Avdelingar

Einingar og besøksadresser

Finn avdeling

AAM Anestesi FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisin/aam-anestesi-forde-sentralsjukehusAAM Anestesi FSSAAAM Anestesi FSSAAM Anestesi FSSAAM Anestesi FSSAAM Anestesi FSS
AAM Intensiv FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisin/aam-intensiv-forde-sentralsjukehsusAAM Intensiv FSSAAAM Intensiv FSSAAM Intensiv FSSAAM Intensiv FSSAAM Intensiv FSS
AAM Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisin/aam-lerdal-sjukehusAAM Lærdal sjukehusAAAM Lærdal sjukehusAAM Lærdal sjukehusAAM Lærdal sjukehusAAM Lærdal sjukehus
AAM Operasjon FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisin/aam-operasjon-forde-sentralsjukehusAAM Operasjon FSSAAAM Operasjon FSSAAM Operasjon FSSAAM Operasjon FSSAAM Operasjon FSS
AAM Sterilsentral FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisin/aam-sterilsentralen-forde-sentralsjukehusAAM Sterilsentral FSSAAAM Sterilsentral FSSAAM Sterilsentral FSSAAM Sterilsentral FSSAAM Sterilsentral FSS
Akuttmottak - FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/akuttmottak-forde-sentralsjukehusAkuttmottak - FSSAAkuttmottak - FSSAkuttmottak - FSSAkuttmottak - FSSAkuttmottak - FSS
Ambulansetenestahttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisin/ambulansetenestaAmbulansetenestaAAmbulansetenestaAmbulansetenestaAmbulansetenestaAmbulansetenesta
AMK - 113https://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisin/amk-113AMK - 113AAMK - 113AMK - 113AMK - 113AMK - 113
Auge poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/augeavdeling/auge-poliklinikkAuge poliklinikkAAuge poliklinikkAuge poliklinikkAuge poliklinikkAuge poliklinikk
Augeavdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/augeavdelingAugeavdelingAAugeavdelingAugeavdelingAugeavdelingAugeavdeling
Avdeling for akuttmedisin (AAM)https://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/avdeling-for-akuttmedisinAvdeling for akuttmedisin (AAM)AAvdeling for akuttmedisin (AAM)Avdeling for akuttmedisin (AAM)Avdeling for akuttmedisin (AAM)Avdeling for akuttmedisin (AAM)
Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering/fysikalsk medisinhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabiliteringAvdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering/fysikalsk medisinAAvdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering/fysikalsk medisinAvdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering/fysikalsk medisinAvdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering/fysikalsk medisinAvdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering/fysikalsk medisin
Barn og unge, poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barneavdeling/barn-poliklinikkBarn og unge, poliklinikkBBarn og unge, poliklinikkBarn og unge, poliklinikkBarn og unge, poliklinikkBarn og unge, poliklinikk
Barn sengeposthttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barneavdeling/barn-sengepostBarn sengepostBBarn sengepostBarn sengepostBarn sengepostBarn sengepost
Barne- og ungdomsavdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barneavdelingBarne- og ungdomsavdelingBBarne- og ungdomsavdelingBarne- og ungdomsavdelingBarne- og ungdomsavdelingBarne- og ungdomsavdeling
Dagkirurgisk senterhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgisk-senterDagkirurgisk senterDDagkirurgisk senterDagkirurgisk senterDagkirurgisk senterDagkirurgisk senter
Dialysehttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/dialyseDialyseDDialyseDialyseDialyseDialyse
Ergoterapi og velferdsteknologihttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/samhandling-og-tverrprofesjonelle-tenester/ergoterapi-og-velferdsteknologiErgoterapi og velferdsteknologiEErgoterapi og velferdsteknologiErgoterapi og velferdsteknologiErgoterapi og velferdsteknologiErgoterapi og velferdsteknologi
Fedmepoliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling/fedmepoliklinikkFedmepoliklinikkFFedmepoliklinikkFedmepoliklinikkFedmepoliklinikkFedmepoliklinikk
Fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://helse-forde.no/avdelinger/fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabilitering
Fysioterapi og førebygginghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/samhandling-og-tverrprofesjonelle-tenester/fysioterapi-og-forebyggingFysioterapi og førebyggingFFysioterapi og førebyggingFysioterapi og førebyggingFysioterapi og førebyggingFysioterapi og førebygging
Fødepoliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken/fodepoliklinikkFødepoliklinikkFFødepoliklinikkFødepoliklinikkFødepoliklinikkFødepoliklinikk
Førde BUPhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/forde-bupFørde BUPFFørde BUPFørde BUPFørde BUPFørde BUP
God Start - Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken/god-start-lerdal-sjukehusGod Start - Lærdal sjukehusGGod Start - Lærdal sjukehusGod Start - Lærdal sjukehusGod Start - Lærdal sjukehusGod Start - Lærdal sjukehus
God Start - Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken/god-start-nordfjord-sjukehusGod Start - Nordfjord sjukehusGGod Start - Nordfjord sjukehusGod Start - Nordfjord sjukehusGod Start - Nordfjord sjukehusGod Start - Nordfjord sjukehus
Gynekologisk seksjonhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjonGynekologisk seksjonGGynekologisk seksjonGynekologisk seksjonGynekologisk seksjonGynekologisk seksjon
Habilitering for Barn og Unge (HABU)https://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barneavdeling/barnehabiliteringHabilitering for Barn og Unge (HABU)HHabilitering for Barn og Unge (HABU)Habilitering for Barn og Unge (HABU)Habilitering for Barn og Unge (HABU)Habilitering for Barn og Unge (HABU)
Hudavdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hud-avdelingHudavdelingHHudavdelingHudavdelingHudavdelingHudavdeling
Indre Sogn psykiatrisenterhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/indre-sogn-psykiatrisenter-ipsIndre Sogn psykiatrisenterIIndre Sogn psykiatrisenterIndre Sogn psykiatrisenterIndre Sogn psykiatrisenterIndre Sogn psykiatrisenter
ISP Daghttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/indre-sogn-psykiatrisenter-ips/isp-dagISP DagIISP DagISP DagISP DagISP Dag
ISP Døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/indre-sogn-psykiatrisenter-ips/isp-dognISP DøgnIISP DøgnISP DøgnISP DøgnISP Døgn
Kirurgisk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdelingKirurgisk avdelingKKirurgisk avdelingKirurgisk avdelingKirurgisk avdelingKirurgisk avdeling
Kirurgisk klinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkKKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikk
Kirurgisk poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikkKKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikk
Kirurgisk sengeposthttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling/kirurgisk-sengepostKirurgisk sengepostKKirurgisk sengepostKirurgisk sengepostKirurgisk sengepostKirurgisk sengepost
Kirurgisk sengepost/poliklinikk LSHhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-avdeling/kirurgisk-sengepostpoliklinikk-lerdal-sjukehusKirurgisk sengepost/poliklinikk LSHKKirurgisk sengepost/poliklinikk LSHKirurgisk sengepost/poliklinikk LSHKirurgisk sengepost/poliklinikk LSHKirurgisk sengepost/poliklinikk LSH
Kjevekirurgisk poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/onhkjeve-avdeling/kjevekirurgisk-poliklinikkKjevekirurgisk poliklinikkKKjevekirurgisk poliklinikkKjevekirurgisk poliklinikkKjevekirurgisk poliklinikkKjevekirurgisk poliklinikk
