HELSENORGE

Augeavdeling

Vi utfører utredningar av dei fleste augesjukdomar og dei vanlegaste kirurgiske inngrep. Vi har poliklinikk med fleire undersøkingar. I tillegg moglegheit for å utføre avanserte spesialundersøkingar. Du må ha tilvising frå optikar, lege eller augelege. Dei fleste blir utreda og behandla poliklinisk (dagkirurgisk).

Fann du det du leita etter?