Avdelingar

Einingar og besøksadresser

Finn avdeling

AAM Anestesi FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisin/aam-anestesi-forde-sentralsjukehusAAM Anestesi FSSA
AAM Intensiv FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisin/aam-intensiv-forde-sentralsjukehsusAAM Intensiv FSSA
AAM Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisin/aam-lerdal-sjukehusAAM Lærdal sjukehusA
AAM Operasjon FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisin/aam-operasjon-forde-sentralsjukehusAAM Operasjon FSSA
AAM Sterilsentral FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisin/aam-sterilsentralen-forde-sentralsjukehusAAM Sterilsentral FSSA
Akuttmottak - FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/akuttmottak-forde-sentralsjukehusAkuttmottak - FSSA
Ambulansetenestahttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisin/ambulansetenestaAmbulansetenestaA
AMK - 113https://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisin/amk-113AMK - 113A
Auge poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/augeavdeling/auge-poliklinikkAuge poliklinikkA
Augeavdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/augeavdelingAugeavdelingA
Avdeling for akuttmedisin (AAM)https://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisinAvdeling for akuttmedisin (AAM)A
Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering/fysikalsk medisinhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabiliteringAvdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering/fysikalsk medisinA
Barn og unge, poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barneavdeling/barn-poliklinikkBarn og unge, poliklinikkB
Barn sengeposthttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barneavdeling/barn-sengepostBarn sengepostB
Barne- og ungdomsavdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barneavdelingBarne- og ungdomsavdelingB
Dagkirurgisk senterhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgisk-senterDagkirurgisk senterD
Dialysehttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/dialyseDialyseD
Ergoterapi og velferdsteknologihttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/samhandling-og-tverrprofesjonelle-tenester/ergoterapi-og-velferdsteknologiErgoterapi og velferdsteknologiE
Fedmepoliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling/fedmepoliklinikkFedmepoliklinikkF
Fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://helse-forde.no/avdelinger/fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringF
Fysioterapi og førebygginghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/samhandling-og-tverrprofesjonelle-tenester/fysioterapi-og-forebyggingFysioterapi og førebyggingF
Fødepoliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken/fodepoliklinikkFødepoliklinikkF
Førde BUPhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/forde-bupFørde BUPF
God Start - Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken/god-start-lerdal-sjukehusGod Start - Lærdal sjukehusG
God Start - Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken/god-start-nordfjord-sjukehusGod Start - Nordfjord sjukehusG
Gynekologisk seksjonhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjonGynekologisk seksjonG
Habilitering for Barn og Unge (HABU)https://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barneavdeling/barnehabiliteringHabilitering for Barn og Unge (HABU)H
Hudavdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hud-avdelingHudavdelingH
Indre Sogn psykiatrisenterhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/indre-sogn-psykiatrisenter-ipsIndre Sogn psykiatrisenterI
ISP Daghttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/indre-sogn-psykiatrisenter-ips/isp-dagISP DagI
ISP Døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/indre-sogn-psykiatrisenter-ips/isp-dognISP DøgnI
Kirurgisk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdelingKirurgisk avdelingK
Kirurgisk klinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkK
Kirurgisk poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikkK
Kirurgisk sengeposthttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling/kirurgisk-sengepostKirurgisk sengepostK
Kirurgisk sengepost/poliklinikk LSHhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling/kirurgisk-sengepostpoliklinikk-lerdal-sjukehusKirurgisk sengepost/poliklinikk LSHK
Kjevekirurgisk poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/onhkjeve-avdeling/kjevekirurgisk-poliklinikkKjevekirurgisk poliklinikkK
