HELSENORGE

Møteplassen innan habilitering og rehabilitering

Arbeidsutvalet for møteplassen ønskar velkomen til årets Møteplass innan habilitering og rehabilitering

Møteplassen innan habilitering og rehabilitering blir arrangert på Thon Hotel Jølster den 26. oktober 2022. 

Vi i arbeidsutvalet for Møteplassen vona programmet er interessant for våre samarbeidspartnarar og gleda oss til å sjå alle igjen. 

Deltakar avgift er 570kr. Faktura vil bli sendt ut i etterkant av arrangementet.

Program

9.30 - 10.00                       Registrering m kaffi og te

10.00 - 10.10                     Velkomen v. arbeidsutvalet (AU) for Møteplassen

10.10 – 10.30                     Erfaring med og tankar om individuell plan og koordinator v. Julie Kirketeig, føresatt

10.30 – 10.45                     Pasient og brukarombud og koordinatorordninga v. Ingrid Aanderud Sælen, 

                                             Pasient og brukarombud, Vestland, kontor Førde

10.45 - 11.00                     Pause

11.00 – 11.45                     Helsedirektoratet  med overordna føringar, barnekoordinator med lovverk og ny rettleiar,                                               og litt om pakkeforløp

11.45 – 12.00                     Samarbeid Samspill, v. Maria Ljunglöf, rådgjevar Koordinerande eining Helse Førde

12.00 – 12.15                     Aktørkart, v. Trude Gulbranson, KE Kinn kommune

12.15 - 13.15                      Lunsj

13.15 – 14.00                     Dialogkafe. Grupper på ca 8-10 pers og 2-3 tema.

14.00 – 14.15                    Framlegg i plenum.

14.15 - 14.30                     Pause

14.30 – 14.45                     Barn og unges helseteneste. Prosjekt i Helse Førde. v. Cathrine Ullebø Seksjonleiar,                                                           poliklinikk barn og unge.

14.45 – 15.15                     Helsefelleskap, v. Elin Sørbotten, interkommunal samhandlingskoordinator og                                                                   Dagrunn Kyrkjebø, samhandlingssjef Helse Førde

15.15 – 15.30                     Oppsummering v. Ellen Eiken, RKHR, AU Møteplassen

15.30                                    Vel heim                

 Hjerteleg velkomen!

Hugs påmelding! 

Fann du det du leita etter?