HELSENORGE

Nevrologisk seksjon

Hovudoppgåva vår er å gi deg med nevrologiske sjukdomar diagnostikk, behandling og sjukepleie. Vi har sengepost, slageining, poliklinikk med laboratorium for klinisk fysiologi, EEG-laboratorium og fagsjukepleiarar innan epilepsi og MS.

Fann du det du leita etter?