HELSENORGE

Medisinsk seksjon - Nordfjord sjukehus

Medisinsk seksjon ved Nordfjord sjukehus har ansvar for medisinsk sengepost, medisinsk poliklinikk og medisinsk legeteneste. Vi utgreiar og behandlar pasientar innan indremedisinske sjukdommar, med behov for både øyeblikkeleg hjelp og planlagde tenester.

Fann du det du leita etter?