Kommunikasjonsavdelingahttps://helse-forde.no/avdelinger/kommunikasjonsavdelingaKommunikasjonsavdelingaKKommunikasjonsavdelingaKommunikasjonsavdelingaKommunikasjonsavdelingaKommunikasjonsavdelinga
Kreft poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreftavdelinga/kreft-poliklinikkKreft poliklinikkKKreft poliklinikkKreft poliklinikkKreft poliklinikkKreft poliklinikk
Kreft sengeposthttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreftavdelinga/kreft-sengepostKreft sengepostKKreft sengepostKreft sengepostKreft sengepostKreft sengepost
Kreftavdelingahttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreftavdelingaKreftavdelingaKKreftavdelingaKreftavdelingaKreftavdelingaKreftavdelinga
Kvinneklinikkenhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikkenKvinneklinikkenKKvinneklinikkenKvinneklinikkenKvinneklinikkenKvinneklinikken
Laboratorium Medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB)https://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/laboratorium-medisinsk-biokjemi-og-blodbank-lmbbLaboratorium Medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB)LLaboratorium Medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB)Laboratorium Medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB)Laboratorium Medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB)Laboratorium Medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB)
LMBB - seksjon Førde sentralsjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/laboratorium-medisinsk-biokjemi-og-blodbank-lmbb/lmbb-seksjon-forde-sentralsjukehusLMBB - seksjon Førde sentralsjukehusLLMBB - seksjon Førde sentralsjukehusLMBB - seksjon Førde sentralsjukehusLMBB - seksjon Førde sentralsjukehusLMBB - seksjon Førde sentralsjukehus
LMBB - seksjon Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/laboratorium-medisinsk-biokjemi-og-blodbank-lmbb/lmbb-seksjon-lerdal-sjukehusLMBB - seksjon Lærdal sjukehusLLMBB - seksjon Lærdal sjukehusLMBB - seksjon Lærdal sjukehusLMBB - seksjon Lærdal sjukehusLMBB - seksjon Lærdal sjukehus
LMBB - seksjon Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/laboratorium-medisinsk-biokjemi-og-blodbank-lmbb/lmbb-seksjon-nordfjord-sjukehusLMBB - seksjon Nordfjord sjukehusLLMBB - seksjon Nordfjord sjukehusLMBB - seksjon Nordfjord sjukehusLMBB - seksjon Nordfjord sjukehusLMBB - seksjon Nordfjord sjukehus
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/samhandling-og-tverrprofesjonelle-tenester/lerings-og-meistringssenter-lmsLærings- og meistringssenteretLLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Medisinsk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdelingMedisinsk avdelingMMedisinsk avdelingMedisinsk avdelingMedisinsk avdelingMedisinsk avdeling
Medisinsk heimebehandlinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/samhandling-og-tverrprofesjonelle-tenester/medisinsk-heimebehandlingMedisinsk heimebehandlingMMedisinsk heimebehandlingMedisinsk heimebehandlingMedisinsk heimebehandlingMedisinsk heimebehandling
Medisinsk klinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkMMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikk
Medisinsk poliklinikk - Førde sentralsjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-poliklinikk-forde-sentralsjukehusMedisinsk poliklinikk - Førde sentralsjukehusMMedisinsk poliklinikk - Førde sentralsjukehusMedisinsk poliklinikk - Førde sentralsjukehusMedisinsk poliklinikk - Førde sentralsjukehusMedisinsk poliklinikk - Førde sentralsjukehus
Medisinsk poliklinikk - Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-seksjon-lerdal-sjukehus/medisinsk-poliklinikk-lerdal-sjukehusMedisinsk poliklinikk - Lærdal sjukehusMMedisinsk poliklinikk - Lærdal sjukehusMedisinsk poliklinikk - Lærdal sjukehusMedisinsk poliklinikk - Lærdal sjukehusMedisinsk poliklinikk - Lærdal sjukehus
