus/Haukeland sjukehus
 • Cellegiftkurer blir starta på kreftavd. Førde sentralsjukehus/Haukeland sjukehus og fortsett på lokalsjukehus
 • Rettleiing og informasjon om sjukdom og behandling
 • Råd og rettleiing i forhold til ulike plager og symptomer samt oppfølging av eventuelle biverknader av behandlinga

Eldremedisinsk poliklinikk

 • Utredning av eldre pasienter med samansette sjukdommer
 • Vi utgreier falltendens, polyfarmasi (legemiddelbruk) og demens
 • Tverrfaglig team bestående av geriater, indremedisinsk lege, ergoterapeut, fysioterapeut, geriatrisk sjukepleiar og farmasøyt

Diabetespoliklinikk

Vi har tilbud til pasientar med diabetes med behov for oppfølging, opplæring i blodsukkermåling, diabetespumpe, kostrettleiing, m.m.

Hjarterehabilitering poliklinikk

Test av hjarte- og lungekapasitet, vurdering av hjartelege, opplæring, trening og individuelle samtaler for å fremje meistring og livskvalitet.

Telemedisin

Nordfjord sjukehus arbeider aktivt med å utarbeide tilbod der pasientar kan få vurdering og behandlingstilbod via telemedisin. Her føregår konsultasjonane ved at pasientar får direkte kontakt med legen via video (medisinsk avstandsoppfølging).

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Ekspedisjonen til poliklinikkane ligg til venstre når du kjem inn hovudinngangen.

Vi har felles ekspedisjon og telefonsystem for alle våre poliklinikkar:
Hjartepoliklinikk
Gastroentrologisk poliklinikk
Diabetespoliklinikk
Infusjonspoliklinikk
Eldremedisinsk poliklinikk

Telefon
57 86 40 08
Nordfjord sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusvegen 14(Kart)
Sjukehusvegen, 6770 Nordfjord
Telefon
57 86 40 00
E-post

Transport til Nordfjord sjukehus / psykiatrisenter og BUP

Buss

Nordfjordeid Rutebilstasjon ligg i Nordfjordeid sentrum og er om lag ein kilometer frå psykiatrisenteret/BUP/sjukehuset.

På nettsidene til Kringom.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Nordfjordeid er det også bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Eigendel på sjukehus og poliklinikk

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Kiosk

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Mattilbod i Helse Førde

​Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. 

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. I Førde finn du også ein pasientkafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid fram til klokka 19.00 frå måndag til fredag. I denne kafèen kan du no også kjøpe varm mat.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle dagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og beburar.

Mobiltelefon

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Trådlaust nett - internett

​​Alle somatiske sengepostar i Helse Førde har trådlaust gjestenettverk. Dette er gratis for pasientar, pårørande og besøkande.

​Du kan ta med bærbar PC, mobiltelefon og nettbrett og nytte vårt gjestenett uten kostnad.

Passord på SMS

Du som ønskjer å nytte internett blir beden om å legge inn mobilnummeret ditt. Du treng ikkje gje opp andre opplysningar enn det. Brukarnamn og passord får du tilsendt som ei tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar før du treng å be om nytt passord på innloggingssida.

Årsaka til innlogging er krav til tryggleik i sjukehusnettverket og er same type løysing som du finn på flyplassar og hotell.

Ta kontakt med resepsjonen eller avdelinga for meir informasjon.

Visittider Nordfjord sjukehus

God start eininga:
Barseleininga har visittid heile døgnet.

Medisinsk sengepost:
14.00-15.00 og 18.30-19.00.

Fann du det du leita etter?