Kommunikasjonsavdelingahttps://helse-forde.no/avdelinger/kommunikasjonsavdelingaKommunikasjonsavdelingaK
Kreft poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreftavdelinga/kreft-poliklinikkKreft poliklinikkK
Kreft sengeposthttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreftavdelinga/kreft-sengepostKreft sengepostK
Kreftavdelingahttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreftavdelingaKreftavdelingaK
Kvinneklinikkenhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikkenKvinneklinikkenK
Laboratorium Medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB)https://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/laboratorium-medisinsk-biokjemi-og-blodbank-lmbbLaboratorium Medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB)L
LMBB - seksjon Førde sentralsjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/laboratorium-medisinsk-biokjemi-og-blodbank-lmbb/lmbb-seksjon-forde-sentralsjukehusLMBB - seksjon Førde sentralsjukehusL
LMBB - seksjon Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/laboratorium-medisinsk-biokjemi-og-blodbank-lmbb/lmbb-seksjon-lerdal-sjukehusLMBB - seksjon Lærdal sjukehusL
LMBB - seksjon Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/laboratorium-medisinsk-biokjemi-og-blodbank-lmbb/lmbb-seksjon-nordfjord-sjukehusLMBB - seksjon Nordfjord sjukehusL
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/samhandling-og-tverrprofesjonelle-tenester/lerings-og-meistringssenter-lmsLærings- og meistringssenteretL
Medisinsk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdelingMedisinsk avdelingM
Medisinsk heimebehandlinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/samhandling-og-tverrprofesjonelle-tenester/medisinsk-heimebehandlingMedisinsk heimebehandlingM
Medisinsk klinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkM
Medisinsk poliklinikk - Førde sentralsjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-poliklinikk-forde-sentralsjukehusMedisinsk poliklinikk - Førde sentralsjukehusM
Medisinsk poliklinikk - Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-seksjon-lerdal-sjukehus/medisinsk-poliklinikk-lerdal-sjukehusMedisinsk poliklinikk - Lærdal sjukehusM
Medisinsk poliklinikk - Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-seksjon-nordfjord-sjukehus/medisinsk-poliklinikk-nordfjord-sjukehusMedisinsk poliklinikk - Nordfjord sjukehusM
Medisinsk seksjon - Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-seksjon-lerdal-sjukehusMedisinsk seksjon - Lærdal sjukehusM
Medisinsk seksjon - Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-seksjon-nordfjord-sjukehusMedisinsk seksjon - Nordfjord sjukehusM
Medisinsk sengepost - Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-seksjon-lerdal-sjukehus/medisinsk-sengepost-lerdal-sjukehusMedisinsk sengepost - Lærdal sjukehusM
Medisinsk sengepost - Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-seksjon-nordfjord-sjukehus/medisinsk-sengepost-nordfjord-sjukehusMedisinsk sengepost - Nordfjord sjukehusM
Medisinsk sengepost 1https://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-sengepost-1Medisinsk sengepost 1M
Medisinsk sengepost 2https://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-sengepost-2Medisinsk sengepost 2M
Mikrobiologisk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/mikrobiologisk-avdelingMikrobiologisk avdelingM
Nevrologisk poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering/nevrologisk-seksjon/nevrologisk-poliklinikkNevrologisk poliklinikkN
Nevrologisk, revmatologisk og rehabilitering sengeposthttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering/nevrologisk-revmatologi-og-rehabilitering-sengepostNevrologisk, revmatologisk og rehabilitering sengepostN
Nevrologisk seksjonhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering/nevrologisk-seksjonNevrologisk seksjonN
Nordfjord BUPhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/nordfjord-bupNordfjord BUPN
Nordfjord psykiatrisenterhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-npsNordfjord psykiatrisenterN
NPS Dag (poliklinikk og ambulant team)https://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-nps/nps-dagNPS Dag (poliklinikk og ambulant team)N
NPS Døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-nps/nps-dognNPS DøgnN
NPS Rushttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-nps/nps-rusNPS RusN
Ortopedi poliklinikk FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdeling/ortopedi-poliklinikk-forde-sentralsjukehusOrtopedi poliklinikk FSSO