Medisinsk poliklinikk - Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-seksjon-nordfjord-sjukehus/medisinsk-poliklinikk-nordfjord-sjukehusMedisinsk poliklinikk - Nordfjord sjukehusMMedisinsk poliklinikk - Nordfjord sjukehusMedisinsk poliklinikk - Nordfjord sjukehusMedisinsk poliklinikk - Nordfjord sjukehusMedisinsk poliklinikk - Nordfjord sjukehus
Medisinsk seksjon - Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-seksjon-lerdal-sjukehusMedisinsk seksjon - Lærdal sjukehusMMedisinsk seksjon - Lærdal sjukehusMedisinsk seksjon - Lærdal sjukehusMedisinsk seksjon - Lærdal sjukehusMedisinsk seksjon - Lærdal sjukehus
Medisinsk seksjon - Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-seksjon-nordfjord-sjukehusMedisinsk seksjon - Nordfjord sjukehusMMedisinsk seksjon - Nordfjord sjukehusMedisinsk seksjon - Nordfjord sjukehusMedisinsk seksjon - Nordfjord sjukehusMedisinsk seksjon - Nordfjord sjukehus
Medisinsk sengepost - Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-seksjon-lerdal-sjukehus/medisinsk-sengepost-lerdal-sjukehusMedisinsk sengepost - Lærdal sjukehusMMedisinsk sengepost - Lærdal sjukehusMedisinsk sengepost - Lærdal sjukehusMedisinsk sengepost - Lærdal sjukehusMedisinsk sengepost - Lærdal sjukehus
Medisinsk sengepost - Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-seksjon-nordfjord-sjukehus/medisinsk-sengepost-nordfjord-sjukehusMedisinsk sengepost - Nordfjord sjukehusMMedisinsk sengepost - Nordfjord sjukehusMedisinsk sengepost - Nordfjord sjukehusMedisinsk sengepost - Nordfjord sjukehusMedisinsk sengepost - Nordfjord sjukehus
Medisinsk sengepost 1https://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-sengepost-1Medisinsk sengepost 1MMedisinsk sengepost 1Medisinsk sengepost 1Medisinsk sengepost 1Medisinsk sengepost 1
Medisinsk sengepost 2https://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling/medisinsk-sengepost-2Medisinsk sengepost 2MMedisinsk sengepost 2Medisinsk sengepost 2Medisinsk sengepost 2Medisinsk sengepost 2
Mikrobiologisk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/mikrobiologisk-avdelingMikrobiologisk avdelingMMikrobiologisk avdelingMikrobiologisk avdelingMikrobiologisk avdelingMikrobiologisk avdeling
Nevrologisk poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering/nevrologisk-seksjon/nevrologisk-poliklinikkNevrologisk poliklinikkNNevrologisk poliklinikkNevrologisk poliklinikkNevrologisk poliklinikkNevrologisk poliklinikk
Nevrologisk, revmatologisk og rehabilitering sengeposthttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering/nevrologisk-revmatologi-og-rehabilitering-sengepostNevrologisk, revmatologisk og rehabilitering sengepostNNevrologisk, revmatologisk og rehabilitering sengepostNevrologisk, revmatologisk og rehabilitering sengepostNevrologisk, revmatologisk og rehabilitering sengepostNevrologisk, revmatologisk og rehabilitering sengepost
Nevrologisk seksjonhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering/nevrologisk-seksjonNevrologisk seksjonNNevrologisk seksjonNevrologisk seksjonNevrologisk seksjonNevrologisk seksjon
Nordfjord BUPhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/nordfjord-bupNordfjord BUPNNordfjord BUPNordfjord BUPNordfjord BUPNordfjord BUP
Nordfjord psykiatrisenterhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-npsNordfjord psykiatrisenterNNordfjord psykiatrisenterNordfjord psykiatrisenterNordfjord psykiatrisenterNordfjord psykiatrisenter
NPS Dag (poliklinikk og ambulant team)https://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-nps/nps-dagNPS Dag (poliklinikk og ambulant team)NNPS Dag (poliklinikk og ambulant team)NPS Dag (poliklinikk og ambulant team)NPS Dag (poliklinikk og ambulant team)NPS Dag (poliklinikk og ambulant team)
NPS Døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-nps/nps-dognNPS DøgnNNPS DøgnNPS DøgnNPS DøgnNPS Døgn
