Mediekontakt

Kommunikasjonsavdelinga i Helse Førde arbeider med kommunikasjon både internt i føretaket og eksternt til media og andre. Vi hjelper med opplysingar eller formidlar kontakt med dei rette personane så langt råd er.

Vi les e-post på kvardagar i ordinær kontortid. Innanfor kontortid ringer de ein av våre kontaktpersonar som de finn under. Kontortid er 08.00-15.30.

Dersom media har førespurnader om dokumentinnsyn med meir så skal innsynskravet sendast til:

post@helse-forde.no

​Kontaktinformasjon kommunikasjonsavdelinga:

E-post 

Terje Ulvedal - kommunikasjonssjef
telefon 578 39 648 - mobil 951 29 355 - e-post

Per Marifjæren - kommunikasjonsrådgjevar
telefon 578 39 037 - mobil 917 81 021 - e-post

Margunn Langedal Masdal - kommunikasjonsrådgjevar
telefon 958 19 912 - e-post

Thomas Christopher Manzini Lindseth - kommunikasjonsrådgjevar
telefon 988 69 290 - e-post

Besøksadresse:
Førdegården, 3. etasje, Førde sentrum.

Vakt helga 18. - 19. september: Thomas Christopher Manzini Lindseth


Lytteposten

Krav om innsyn i pasientjournal