Kurs og opplæring

Her finn du informasjon om kurs og opplæring til pasientar, pårørande og fagpersonell.

Til deg som skal på kurs

Tilvising

Helsepersonell og fastlegar som ønskjer å tilvise sine pasientar til LMS-kurs kan gjere dette ved å sende ein tilvising, digitalt eller per post, til oss. Tilvisinga skal sendast til det aktuelle sjukehuset/avdelinga, og merkast spesielt med namnet på kurset.


Tilvisinga vil bli vurdert av aktuell fagavdeling før pasienten eventuelt får innkalling til kurs.

 

Praktisk informasjon til deg som skal på kurs

Kurs som ikkje krev tilvising frå lege

Kurs som ikkje treng tilvising frå lege gir heller ikkje rett til refusjon av reiseutgifter. Desse kursa er gratis og krev ikkje eigendel. Eksempel på slike kurs kan vere opne temakveldar.

Kursutgifter

Prisen på kvart legetilviste læringstilbod er lik eigendelen som ved vanleg poliklinisk konsultasjon. Tilbodet er gratis for born under 16 år eller om du har frikort.

Pårørande som er i følgje med pasient betaler ikkje eigendel.

Matservering

Lunsj kan kjøpast på heildagskursa, eller ein kan ha med seg niste.

Avbestilling av legetilviste kurs

Om du ikkje kjem til kurs du er påmeldt til utan å seie frå innan 24 timar før kursstart, blir du belasta med 690 kroner sjølv om du har frikort.

Kostnadar og refusjon av utgifter ved kurs som krev tilvising frå lege

Ved deltaking på legetilviste læringstilbod ved andre helseføretak i Helse Vest har pasientar og pårørande rett til å få dekka delar av kostnader ved reise og opphald.

Reiseutgifter på pasientar

Som deltakar på legetilviste kurs kan du ha rett til dekking av transport, kost og overnatting mot ein eigendelHer kan du søke om å få dekke reiseutgifter

Dekking av utgifter til overnatting skal avtalast snarast råd etter at du har motteke innkalling til kurs, ring til Pasientreiser, telefon 05515.

Brukarar med særskilde behov for transport kan ha rett på rekvisisjon til pasientreise. Drosje tur-retur må tingast seinast dagen før på telefon 05515. 

Ta vare på alle kvitteringar. Ta kontakt med pasientreiser om du tenkjer at dette kan gjelde deg.

Reiseutgifter for pårørande

Pårørande har dei same rettane som pasientar når det gjeld kost/opphald/reise, dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal delta på læringstilbodet. Dersom ein må ha permisjon frå arbeid, kan pårørande eventuelt søke arbeidsgivar om velferdspermisjon.

Foreldre/pårørande til barn som skal delta på læringstilbod, kan ved fråvær frå arbeid søke om opplæringspengar.

Dette har same sats som sjukepengar under føresetnad av at ein har rett til sjukepengar. Ved omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sjukdom, kan det ytast opplæringspengar sjølv om barnet er over 18 år.

Reisefølgje

Dersom pasienten har erklæring frå lege om behov for følgje på reisa, har reisefølgjet rett til dekking av reise/kost/opphaldsutgifter.

Reisefølgjet kan og få noko godtgjersle for tapt arbeidsinntekt.

Reise og tilkomst til kurs

Kursa blir arrangert ulike stadar i Helse Førde sitt område. Sjå informasjon om dei ulike kursa kvar ditt kurs er.


Om lærings- og meistringssenteret

Kurs og opplæring for deg som er pasient eller pårørande er vår hovudoppgåve. Kurstilbod finst ved alle avdelingar. Tilbodet hos oss er til deg som har kronisk sjukdom eller har fått nedsett funksjonsevne, og dine pårørande.

 

 

 

