Ortopedisk avdeling

Vår oppgåve er den del av medisinen som behandlar sjukdom og skader i bevegelsesapparatet, det vil seie skjelett, musklar, ledd og sener. Døme på nokre av dei vi kan hjelpe, er pasientar med leddslitasje, skadar og ryggliding. Vi ser også at det er eit aukande tal eldre med beinskjørheit.

Kontakt

Telefonar Ortopedisk avd. Førde:
Sengepost 57 83 93 73
Vaktrom vest 57 83 95 04
Vaktrom aust 57 83 99 66
Seksjonsleiar 57 83 92 61
E-post
Postadresse
Helse Førde, ortopedisk avdeling, postboks 1000, 6807 Førde.
Besøksadresser og praktisk informasjon

Brot i ankelhttps://helse-forde.no/behandlinger/brot-i-ankelBrot i ankelBrudd i ankelBrudd i ankelBrudd i ankelBrudd i ankel
Brot i fotenhttps://helse-forde.no/behandlinger/brot-i-fotenBrot i fotenBrudd i fotBrudd i fotBrudd i fotBrudd i fot
Brot i handleddhttps://helse-forde.no/behandlinger/brot-i-handleddBrot i handleddBrudd i håndleddBrudd i håndleddBrudd i håndleddBrudd i håndledd
Brot i knehttps://helse-forde.no/behandlinger/brot-i-kneBrot i kneBrudd i kneBrudd i kneBrot i kneBroken knee
Brot i legghttps://helse-forde.no/behandlinger/brot-i-leggBrot i leggBrudd i leggBrudd i leggBrudd i leggBrudd i legg
Brot i overarmhttps://helse-forde.no/behandlinger/brot-i-overarmBrot i overarmBrudd i overarmBrudd i overarmBrudd i overarmBrudd i overarm
Brot i rygg (torakalkolumna)https://helse-forde.no/behandlinger/brot-i-rygg-torakalkolumnaBrot i rygg (torakalkolumna)Brudd i rygg (torakalkolumna)Brudd i rygg (torakalkolumna)Brudd i rygg (torakalkolumna)Brudd i rygg (torakalkolumna)
Brot i skulderhttps://helse-forde.no/behandlinger/brot-i-skulderBrot i skulderBrudd i skulderBrudd i skulderBrot i skulderBroken shoulder
Brot i underarmhttps://helse-forde.no/behandlinger/brot-i-underarmBrot i underarmBrudd i underarmBrudd i underarmBrudd i underarmBrudd i underarm
Dupuytrens kontraktur, injeksjonsbehandlinghttps://helse-forde.no/behandlinger/dupuytrens-kontraktur-injeksjonsbehandlingDupuytrens kontraktur, injeksjonsbehandlingDupuytrens kontraktur, injeksjonsbehandlingDupuytrens kontraktur, injeksjonsbehandlingDupuytrens kontraktur, injeksjonsbehandlingDupuytrens kontraktur, injeksjonsbehandling
Dupuytrens kontraktur, operasjonhttps://helse-forde.no/behandlinger/dupuytrens-kontraktur-operasjonDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjon
Forstuving, forstrekking og ruptur av ledd og leddband i ankel og fothttps://helse-forde.no/behandlinger/forstuving-forstrekking-og-ruptur-av-ledd-og-leddband-i-ankel-og-fotForstuving, forstrekking og ruptur av ledd og leddband i ankel og fotforstuving og forstrekking av ledd og leddbånd, ruptur, ankelforstuving og forstrekking av ledd og leddbånd, ruptur, ankelforstuving og forstrekking av ledd og leddbånd, ruptur, ankelforstuving og forstrekking av ledd og leddbånd, ruptur, ankel
Ganglion fothttps://helse-forde.no/behandlinger/ganglion-fotGanglion fotGanglion, fotGanglion, fotGanglion, fotGanglion, fot
Ganglion handhttps://helse-forde.no/behandlinger/ganglion-handGanglion handGanglion, HåndGanglion, HåndGanglion, HåndGanglion, Hånd
