HELSENORGE

Akuttmottak - Førde sentralsjukehus

Vi tek imot pasientar som vert lagt inn for øyeblikkeleg hjelp. På kveld, natt og helg tek vi og imot polikliniske pasientar. I 2018 blei om lag 8000 pasientar lagt inn via Akuttmottak. I tillegg fekk 2800 pasientar poliklinisk behandling.

Fann du det du leita etter?