Kurs og opplæring

Her finn du informasjon om kurs og opplæring til pasientar, pårørande og fagpersonell.

Til deg som skal på kurs

Tilvising

Helsepersonell og fastlegar som ønskjer å tilvise sine pasientar til LMS-kurs kan gjere dette ved å sende ein tilvising, digitalt eller per post, til oss. Tilvisinga skal sendast til det aktuelle sjukehuset/avdelinga, og merkast spesielt med namnet på kurset.


Tilvisinga vil bli vurdert av aktuell fagavdeling før pasienten eventuelt får innkalling til kurs.

 

Praktisk informasjon til deg som skal på kurs

Kurs som ikkje krev tilvising frå lege

Kurs som ikkje treng tilvising frå lege gir heller ikkje rett til refusjon av reiseutgifter. Desse kursa er gratis og krev ikkje eigendel. Eksempel på slike kurs kan vere opne temakveldar.

Kursutgifter

Prisen på kvart legetilviste læringstilbod er lik eigendelen som ved vanleg poliklinisk konsultasjon. Tilbodet er gratis for born under 16 år eller om du har frikort.

Pårørande som er i følgje med pasient betaler ikkje eigendel.

Matservering

Lunsj kan kjøpast på heildagskursa, eller ein kan ha med seg niste.

Avbestilling av legetilviste kurs

Om du ikkje kjem til kurs du er påmeldt til utan å seie frå innan 24 timar før kursstart, blir du belasta med 690 kroner sjølv om du har frikort.

Kostnadar og refusjon av utgifter ved kurs som krev tilvising frå lege

Ved deltaking på legetilviste læringstilbod ved andre helseføretak i Helse Vest har pasientar og pårørande rett til å få dekka delar av kostnader ved reise og opphald.

Reiseutgifter på pasientar

Som deltakar på legetilviste kurs kan du ha rett til dekking av transport, kost og overnatting mot ein eigendelHer kan du søke om å få dekke reiseutgifter

Dekking av utgifter til overnatting skal avtalast snarast råd etter at du har motteke innkalling til kurs, ring til Pasientreiser, telefon 05515.

Brukarar med særskilde behov for transport kan ha rett på rekvisisjon til pasientreise. Drosje tur-retur må tingast seinast dagen før på telefon 05515. 

Ta vare på alle kvitteringar. Ta kontakt med pasientreiser om du tenkjer at dette kan gjelde deg.

Reiseutgifter for pårørande

Pårørande har dei same rettane som pasientar når det gjeld kost/opphald/reise, dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal delta på læringstilbodet. Dersom ein må ha permisjon frå arbeid, kan pårørande eventuelt søke arbeidsgivar om velferdspermisjon.

Foreldre/pårørande til barn som skal delta på læringstilbod, kan ved fråvær frå arbeid søke om opplæringspengar.

Dette har same sats som sjukepengar under føresetnad av at ein har rett til sjukepengar. Ved omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sjukdom, kan det ytast opplæringspengar sjølv om barnet er over 18 år.

Reisefølgje

Dersom pasienten har erklæring frå lege om behov for følgje på reisa, har reisefølgjet rett til dekking av reise/kost/opphaldsutgifter.

Reisefølgjet kan og få noko godtgjersle for tapt arbeidsinntekt.

Reise og tilkomst til kurs

Kursa blir arrangert ulike stadar i Helse Førde sitt område. Sjå informasjon om dei ulike kursa kvar ditt kurs er.


Om lærings- og meistringssenteret

Kurs og opplæring for deg som er pasient eller pårørande er vår hovudoppgåve. Kurstilbod finst ved alle avdelingar. Tilbodet hos oss er til deg som har kronisk sjukdom eller har fått nedsett funksjonsevne, og dine pårørande.

 

 

 

