HELSENORGE

Kirurgisk avdeling

Vi har som mål å gje deg eit optimalt behandlingstilbod. Aktuelle spesialitetar hos oss er urologi, karkirurgi, generell kirurgi, endokrinkirurgi og gastrointestinalkirurgi.

Fann du det du leita etter?