HELSENORGE

Avdeling for akuttmedisin (AAM)

Vi gir behandling og pleie til pasientar som er kritisk sjuke og som treng anestesi og assistanse ved operative inngrep og medisinske undersøkingar. Dette gjeld både i planlagde og i øyeblikkleg hjelp situasjonar.

Fann du det du leita etter?