Kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjonsavdelinga i Helse Førde arbeider med kommunikasjon både internt i føretaket og eksternt.

Les meir om Kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjonsavdelinga

Vi ønskjer god kommunikasjon både internt i føretaket og mellom sjukehusa og pasientar, pårørande, media og innbyggjarane generelt. Vi brukar ulike kanalar, til dømes internett og intranett, sosiale media, informasjonsaviser og brosjyrer.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Vi held til i Førdegården, i Førde sentrum. Naustdalsvegen 5. Kontoret vårt ligg i 3. etasje i dette bygget.
Telefon
Kommunikasjonssjef: 57 83 96 48 - Kommunikasjonsrådgjevarar: 57 83 90 37 og 57 83 99 16
Kontoret er bemanna måndag til fredag mellom klokka 08.00 og 15.30.
E-post
Postadresse
Helse Førde, kommunikasjonsavdelinga, postboks 1000, 6807 Førde.
Fann du det du leita etter?