HELSENORGE

Medisinsk sengepost - Lærdal sjukehus

På medisinsk sengepost behandlar vi hjerte- og lungesjukdommar, sjukdommar i mage-tarm, endokrinologi/diabetes, dialyse, kreftomsorg, lindrande behandling, geriatri og medisinsk avrusing.

Fann du det du leita etter?