Gipsbehandlinghttps://helse-forde.no/behandlinger/gipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandling
Hallux valgus (skeiv stortå)https://helse-forde.no/behandlinger/hallux-valgus-skeiv-stortaHallux valgus (skeiv stortå)Hallux valgusHallux valgusHallux valgusHallux valgus
Hammertåhttps://helse-forde.no/behandlinger/hammertaHammertåHammertåHammertåHammertåHammertå
Hoftebrotsoperasjonhttps://helse-forde.no/behandlinger/hoftebrotsoperasjonHoftebrotsoperasjonHoftebrudd - operasjonHoftebruddsoperasjonHoftebrotsoperasjonHoftebrudd - operasjon
Hofteproteseoperasjon ved slitasjegikthttps://helse-forde.no/behandlinger/hofteproteseoperasjon-ved-slitasjegiktHofteproteseoperasjon ved slitasjegiktHofteproteseoperasjon ved slitasjegiktHofteproteseoperasjon ved slitasjegiktHofteproteseoperasjon ved slitasjegiktHofteprotese ved slitasjegikt (artrose)
Kikholsoperasjon, menisk (artroskopi)https://helse-forde.no/behandlinger/kikholsoperasjon-menisk-artroskopiKikholsoperasjon, menisk (artroskopi)Kikkhullsoperasjon, menisk (artroskopi)Kikkhullsoperasjon, menisk (artroskopi)Kikholoperasjon, menisk (artroskopi)Kikkhullsoperasjon, menisk (artroskopi)
Kirurgiske inngrep i hudahttps://helse-forde.no/behandlinger/kirurgiske-inngrep-i-hudaKirurgiske inngrep i hudaKirurgiske inngrep i hudenKirurgiske inngrep i hudenKirurgiske inngrep i hudenKirurgiske inngrep i huden
Kneproteseoperasjon, skifte kneprotesehttps://helse-forde.no/behandlinger/kneproteseoperasjon-skifte-kneproteseKneproteseoperasjon, skifte kneproteseKneprotese, skifte ut kneprotese (revisjon)Kneprotese, skifte ut kneprotese (revisjon)Kneprotese, skifte ut kneprotese (revisjon)Kneprotese, skifte ut kneprotese (revisjon)
Kneproteseoperasjon ved slitasjegikthttps://helse-forde.no/behandlinger/kneproteseoperasjon-ved-slitasjegiktKneproteseoperasjon ved slitasjegiktKneproteseoperasjonKneproteseoperasjonKneproteseoperasjonKneproteseoperasjon
Korsbandskade, frammehttps://helse-forde.no/behandlinger/korsbandskade-frammeKorsbandskade, frammeKorsbåndskade, fremreKorsbåndskade, fremreKorsbåndskade, fremreKorsbåndskade, fremre
Korsbandsoperasjon, framre korsbandhttps://helse-forde.no/behandlinger/korsbandsoperasjon-framre-korsbandKorsbandsoperasjon, framre korsbandKorsbåndoperasjonKorsbåndoperasjonKorsbåndoperasjonKorsbåndoperasjon
Leddbandsskade, knehttps://helse-forde.no/behandlinger/leddbandsskade-kneLeddbandsskade, kneLeddbåndsskadeLeddbåndsskadeLeddbandsskadeLeddbåndsskade
Leddproteseoperasjonhttps://helse-forde.no/behandlinger/leddproteseoperasjonLeddproteseoperasjonLeddproteseoperasjonLeddproteseoperasjonLeddproteseoperasjonLeddproteseoperasjon
Leddpunksjonhttps://helse-forde.no/behandlinger/leddpunksjonLeddpunksjonLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksne
Leddundersøking - ømme og hovne leddhttps://helse-forde.no/behandlinger/leddundersoking-omme-og-hovne-leddLeddundersøking - ømme og hovne leddLeddundersøkelseLeddundersøkelseLeddundersøkelseLeddundersøkelse
Mortons nevromhttps://helse-forde.no/behandlinger/mortons-nevromMortons nevromMortons metatarsalgi (fot)Mortons metatarsalgi (fot)Mortons metatarsalgi (fot)Mortons metatarsalgi (fot)
