HELSENORGE

Dagkirurgisk senter

Stadig fleire kirurgiske inngrep blir gjennomført på ein slik måte at du kan reise heim same dag som inngrepet er utført. Dagkirurgiske inngrep utgjer over halvparten av dei planlagde operasjonen i Helse Førde.

Fann du det du leita etter?