Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk blir leia av klinikkdirektør. Klinikken har 10 avdelingar.

Kontakt

Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering/fysikalsk medisinhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabiliteringAvdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering/fysikalsk medisin
Barneavdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barneavdelingBarneavdeling
Hud avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hud-avdelingHud avdeling
Kreftavdelingahttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreftavdelingaKreftavdelinga
Laboratorium Medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB)https://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/laboratorium-medisinsk-biokjemi-og-blodbank-lmbbLaboratorium Medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB)
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lerings-og-meistringssenter-lmsLærings- og meistringssenteret
Medisinsk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdelingMedisinsk avdeling
Mikrobiologisk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/mikrobiologisk-avdelingMikrobiologisk avdeling
Patologihttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-patologiPatologi
Radiologisk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/radiologisk-avdelingRadiologisk avdeling