Kommande arrangement

Hjerterehabiliteringhttps://helse-forde.no/arrangementer/hjerterehabilitering-2019-08-26HjerterehabiliteringEit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus. Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus. 26.08.2019 07:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeNordfjord sjukehusBiblioteket i kjellaren, Sjukehusvegen, 6770 Nordfjordeid. Helse Førde
Livsstyrketrening - å meistre livet- og jobben https://helse-forde.no/arrangementer/livsstyrketrening-a-meistre-livet-og-jobben-2019-09-03Livsstyrketrening - å meistre livet- og jobben Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. 03.09.2019 10:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFlorø - SMS-senteretSunnfjord medisinske senter i Florø, LMS sine lokaler i 2.etasje.Helse Førde
KOLS - rehabiliteringsprogram i Florø https://helse-forde.no/arrangementer/kols-rehabiliteringsprogram-i-floro-2019-09-09KOLS - rehabiliteringsprogram i Florø Helse Førde tilbyr KOLS-rehabliliteringsprogram der målet er at du skal leve best mogleg med KOLS ved å få auka kunnskap og innsikt i eigen sjukdom, bedre meistring av livssituasjon, og bli motivert til fysisk aktivitet.Helse Førde tilbyr KOLS-rehabiliteringsprogram der målet er at du skal leve best mogleg med KOLS ved å få auka kunnskap og innsikt i eigen sjukdom, bedre meistring av livssituasjon, og bli motivert til fysisk aktivitet.09.09.2019 08:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFlorø - SMS-senteret2. etasje, Hans Blomgt. 39, 6900 FlorøHelse Førde
Diabetes type 2 - meistringskurs i Førde https://helse-forde.no/arrangementer/diabetes-type-2-meistringskurs-i-forde-2019-09-10Diabetes type 2 - meistringskurs i Førde Medisinsk avdeling, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta. Medisinsk avdeling, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta. 10.09.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret (LMS), ved Rema 1000, Viesenter, FørdeHelse Førde
Diabetes type 2 - meistringskurs for pasient og pårørande, Lærdal https://helse-forde.no/arrangementer/diabetes-type-2-meistringskurs-for-pasient-og-parorande-lerdal-2019-09-12Diabetes type 2 - meistringskurs for pasient og pårørande, Lærdal Helse Førde, Lærdal sjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta. Helse Førde, Lærdal sjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta. 12.09.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærdal sjukehusHelse Førde
Sjukleg overvekt - informasjons- og opplæringskurs https://helse-forde.no/arrangementer/sjukleg-overvekt-informasjons-og-oppleringskurs-2019-09-25Sjukleg overvekt - informasjons- og opplæringskurs Helse Førde arrangerer informasjons- og opplæringkurs for pasientar tilvist til spesialisthelsetjenesta for sjukleg overvekt.Helse Førde arrangerer informasjons- og opplæringkurs for pasientar tilvist til spesialisthelsetjenesta for sjukleg overvekt.25.09.2019 06:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie (same bygg som Rema 1000)Helse Førde
Glaukomkurs (grøn stær)https://helse-forde.no/arrangementer/glaukomkurs-gron-ster-2019-10-01Glaukomkurs (grøn stær)Auge poliklinikk, Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerar i samarbeid opplæringskurs for personar med grøn stær, og deira pårørande.Auge poliklinikk, Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerar i samarbeid opplæringskurs for personar med grøn stær, og deira pårørande.01.10.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie (same bygg som Rema 1000)Helse Førde
Hjerneslagkurshttps://helse-forde.no/arrangementer/hjerneslagkurs-2019-10-03HjerneslagkursNevrologisk avdeling i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant, arrangerer meistringskurs for slagramma og deira pårørande. Nevrologisk avdeling i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant, arrangerer meistringskurs for slagramma og deira pårørande. 03.10.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie (same bygg som Rema 1000, ca 200 m frå sjukehuset)Helse Førde
Nyreskulen https://helse-forde.no/arrangementer/nyreskulen-2019-10-15Nyreskulen Helse Førde arrangerer Nyreskule om kronisk nyresvikt, dialyse og transplantasjon.Helse Førde arrangerer Nyreskule om kronisk nyresvikt, dialyse og transplantasjon.15.10.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærings- og meistringssenteret (LMS) Helse Førde v/ Rema 1000 (Viesenteret) Helse Førde
Tinnitus https://helse-forde.no/arrangementer/tinnitus-2019-10-17Tinnitus Helse Førde arrangerar 2 dagars meistringskurs for personar med tinnitus, og deira pårørande. Helse Førde arrangerar 2 dagars meistringskurs for personar med tinnitus, og deira pårørande. 17.10.2019 07:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret (LMS), v/Rema 1000, Viesenter, FørdeHelse Førde
Foreldresamling- astma barnhttps://helse-forde.no/arrangementer/foreldresamling-astma-barn-2019-10-21Foreldresamling- astma barnBarneavdelinga, Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde og brukarrepresentant arrangerer i samarbeid samling for foreldre som har barn med astma.Barneavdelinga, Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde og brukarrepresentant arrangerer i samarbeid samling for foreldre som har barn med astma.21.10.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeVie senter - LMSHelse Førde
INR - eigenkontroll av Marevanbehandlinghttps://helse-forde.no/arrangementer/inr-eigenkontroll-av-marevanbehandling-2019-10-23INR - eigenkontroll av MarevanbehandlingHelse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.Helse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.23.10.2019 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret i Helse Førde HF (ved Rema 1000 på Vie senter)Helse Førde
Småleddsartrosehttps://helse-forde.no/arrangementer/smaleddsartrose-2019-10-30SmåleddsartrosePasient- og pårørande opplæring for dei med artrose.Pasient- og pårørande opplæring for dei med artrose.30.10.2019 07:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie (same bygg som Rema 1000)Helse Førde

Faste arrangement

    Fann du det du leita etter?
    Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.