HELSENORGE

Medisinsk avdeling

Medisinsk avdeling er ei av dei største avdelingane i Helse Førde med tenester på Førde sentralsjukehus, Nordfjord sjukehus og Lærdal sjukehus. Vi utgreiar og behandlar pasientar innan indremedisinske sjukdommar, med behov for både øyeblikkeleg hjelp og planlagde tenester.

Fann du det du leita etter?