Kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjonsavdelinga i Helse Førde arbeider med kommunikasjon både internt i føretaket og eksternt.

Les meir om Kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjonsavdelinga

Vi ønskjer god kommunikasjon både internt i føretaket og mellom sjukehusa og pasientar, pårørande, media og innbyggjarane generelt. Vi brukar ulike kanalar, til dømes internett og intranett, sosiale media, informasjonsaviser og brosjyrer.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?