Kirurgisk klinikk

Kirurgisk klinikk blir leia av klinikkdirektør og er organisert med sju avdelingar og fleire seksjonar.

Kontaktinformasjon

Augeavdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/augeavdelingAugeavdeling
Avdeling for akuttmedisin (AAM)https://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisinAvdeling for akuttmedisin (AAM)
Dagkirurgisk senterhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgisk-senterDagkirurgisk senter
Kirurgisk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdelingKirurgisk avdeling
Kvinneklinikkenhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikkenKvinneklinikkenKvinneklinikken i Helse Førde er ei kombinert avdeling som inneheld føde, barsel og gynekologi.
Ortopedisk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdelingOrtopedisk avdeling
ØNH/kjeve avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/onhkjeve-avdelingØNH/kjeve avdeling

Fann du det du leita etter?