HELSENORGE

Medisinsk poliklinikk - Nordfjord sjukehus

Medisinsk poliklinikk tilbyr utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med indremedisinske problemstillingar innan mage/tarm, hjarte, eldremedisin, infusjon og diabetes.

Fann du det du leita etter?