HELSENORGE

Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank

Våre hovudoppgåver er prøvetaking og analyser av prøver av pasientar på sjukehusa våre og mottekne prøver frå kommunehelsetenesta. Vi lagar og utleverer nødvendige blodkomponentar til pasientar som har trong for blodtransfusjon.

Fann du det du leita etter?