Kvinneklinikken Helse Førde under Koronapandemien

Kvinneklinikken Helse Førde åpner meir opp for besøk. Smitteverntiltaka er laga ut frå anbefalte retningslinjer frå FHI. Dette med omsyn til både pasientar og tilsette ved Kvinneklinikken.

Vi​ har pr 30/9/21 åpnet opp for at far og medmor kan være med mor som før koronapandemien. Både før, under og etter fødsel. Vi avventer med å åpne opp for besøk av søsken i avdelingen. Husk «Kviletid» mellom 13-15 der ein ikkje kan ha besøk.

 

Fødepoliklinikk/gynekologisk poliklinikk/samtalepoliklinikk og ammepoliklinikk

  • Kvinna kan ha med fylgje på alle polikliniske konsultasjoner. Avventer fortsatt at søsken skal være med.

Besøk på gynekologisk sengepost​​

  • Gyn-pasientar kan ha besøk på sengepost. Ikkje i kviletid mellom kl.13.00 og 15.00.

Polikliniske besøk ved God Start Lærdal sjukehus​

  • Kvinna kan ha med fylgje på alle polikliniske konsultasjoner. Avventer fortsatt at søsken skal være med.

Barselopphald ved God Start Lærdal sjukehus​

  • God start Lærdal har pr 30/9/21 åpnet opp for at far og medmor kan være med mor på barsel. Vi avventer med å åpne opp for besøk av søsken og andre i avdelinga​.
     

Polikliniske besøk ved God start Nordfjord sjukehus​​

  • Kvinna kan ha med fylgje på alle polikliniske konsultasjoner. Avventer fortsatt at søsken skal være med.​
     

Barselopphald ved God start Nordfjord sjukehus​​

  • God start Eid har pr 30/9/21 åpnet opp for at far og medmor kan være med mor på barsel. Vi avventer med å åpne opp for besøk av søsken og andre i avdelinga​.​

Fann du det du leita etter?