HELSENORGE

Medisinsk seksjon - Lærdal sjukehus

Medisinsk seksjon har ansvaret for den medisinske legetenesta ved sjukehuset i Lærdal, og er delt inn i sengepost og poliklinikk. Vi har akuttfunksjon for kommunane som har Lærdal som lokalsjukehus, og tek imot det meste av medisinsk øyeblikkeleg hjelp i området.
Fann du det du leita etter?