Medisinsk avdeling

Medisinsk avdeling er ei av dei største avdelingane i Helse Førde med tenester på Førde sentralsjukehus, Nordfjord sjukehus og Lærdal sjukehus. Vi utgreiar og behandlar pasientar innan indremedisinske sjukdommar, med behov for både øyeblikkeleg hjelp og planlagde tenester.

 
Les meir om Medisinsk avdeling

Medisinsk avdeling

Dei mest sentrale indremedisinske områda er sjukdommar innan hjarte, lunge, mage-tarm, nyre, infeksjon, diabetes og andre hormonsjukdommar, men og samansette sjukdommar innan eldremedisin. Vi har tett samarbeid mellom seksjonane i avdelinga for å sikre fagleg, god kvalitet og ressursutnytting.

Samla sett har medisinsk avdeling kring 7000 innleggingar årleg i tillegg til kring 20 000 polikliniske undersøkingar. Utover dette blir det også utført mange undersøkingar av pasientar som er innlagde. Av dagbehandling har vi m.a. 5000 dialysebehandlingar og om lag 1000 infusjonar (medikament gitt direkte i blodåre) innan ulike sjukdommar.

Avdelinga har fleire seksjonar fordelt på dei tre sjukehusa.

Førde sentralsjukehus:
AkuttmottakMedisinsk sengepost 1Medisinsk sengepost 2Medisinsk poliklinikkDialysepost
 
Nordfjord sjukehus:
Medisinsk sengepostMedisinsk poliklinikk
 
Lærdal sjukehus:
Medisinsk sengepostMedisinsk poliklinikk
 

Kontaktinformasjon

Førde sentralsjukehus
Besøksadresse
Svanehaugvegen 2(Kart)
Svanehaugvegen 2, 6812 Førde
Telefon
57 83 90 00
Telefontider og resepsjonen er bemanna heile døgnet.
E-post

Transport til Førde sentralsjukehus

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til Kringom.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

Praktisk informasjon

Apotek

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

Bank

​Du finn banktenester i 1. etasje.

Sparebanken Sogn og Fjordane har terminal for kontantuttak og terminal for å nytte nettbank.

Blomar

​Du finn eige utsal av blomar. Det er Astri Blomster som sel blomar til pasientar og pårørande, og elles til besøkjande ved sjukehuset.

NB:
Det er ikkje høve til å ta med potteplantar, avskorne blomar og tørka blomar i postoperative overvakingseiningar, intensivavdelingar og fødestover.

Eigendel på sjukehus og poliklinikk

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Kiosk

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Mattilbod i Helse Førde

​Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. 

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. I Førde finn du også ein pasientkafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid fram til klokka 19.00 frå måndag til fredag. I denne kafèen kan du no også kjøpe varm mat.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle dagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og beburar.

Mobiltelefon

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Parkering FSS

​Det er sett av 99 parkeringsplassar som er eksklusive for pasientar og pårørande (sjå raudt område på kartet). All parkering ved alle Helse Førde sine institusjonar er gratis, men det blir gitt parkeringsbot ved feilparkering. Ein må følge skiltinga rundt Førde sentralsjukehus.

trafikkplan_fss_900_ny2.jpg

På to parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus er det automat for parkeringsbillett. Eller pasientar kan nytte parkeringsbeviset som er tilsendt ved innkalling.

Pårørande kan nytte automaten til å ta kontakt med resepsjonen inne på sjukehuset. Pårørande må då gi beskjed om kven de skal besøke på sjukehuset for så å få ein billett frå automaten.

Blodgjevarar har eigne parkeringsplassar og må nytte eige parkeringsbevis som blodgjevarar får.

Pasienthotell

​I 7. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthote.

Pasienthotellet har 21 senger. Dei er fordelt på sju enkle rom og sju doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

Trådlaust nett - internett

​​Alle somatiske sengepostar i Helse Førde har trådlaust gjestenettverk. Dette er gratis for pasientar, pårørande og besøkande.

​Du kan ta med bærbar PC, mobiltelefon og nettbrett og nytte vårt gjestenett uten kostnad.

Passord på SMS

Du som ønskjer å nytte internett blir beden om å legge inn mobilnummeret ditt. Du treng ikkje gje opp andre opplysningar enn det. Brukarnamn og passord får du tilsendt som ei tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar før du treng å be om nytt passord på innloggingssida.

Årsaka til innlogging er krav til tryggleik i sjukehusnettverket og er same type løysing som du finn på flyplassar og hotell.

Ta kontakt med resepsjonen eller avdelinga for meir informasjon.

Visittider Førde sentralsjukehus

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller annan nær omsorgsperson samt søsken til barnet kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.

Arrangement

 • Måndag 14.09.
  INR - eigenkontroll av Marevanbehandling

  Helse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.

 • Tysdag 15.09.
  Lungerehabilitering via video

  Helse Førde tilbyr eit lungerehabiliteringsprogram via video som du kan følge ved å koble deg på heime i di eiga stove.

 • Måndag 19.10.
  Hjarterehabilitering

  Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.

 • Onsdag 02.12.
  Livsstyrketrening -meistre livet og- jobben

  Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring.

Akuttmottak - FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/akuttmottak-forde-sentralsjukehusAkuttmottak - FSSVi tek imot pasientar som vert lagt inn for øyeblikkeleg hjelp. På kveld, natt og helg tek vi og imot polikliniske pasientar.
Dialysehttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/dialyseDialyseDialyseposten gjev livsnødvendig behandling til pasientar med behandlingstrengande nyresvikt. Vi tilbyr dialysebehandling til pasientar med både akutt og kronisk nyresvikt.
Medisinsk poliklinikk - Førde sentralsjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-poliklinikk-forde-sentralsjukehusMedisinsk poliklinikk - Førde sentralsjukehusMedisinsk poliklinikk tilbyr utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med indremedisinske problemstillingar innan mage/tarm, hjarte, nyre, hormon, eldremedisin og lunge.
Medisinsk seksjon - Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-seksjon-lerdal-sjukehusMedisinsk seksjon - Lærdal sjukehusMedisinsk seksjon har ansvaret for den medisinske legetenesta ved sjukehuset i Lærdal, og er delt inn i sengepost og poliklinikk. Vi har akuttfunksjon for kommunane som har Lærdal som lokalsjukehus.
Medisinsk seksjon - Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-seksjon-nordfjord-sjukehusMedisinsk seksjon - Nordfjord sjukehusMedisinsk seksjon ved Nordfjord sjukehus har ansvar for medisinsk sengepost, medisinsk poliklinikk og medisinsk legeteneste. Vi utgreiar og behandlar pasientar innan indremedisinske sjukdommar, med behov for både øyeblikkeleg hjelp og planlagde tenester.
Medisinsk sengepost 1https://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-sengepost-1Medisinsk sengepost 1Medisinsk sengepost 1 er ein heildøgns sengepost med totalt 26 sengeplassar. Her har vi spesialkompetanse innan hjarte-, nyre- og hormonsjukdommar.
Medisinsk sengepost 2https://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-sengepost-2Medisinsk sengepost 2 Medisinsk sengepost 2 er ein heildøgns sengepost med totalt 15 sengeplassar. Vi utgreiar og behandlar pasientar med sjukdomar innan mage-tarmsystemet, lunge og ulike infeksjonar.

Fann du det du leita etter?