NPS Rushttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-nps/nps-rusNPS RusNNPS RusNPS RusNPS RusNPS Rus
Ortopedi poliklinikk FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdeling/ortopedi-poliklinikk-forde-sentralsjukehusOrtopedi poliklinikk FSSOOrtopedi poliklinikk FSSOrtopedi poliklinikk FSSOrtopedi poliklinikk FSSOrtopedi poliklinikk FSS
Ortopedi poliklinikk LSHhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdeling/ortopedi-poliklinikk-lerdal-sjukehusOrtopedi poliklinikk LSHOOrtopedi poliklinikk LSHOrtopedi poliklinikk LSHOrtopedi poliklinikk LSHOrtopedi poliklinikk LSH
Ortopedi post LSHhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdeling/ortopodi-post-lerdal-sjukehusOrtopedi post LSHOOrtopedi post LSHOrtopedi post LSHOrtopedi post LSHOrtopedi post LSH
Ortopedi rehabilitering LSHhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdeling/ortopedi-rehabilitering-lerdal-sjukehusOrtopedi rehabilitering LSHOOrtopedi rehabilitering LSHOrtopedi rehabilitering LSHOrtopedi rehabilitering LSHOrtopedi rehabilitering LSH
Ortopedisk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdelingOrtopedisk avdelingOOrtopedisk avdelingOrtopedisk avdelingOrtopedisk avdelingOrtopedisk avdeling
Ortopedisk post FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopedisk-avdeling/ortopedi-post-forde-sentralsjukehusOrtopedisk post FSSOOrtopedisk post FSSOrtopedisk post FSSOrtopedisk post FSSOrtopedisk post FSS
Pasienthotell - FSShttps://helse-forde.no/avdelinger/pasienthotell-fssPasienthotell - FSSPPasienthotell - FSSPasienthotell - FSSPasienthotell - FSSPasienthotell - FSS
Pasientreiserhttps://helse-forde.no/avdelinger/pasientreiserPasientreiserPPasientreiserPasientreiserPasientreiserPasientreiser
Patologihttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-patologiPatologiPPatologiPatologiPatologiPatologi
Psykiatrisk klinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikkPsykiatrisk klinikkPPsykiatrisk klinikkPsykiatrisk klinikkPsykiatrisk klinikkPsykiatrisk klinikk
Psykiatrisk klinikk - Akutt Døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-akutt-dognPsykiatrisk klinikk - Akutt DøgnPPsykiatrisk klinikk - Akutt DøgnPsykiatrisk klinikk - Akutt DøgnPsykiatrisk klinikk - Akutt DøgnPsykiatrisk klinikk - Akutt Døgn
Psykiatrisk klinikk - DPS daghttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-dps-dagPsykiatrisk klinikk - DPS dagPPsykiatrisk klinikk - DPS dagPsykiatrisk klinikk - DPS dagPsykiatrisk klinikk - DPS dagPsykiatrisk klinikk - DPS dag
Psykiatrisk klinikk - DPS døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-dps-dognPsykiatrisk klinikk - DPS døgnPPsykiatrisk klinikk - DPS døgnPsykiatrisk klinikk - DPS døgnPsykiatrisk klinikk - DPS døgnPsykiatrisk klinikk - DPS døgn
Psykiatrisk klinikk - Rus døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-rus-dognPsykiatrisk klinikk - Rus døgnPPsykiatrisk klinikk - Rus døgnPsykiatrisk klinikk - Rus døgnPsykiatrisk klinikk - Rus døgnPsykiatrisk klinikk - Rus døgn
Psykiatrisk klinikk - Vaksenhabiliteringhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-vaksenhabiliteringPsykiatrisk klinikk - VaksenhabiliteringPPsykiatrisk klinikk - VaksenhabiliteringPsykiatrisk klinikk - VaksenhabiliteringPsykiatrisk klinikk - VaksenhabiliteringPsykiatrisk klinikk - Vaksenhabilitering
Psykisk helsevernhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevernPsykisk helsevernPPsykisk helsevernPsykisk helsevernPsykisk helsevernPsykisk helsevern
Psykisk helsevern for barn og ungehttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-ungePsykisk helsevern for barn og ungePPsykisk helsevern for barn og ungePsykisk helsevern for barn og ungePsykisk helsevern for barn og ungePsykisk helsevern for barn og unge
Radiologisk avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/radiologisk-avdelingRadiologisk avdelingRRadiologisk avdelingRadiologisk avdelingRadiologisk avdelingRadiologisk avdeling
