HELSENORGE

Medisinsk poliklinikk - Førde sentralsjukehus

Medisinsk poliklinikk tilbyr utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med indremedisinske problemstillingar innan mage/tarm, hjarte, nyre, hormon, eldremedisin og lunge. Poliklinikken hadde i 2018 om lag 13000 konsultasjonar.
Fann du det du leita etter?