HELSENORGE

Dialyse

Dialyseposten gjev livsnødvendig behandling til pasientar med behandlingstrengande nyresvikt. Vi tilbyr dialysebehandling til pasientar med både akutt og kronisk nyresvikt.
Fann du det du leita etter?