God Start - Lærdal sjukehus

Vi tilbyr barselopphald for mor og barn som ikkje har trong for medisinsk oppfølging. Tilbodet gir vi i "Paviljongen barseleining".

Les meir om God Start - Lærdal sjukehus

God Start - Lærdal sjukehus

Gynekolog eller barnelege ved fødestaden vurderer når mor og barn kan overflyttast til Lærdal sjukehus for barselopphald.

Barseleininga vår kan utføre:

  • Nyfødd screening
  • Hørselstest
  • Pox mpling (oksygenmetning i blod)
  • Lysbehandling av barnet

Mødre og barn som treng oppfølging ut over det barseleininga kan tilby, vert flytta over til fødeavdelinga.

Det vil alltid vere tilgjengeleg jordmor ved barseleininga. Vi tek imot kvinner som ønskjer barselopphald. Tilbodet omfattar alle kvinner frå kommunane i Indre Sogn. Det er døgnkontiuerleg vaktberedskap med følgjeteneste for fødande kvinner som har trong for det.

Elles har vi:

  • Barselopphald for mor/paret/familien
  • Barnelegeundersøking
  • Poliklinikk for gravide med ultralydscreening
  • Svangerskapsomsorg av jordmor
  • Barsel-/ammepoliklinikk

Vi har familierom og ingen faste visittider.

Kontakt

Oppmøtestad
Paviljongen barselseining.
Telefon
57640200
Lærdal sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusvegen 9(Google maps)
Sjukehusvegen 9, 6887 Lærdal
Besøkstider
Sjå dei ulike avdelingane for besøkstider.
Telefon
57640000

Transport til Lærdal sjukehus

​Buss

Fleire rutebusser går forbi Lærdal Sjukehus.

På nettsidene til Kringom.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Lærdal er det også gode bussamband til Bergen og Oslo.

Flybuss

Næraste flyplass er Sogndal Lufthamn Haukåsen. Det er korrespondanseruter via Kaupanger – sjå rutetider på nettsidene til Kringom.no

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Eigendel på sjukehus og poliklinikk

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Mattilbod i Helse Førde

​Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. 

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. I Førde finn du også ein pasientkafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid fram til klokka 19.00 frå måndag til fredag. I denne kafèen kan du no også kjøpe varm mat.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle dagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og beburar.

Mobiltelefon

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Trådlaust nett - internett

​​Alle somatiske sengepostar i Helse Førde har trådlaust gjestenettverk. Dette er gratis for pasientar, pårørande og besøkande.

​Du kan ta med bærbar PC, mobiltelefon og nettbrett og nytte vårt gjestenett uten kostnad.

Passord på SMS

Du som ønskjer å nytte internett blir beden om å legge inn mobilnummeret ditt. Du treng ikkje gje opp andre opplysningar enn det. Brukarnamn og passord får du tilsendt som ei tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar før du treng å be om nytt passord på innloggingssida.

Årsaka til innlogging er krav til tryggleik i sjukehusnettverket og er same type løysing som du finn på flyplassar og hotell.

Ta kontakt med resepsjonen eller avdelinga for meir informasjon.

Visittider Lærdal sjukehus

Barseleininga har familierom og ingen faste visittider.

Medisinsk sengepost:
Det er ikkje faste visittider.

Ortopedisk:
Pårørande er velkomne heile døgnet.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.