Kommande arrangement

INR - eigenkontroll av Marevanbehandlinghttps://helse-forde.no/arrangementer/inr-eigenkontroll-av-marevanbehandling-2019-01-15INR - eigenkontroll av MarevanbehandlingHelse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.Helse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.15.01.2019 12:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret i Helse Førde HF (ved Rema 1000 på Vie senter)Helse Førde
KOLS - Rehabiliteringsprogram i Florøhttps://helse-forde.no/arrangementer/kols-rehabiliteringsprogram-i-floro-2019-02-25KOLS - Rehabiliteringsprogram i FlorøKOLS- rehabliteringstilbodet består både av indivduell oppfølging og gruppebasert opplæring og trening. Tilbodet er for deg som ynskjer å vite meir om korleis ein best kan leve med KOLS Innhald: -kva er KOLS - behandling - medisinar - trening og avspenning - pusteteknikk og slimmobilisering - korleis bruke kreftene på ein god måte - kosthald - erfaringsutveksling 25.02.2019 08:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFlorø - SMS-senteret2. etasje. Hans Blomgt. 39, 6900 FlorøHelse Førde
Diabetes type 2 - Lærdal https://helse-forde.no/arrangementer/diabetes-type-2-lerdal-2019-03-14Diabetes type 2 - Lærdal Helse Førde, Lærdal sjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta. Helse Førde, Lærdal sjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta. 14.03.2019 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærdal sjukehusHelse Førde
Livsstyrketrening - å meistre livet - og jobbenhttps://helse-forde.no/arrangementer/livsstyrketrening-a-meistre-livet-og-jobben-2019-03-20Livsstyrketrening - å meistre livet - og jobbenLærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. 20.03.2019 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFlorø - SMS-senteretSunnfjord medisinske senter i Florø, LMS sine lokaler i 2.etasje.Helse Førde
Temakveldar i Sunnfjord - psykisk helsehttps://helse-forde.no/arrangementer/temakveldar-i-sunnfjord-psykisk-helse-2019-03-21Temakveldar i Sunnfjord - psykisk helsePsykiatrisk Klinikk i Helse Førde HF arrangerer i vår fire temakveldar med fokus på psykiske lidingar og psykisk helse. Temakveldane er opne for alle interesserte. Erfarne fagfolk vil halde ein times føredrag kvar gong !Psykiatrisk Klinikk i Helse Førde HF arrangerer i vår fire temakveldar med fokus på psykiske lidingar og psykisk helse. Temakveldane er opne for alle interesserte. Erfarne fagfolk vil halde ein times føredrag kvar gong !21.03.2019 18:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørdehuset, utstillingssalenHelse Førde
Hjerneslaghttps://helse-forde.no/arrangementer/hjerneslag-2019-04-01HjerneslagHelse Førde arrangerer meistringskurs for slagramma og deira pårørande. Meistringskurset blir arrangert i Lærings- og meistringssenteret (LMS) sine lokaler i Førde.Helse Førde arrangerer meistringskurs for slagramma og deira pårørande. Meistringskurset blir arrangert i Lærings- og meistringssenteret (LMS) sine lokaler i Førde.01.04.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret (LMS) Helse Førde ved Rema 1000 (Viesenter) i Førde Helse Førde
Glaukom (grønn stær) - meistringskurshttps://helse-forde.no/arrangementer/glaukom-gronn-ster-meistringskurs-2019-04-09Glaukom (grønn stær) - meistringskurs Helse Førde arrangerar meistringskurs for personar med glaukom og deira pårørande. Helse Førde arrangerar meistringskurs for personar med glaukom og deira pårørande. 09.04.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret (LMS), ved Rema 1000, Viesenter, FørdeHelse Førde
Kurs "Barn med diabetes" - for besteforeldre, tanter, onklar, vener, naboar og andre interesserte https://helse-forde.no/arrangementer/kurs-barn-med-diabetes-for-besteforeldre-tanter-onklar-vener-naboar-og-andre-interesserte-2019-04-09Kurs "Barn med diabetes" - for besteforeldre, tanter, onklar, vener, naboar og andre interesserte Helse Førde arrangerer kurs "Barn med diabetes" der målgruppa er besteforeldre, tanter, onklar, vener, naboar og andre interesserte.Helse Førde arrangerer kurs "Barn med diabetes" der målgruppa er besteforeldre, tanter, onklar, vener, naboar og andre interesserte.09.04.2019 15:00:00GruppeopplæringFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret v/Rema 1000, Viesenter, Førde Helse Førde
Sjukleg overvekt - oppfølgingskurs https://helse-forde.no/arrangementer/sjukleg-overvekt-oppfolgingskurs-2019-04-10Sjukleg overvekt - oppfølgingskurs Helse Førde arrangerer 10. april gruppesamling for deg som er operert for sjukeleg overvekt.Helse Førde arrangerer 10. april gruppesamling for deg som er operert for sjukeleg overvekt.10.04.2019 07:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret (LMS), ved Rema 1000, Viesenter, FørdeHelse Førde
Høyrselstap og høyreapparat https://helse-forde.no/arrangementer/hoyrselstap-og-hoyreapparat-2019-04-11Høyrselstap og høyreapparat Helse Førde arrangerer 19. april opplæring for pasientar og pårørande om hørselstap og høyreapparat. Helse Førde arrangerer 11. april opplæring for pasientar og pårørande om hørselstap og høyreapparat.11.04.2019 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssentret (LMS) Helse Førde ved Rema 1000 (Vie senter), Førde.Helse Førde

Faste arrangement

    Fann du det du leita etter?
    Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.