Kirurgisk avdeling

Vi har som mål å gje deg eit optimalt behandlingstilbod. Aktuelle spesialitetar hos oss er urologi, karkirurgi, generell kirurgi, endokrinkirurgi og gastrointestinalkirurgi.

Kontakt

Oppmøtestad

Du finn oss på Førde sentralsjukehus.
Vi har og sengepost og poliklinikk på Lærdal sjukehus.

E-post
Postadresse
Helse Førde, kirurgisk avdeling, postboks 1000, 6807 Førde.

Brystkrefthttps://helse-forde.no/behandlinger/brystkreftBrystkreftBČižžeborasdávdaBrystkreftBrystkreftBrystkreftEMPTY
Brystvorte - tatoveringhttps://helse-forde.no/behandlinger/brystvorte-tatoveringBrystvorte - tatoveringBBrystvorte - tatoveringBrystvorte - tatoveringBrystvorte - tatoveringBrystvorte - tatoveringEMPTY
Brystvorterekonstruksjonhttps://helse-forde.no/behandlinger/brystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonEMPTY
Fedme hos vaksne, sjukleg overvekthttps://helse-forde.no/behandlinger/fedme-hos-vaksne-sjukleg-overvektFedme hos vaksne, sjukleg overvektFFedme hos voksneFedme hos voksneFedme hos vaksneFedme hos voksneEMPTY
Gastric sleeve - fedmeoperasjonhttps://helse-forde.no/behandlinger/gastric-sleeve-fedmeoperasjonGastric sleeve - fedmeoperasjonGFedmeoperasjon - gastric sleeveFedmeoperasjon - gastric sleeveFedmeoperasjon - gastric sleeveFedmeoperasjon - gastric sleeveEMPTY

Fedmepoliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling/fedmepoliklinikkFedmepoliklinikk
Kirurgisk poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikk
Kirurgisk sengeposthttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling/kirurgisk-sengepostKirurgisk sengepost
Kirurgisk sengepost/poliklinikk LSHhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling/kirurgisk-sengepostpoliklinikk-lerdal-sjukehusKirurgisk sengepost/poliklinikk LSH

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.