Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk blir leia av klinikkdirektør. Klinikken har 10 avdelingar.

Kontaktinformasjon

Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering/fysikalsk medisinhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabiliteringAvdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering/fysikalsk medisin
Barne- og ungdomsavdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barneavdelingBarne- og ungdomsavdelingVelkommen til Barne og ungdomsavdelinga i Helse Førde. Vi yter spesialisthelsetenester innan barnesjukdommar og nyføddmedisin.
Hudavdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hud-avdelingHudavdeling
Kreftavdelingahttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreftavdelingaKreftavdelinga
Laboratorium Medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB)https://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/laboratorium-medisinsk-biokjemi-og-blodbank-lmbbLaboratorium Medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB)
Lærings- og meistringssenter (LMS)https://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lerings-og-meistringssenter-lmsLærings- og meistringssenter (LMS)LMS; Læring og meistring; smerte; poliklinikk
Medisinsk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdelingMedisinsk avdelingMedisinsk avdeling har tenester i Førde, Nordfjord og Lærdal. Vi utgreiar og behandlar pasientar innan indremedisinske sjukdommar, med behov for både øyeblikkeleg hjelp og planlagde tenester.
Mikrobiologisk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/mikrobiologisk-avdelingMikrobiologisk avdeling
Patologihttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-patologiPatologi
Radiologisk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/radiologisk-avdelingRadiologisk avdeling

Fann du det du leita etter?