Ortopedi poliklinikk LSHhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdeling/ortopedi-poliklinikk-lerdal-sjukehusOrtopedi poliklinikk LSHO
Ortopedi post LSHhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdeling/ortopodi-post-lerdal-sjukehusOrtopedi post LSHO
Ortopedi rehabilitering LSHhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdeling/ortopedi-rehabilitering-lerdal-sjukehusOrtopedi rehabilitering LSHO
Ortopedisk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdelingOrtopedisk avdelingO
Ortopedisk post FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdeling/ortopedi-post-forde-sentralsjukehusOrtopedisk post FSSO
Pasienthotell - FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/pasienthotell-fssPasienthotell - FSSP
Pasientreiserhttps://helse-forde.no/avdelinger/pasientreiserPasientreiserP
Patologihttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-patologiPatologiP
Psykiatrisk klinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikkPsykiatrisk klinikkP
Psykiatrisk klinikk - Akutt Døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-akutt-dognPsykiatrisk klinikk - Akutt DøgnP
Psykiatrisk klinikk - DPS daghttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-dps-dagPsykiatrisk klinikk - DPS dagP
Psykiatrisk klinikk - DPS døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-dps-dognPsykiatrisk klinikk - DPS døgnP
Psykiatrisk klinikk - Rus døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-rus-dognPsykiatrisk klinikk - Rus døgnP
Psykiatrisk klinikk - Vaksenhabiliteringhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-vaksenhabiliteringPsykiatrisk klinikk - VaksenhabiliteringP
Psykisk helsevernhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevernPsykisk helsevernP
Psykisk helsevern for barn og ungehttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-ungePsykisk helsevern for barn og ungeP
Radiologisk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/radiologisk-avdelingRadiologisk avdelingR
Radiologisk seksjon - Førde sentralsjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/radiologisk-avdeling/radiologisk-seksjon-forde-sentralsjukehusRadiologisk seksjon - Førde sentralsjukehusR
Radiologisk seksjon - Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/radiologisk-avdeling/radiologisk-seksjon-lerdal-sjukehusRadiologisk seksjon - Lærdal sjukehusR
Radiologisk seksjon - Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/radiologisk-avdeling/radiologisk-seksjon-nordfjord-sjukehusRadiologisk seksjon - Nordfjord sjukehusR
Revmatologisk poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering/revmatologisk-seksjon/revmatologisk-poliklinikkRevmatologisk poliklinikkR
Revmatologisk seksjonhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering/revmatologisk-seksjonRevmatologisk seksjonR
Samhandling og tverrprofesjonelle tenesterhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/samhandling-og-tverrprofesjonelle-tenesterSamhandling og tverrprofesjonelle tenesterS
Smertepoliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/smertepoliklinikkSmertepoliklinikkS
Sogndal BUPhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/sogndal-bupSogndal BUPS
Sosionomtenestahttps://helse-forde.no/avdelinger/sosionomtenestaSosionomtenestaS
Ungdomspost Psykisk helsevernhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/ungdomsavdeling-psykisk-helsevern-uphUngdomspost Psykisk helsevernU
ØNH - poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/onhkjeve-avdeling/onh-poliklinikkØNH - poliklinikkØ
ØNH/kjeve avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/onhkjeve-avdelingØNH/kjeve avdelingØ

Besøksadresser

Førde sentralsjukehushttps://helse-forde.no/steder/forde-sentralsjukehusFørde sentralsjukehus
Indre Sogn psykiatrisenterhttps://helse-forde.no/steder/sogndal-rutlinIndre Sogn psykiatrisenter
Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/steder/lerdal-sjukehusLærdal sjukehus
Nordfjord psykiatrisenterhttps://helse-forde.no/steder/nordfjord-psykiatrisenterNordfjord psykiatrisenter
Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/steder/nordfjord-sjukehusNordfjord sjukehus
Prestebøen - Førde BUPhttps://helse-forde.no/steder/presteboen-forde-bupPrestebøen - Førde BUP
SMS - Florø - Helse Førde sine tenester i Florøhttps://helse-forde.no/steder/floro-sms-senteretSMS - Florø - Helse Førde sine tenester i Florø
Tronvikhttps://helse-forde.no/steder/tronvik-kyrkjeboTronvik

Fann du det du leita etter?