HELSENORGE

Medisinsk poliklinikk - Lærdal sjukehus

Vi tek imot pasientar med sjukdomar knytt til generell indremedisin, og gjev undersøking og behandling innan hjerte, mage/tarm og gjev infusjonsbehandling.

Fann du det du leita etter?