Radiologisk seksjon - Førde sentralsjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/radiologisk-avdeling/radiologisk-seksjon-forde-sentralsjukehusRadiologisk seksjon - Førde sentralsjukehusRRadiologisk seksjon - Førde sentralsjukehusRadiologisk seksjon - Førde sentralsjukehusRadiologisk seksjon - Førde sentralsjukehusRadiologisk seksjon - Førde sentralsjukehus
Radiologisk seksjon - Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/radiologisk-avdeling/radiologisk-seksjon-lerdal-sjukehusRadiologisk seksjon - Lærdal sjukehusRRadiologisk seksjon - Lærdal sjukehusRadiologisk seksjon - Lærdal sjukehusRadiologisk seksjon - Lærdal sjukehusRadiologisk seksjon - Lærdal sjukehus
Radiologisk seksjon - Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/radiologisk-avdeling/radiologisk-seksjon-nordfjord-sjukehusRadiologisk seksjon - Nordfjord sjukehusRRadiologisk seksjon - Nordfjord sjukehusRadiologisk seksjon - Nordfjord sjukehusRadiologisk seksjon - Nordfjord sjukehusRadiologisk seksjon - Nordfjord sjukehus
Revmatologisk poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering/revmatologisk-seksjon/revmatologisk-poliklinikkRevmatologisk poliklinikkRRevmatologisk poliklinikkRevmatologisk poliklinikkRevmatologisk poliklinikkRevmatologisk poliklinikk
Revmatologisk seksjonhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering/revmatologisk-seksjonRevmatologisk seksjonRRevmatologisk seksjonRevmatologisk seksjonRevmatologisk seksjonRevmatologisk seksjon
Samhandling og tverrprofesjonelle tenesterhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/samhandling-og-tverrprofesjonelle-tenesterSamhandling og tverrprofesjonelle tenesterSSamhandling og tverrprofesjonelle tenesterSamhandling og tverrprofesjonelle tenesterSamhandling og tverrprofesjonelle tenesterSamhandling og tverrprofesjonelle tenester
Smertepoliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/smertepoliklinikkSmertepoliklinikkSSmertepoliklinikkSmertepoliklinikkSmertepoliklinikkSmertepoliklinikk
Sogndal BUPhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/sogndal-bupSogndal BUPSSogndal BUPSogndal BUPSogndal BUPSogndal BUP
Sosionomtenestahttps://helse-forde.no/avdelinger/sosionomtenestaSosionomtenestaSSosionomtenestaSosionomtenestaSosionomtenestaSosionomtenesta
Ungdomspost Psykisk helsevernhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/ungdomsavdeling-psykisk-helsevern-uphUngdomspost Psykisk helsevernUUngdomspost Psykisk helsevernUngdomspost Psykisk helsevernUngdomspost Psykisk helsevernUngdomspost Psykisk helsevern
ØNH - poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/onhkjeve-avdeling/onh-poliklinikkØNH - poliklinikkØØNH - poliklinikkØNH - poliklinikkØNH - poliklinikkØNH - poliklinikk
ØNH/kjeve avdelinghttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/onhkjeve-avdelingØNH/kjeve avdelingØØNH/kjeve avdelingØNH/kjeve avdelingØNH/kjeve avdelingØNH/kjeve avdeling

Besøksadresser

Førde sentralsjukehushttps://helse-forde.no/steder/forde-sentralsjukehusFørde sentralsjukehus
Indre Sogn psykiatrisenterhttps://helse-forde.no/steder/sogndal-rutlinIndre Sogn psykiatrisenter
Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/steder/lerdal-sjukehusLærdal sjukehus
Nordfjord psykiatrisenterhttps://helse-forde.no/steder/nordfjord-psykiatrisenterNordfjord psykiatrisenter
Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/steder/nordfjord-sjukehusNordfjord sjukehus
Prestebøen - Førde BUPhttps://helse-forde.no/steder/presteboen-forde-bupPrestebøen - Førde BUP
SMS - Florø - Helse Førde sine tenester i Florøhttps://helse-forde.no/steder/floro-sms-senteretSMS - Florø - Helse Førde sine tenester i Florø
Tronvikhttps://helse-forde.no/steder/tronvik-kyrkjeboTronvik

Fann du det du leita etter?