Kirurgisk avdeling

Vi har som mål å gje deg eit optimalt behandlingstilbod. Aktuelle spesialitetar hos oss er urologi, karkirurgi, generell kirurgi, endokrinkirurgi og gastrointestinalkirurgi.

Kontakt

Oppmøtestad

Du finn oss på Førde sentralsjukehus.
Vi har og sengepost og poliklinikk på Lærdal sjukehus.

E-post
Postadresse
Helse Førde, kirurgisk avdeling, postboks 1000, 6807 Førde.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.