HELSENORGE

Mediekontakt

Kommunikasjonsavdelinga i Helse Førde arbeider med kommunikasjon både internt i føretaket og eksternt til media og andre. Vi hjelper med opplysingar eller formidlar kontakt med dei rette personane så langt råd er.

Krav om dokumentinnsyn skal du sende til:

post@helse-forde.noKontaktinformasjon kommunikasjonsavdelinga:

Terje Ulvedal - kommunikasjonssjef
telefon 578 39 648 - mobil 951 29 355 - e-post

Per Marifjæren - kommunikasjonsrådgjevar
telefon 578 39 037 - mobil 917 81 021 - e-post

Margunn Langedal Masdal - kommunikasjonsrådgjevar
telefon 958 19 912 - e-post

Thomas Christopher Manzini Lindseth - kommunikasjonsrådgjevar
telefon 988 69 290 - e-post

Felles epost for kommunikasjonsavdelinga:
kommunikasjon@helse-forde.no

HUGS: Send aldri sensitiv informasjon i epost!

​​

Lytteposten

Krav om innsyn i pasientjournal