HELSENORGE

Barn og unge, poliklinikk

Poliklinikken tilbyr medisinsk utredning av barn og ungdom mellom 0-16 år, og har kontrollar og oppfølging av barn med kroniske sjukdommar opptil 18 år. Dei mest vanlige sjukdomane vi behandlar er innan: Astma/allergi, diabetes/endokrinologi, mage-tarm, hjarte, nevrologi, nyre og urinveier, revmatologi, infeksjoner og nyfødtmedisin.
Fann du det du leita etter?