Muskel- og skjelettlidingar - rehabiliteringhttps://helse-forde.no/behandlinger/muskel-og-skjelettlidingar-rehabiliteringMuskel- og skjelettlidingar - rehabiliteringMuskel- og skjelettlidelser - rehabiliteringMuskel- og skjelettlidelser - rehabiliteringMuskel- og skjelettlidelser - rehabiliteringMuskel- og skjelettlidelser - rehabilitering
Prolaps i ryggen - kirurgihttps://helse-forde.no/behandlinger/prolaps-i-ryggen-kirurgiProlaps i ryggen - kirurgiRyggprolaps - operasjonRyggprolaps - operasjonRyggprolaps - operasjonRyggprolaps - operasjon
Ryggoperasjon ved spinal stenose (forsnevra ryggkanal)https://helse-forde.no/behandlinger/ryggoperasjon-ved-spinal-stenose-forsnevra-ryggkanalRyggoperasjon ved spinal stenose (forsnevra ryggkanal)Ryggoperasjon spinal stenoseRyggoperasjon spinal stenoseRyggoperasjon spinal stenoseRyggoperasjon spinal stenose
Skulder heilt eller delvis ut av leddhttps://helse-forde.no/behandlinger/skulder-heilt-eller-delvis-ut-av-leddSkulder heilt eller delvis ut av leddForstuving og forstrekking av ledd og leddbånd, skulderForstuving og forstrekking av ledd og leddbånd, skulderForstuving og forstrekking av ledd og leddbånd, skulderForstuving og forstrekking av ledd og leddbånd, skulder
Skulderlidingarhttps://helse-forde.no/behandlinger/skulderlidingarSkulderlidingarSkulderlidelserSkulderlidelserSkulderlidelserSkulderlidelser
Slitasje i tommelen sitt rotleddhttps://helse-forde.no/behandlinger/slitasje-i-tommelen-sitt-rotleddSlitasje i tommelen sitt rotleddSlitasje i tommelens rotleddSlitasje i tommelens rotleddSlitasje i tommelens rotleddSlitasje i tommelens rotledd
Triggerfingerhttps://helse-forde.no/behandlinger/triggerfingerTriggerfingerTriggerfingerTriggerfingerTriggerfingerTriggerfinger
Utgreiing av ulike langvarige smertetilstandar i muskel- og skjelettapparatethttps://helse-forde.no/behandlinger/utgreiing-av-ulike-langvarige-smertetilstandar-i-muskel-og-skjelettapparatetUtgreiing av ulike langvarige smertetilstandar i muskel- og skjelettapparatetUtredning av ulike langvarige smertetilstander i muskel- og skjelettapparatetUtredning av ulike langvarige smertetilstander i muskel- og skjelettapparatetUtredning av ulike langvarige smertetilstander i muskel- og skjelettapparatetUtredning av ulike langvarige smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet

Ortopedi poliklinikk FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdeling/ortopedi-poliklinikk-forde-sentralsjukehusOrtopedi poliklinikk FSS
Ortopedi poliklinikk LSHhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdeling/ortopedi-poliklinikk-lerdal-sjukehusOrtopedi poliklinikk LSH
Ortopedi post LSHhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdeling/ortopodi-post-lerdal-sjukehusOrtopedi post LSH
Ortopedi rehabilitering LSHhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdeling/ortopedi-rehabilitering-lerdal-sjukehusOrtopedi rehabilitering LSH
Ortopedisk post FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdeling/ortopedi-post-forde-sentralsjukehusOrtopedisk post FSS