Kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjonsavdelinga i Helse Førde arbeider med kommunikasjon både internt i føretaket og eksternt.

Les meir om Kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjonsavdelinga

Vi ønskjer god kommunikasjon både internt i føretaket og mellom sjukehusa og pasientar, pårørande, media og innbyggjarane generelt. Vi brukar ulike kanalar, til dømes internett og intranett, sosiale media, informasjonsaviser og brosjyrer.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Vi held til i Førdegården, i Førde sentrum. Naustdalsvegen 5. Kontoret vårt ligg i 3. etasje i dette bygget.
Telefon
Kommunikasjonssjef: 57 83 96 48 - Kommunikasjonsrådgjevarar: 57 83 90 37 og 57 83 99 16
Kontoret er bemanna måndag til fredag mellom klokka 08.00 og 15.30.
E-post
Postadresse
Helse Førde, kommunikasjonsavdelinga, postboks 1000, 6807 Førde.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.