Avdeling for akuttmedisin (AAM)

Vi gir behandling og pleie til pasientar som er kritisk sjuke og som treng anestesi og assistanse ved operative inngrep og medisinske undersøkingar. Dette gjeld både i planlagde og i øyeblikkleg hjelp situasjonar.

Fann du det du leita etter?