Kurs og opplæring

Her finn du informasjon om kurs og opplæring til pasientar, pårørande og fagpersonell.

Til deg som skal på kurs

Tilvising

Helsepersonell og fastlegar som ønskjer å tilvise sine pasientar til LMS-kurs kan gjere dette ved å sende ein tilvising, digitalt eller per post, til oss. Tilvisinga skal sendast til det aktuelle sjukehuset/avdelinga, og merkast spesielt med namnet på kurset.


Tilvisinga vil bli vurdert av aktuell fagavdeling før pasienten eventuelt får innkalling til kurs.

 

Praktisk informasjon til deg som skal på kurs

Kurs som ikkje krev tilvising frå lege

Kurs som ikkje treng tilvising frå lege gir heller ikkje rett til refusjon av reiseutgifter. Desse kursa er gratis og krev ikkje eigendel. Eksempel på slike kurs kan vere opne temakveldar.

Kursutgifter

Prisen på kvart legetilviste læringstilbod er lik eigendelen som ved vanleg poliklinisk konsultasjon. Tilbodet er gratis for born under 16 år eller om du har frikort.

Pårørande som er i følgje med pasient betaler ikkje eigendel.

Matservering

Lunsj kan kjøpast på heildagskursa, eller ein kan ha med seg niste.

Avbestilling av legetilviste kurs

Om du ikkje kjem til kurs du er påmeldt til utan å seie frå innan 24 timar før kursstart, blir du belasta med 690 kroner sjølv om du har frikort.

Kostnadar og refusjon av utgifter ved kurs som krev tilvising frå lege

Ved deltaking på legetilviste læringstilbod ved andre helseføretak i Helse Vest har pasientar og pårørande rett til å få dekka delar av kostnader ved reise og opphald.

Reiseutgifter på pasientar

Som deltakar på legetilviste kurs kan du ha rett til dekking av transport, kost og overnatting mot ein eigendelHer kan du søke om å få dekke reiseutgifter

Dekking av utgifter til overnatting skal avtalast snarast råd etter at du har motteke innkalling til kurs, ring til Pasientreiser, telefon 05515.

Brukarar med særskilde behov for transport kan ha rett på rekvisisjon til pasientreise. Drosje tur-retur må tingast seinast dagen før på telefon 05515. 

Ta vare på alle kvitteringar. Ta kontakt med pasientreiser om du tenkjer at dette kan gjelde deg.

Reiseutgifter for pårørande

Pårørande har dei same rettane som pasientar når det gjeld kost/opphald/reise, dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal delta på læringstilbodet. Dersom ein må ha permisjon frå arbeid, kan pårørande eventuelt søke arbeidsgivar om velferdspermisjon.

Foreldre/pårørande til barn som skal delta på læringstilbod, kan ved fråvær frå arbeid søke om opplæringspengar.

Dette har same sats som sjukepengar under føresetnad av at ein har rett til sjukepengar. Ved omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sjukdom, kan det ytast opplæringspengar sjølv om barnet er over 18 år.

Reisefølgje

Dersom pasienten har erklæring frå lege om behov for følgje på reisa, har reisefølgjet rett til dekking av reise/kost/opphaldsutgifter.

Reisefølgjet kan og få noko godtgjersle for tapt arbeidsinntekt.

Reise og tilkomst til kurs

Kursa blir arrangert ulike stadar i Helse Førde sitt område. Sjå informasjon om dei ulike kursa kvar ditt kurs er.


Om lærings- og meistringssenteret

Kurs og opplæring for deg som er pasient eller pårørande er vår hovudoppgåve. Kurstilbod finst ved alle avdelingar. Tilbodet hos oss er til deg som har kronisk sjukdom eller har fått nedsett funksjonsevne, og dine pårørande.

 

 

 

Kommande arrangement

INR - eigenkontroll av Marevanbehandlinghttps://helse-forde.no/arrangementer/inr-eigenkontroll-av-marevanbehandling-2019-10-23INR - eigenkontroll av MarevanbehandlingHelse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.Helse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.23.10.2019 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret i Helse Førde HF (ved Rema 1000 på Vie senter)Helse Førde
Hjarterehabiliteringhttps://helse-forde.no/arrangementer/hjarterehabilitering-2020-01-06HjarterehabiliteringEit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.06.01.2020 08:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeNordfjord sjukehusBiblioteket i kjellaren, Sjukehusvegen, 6770 Nordfjordeid.Helse Førde
Sjukleg overvekt - informasjons og opplæringskurs.https://helse-forde.no/arrangementer/sjukleg-overvekt-informasjons-og-oppleringskurs-2020-02-05Sjukleg overvekt - informasjons og opplæringskurs.05.02.2020 07:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie (same bygg som Rema 1000), FørdeHelse Førde
Tinnituskurshttps://helse-forde.no/arrangementer/tinnituskurs-2020-02-11TinnituskursHelse Førde arrangerer to dagars meistringskurs for personar med tinnitus og deira pårørande.Helse Førde arrangerer to dagars meistringskurs for personar med tinnitus og deira pårørande.11.02.2020 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehus Lærings- og meistringssenteret (LMS) Vie, (same bygg som Rema 1000) Helse Førde
Barn med epilepsi.https://helse-forde.no/arrangementer/barn-med-epilepsi-2020-02-18Barn med epilepsi.Helse Førde arrangerar kurs for foreldre og andre nære omsorgspersonar til barn med epilepsi.Helse Førde arrangerar kurs for foreldre og andre nære omsorgspersonar til barn med epilepsi. 18.02.2020 09:00:00GruppeopplæringFørde sentralsjukehusLærings- og meistringsenteret, v/ Rema 1000, Vie-senter, FørdeHelse Førde
Forledresamling- Barn med psykisk utviklingshemminghttps://helse-forde.no/arrangementer/forledresamling-barn-med-psykisk-utviklingshemming-2020-02-25Forledresamling- Barn med psykisk utviklingshemmingGruppesamling for foreldre som har barn med lett til moderat psykisk utviklingshemming.Gruppesamling for foreldre som har barn med lett til moderat psykisk utviklingshemming.25.02.2020 08:00:00GruppeopplæringFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie (same bygg som Rema 1000)Helse Førde
MS- Multippel sklerose kurshttps://helse-forde.no/arrangementer/ms-multippel-sklerose-kurs-2020-03-02MS- Multippel sklerose kurs02.03.2020 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie (same bygg som Rema 1000)Helse Førde
Diabetes type 2 - Nordfjordhttps://helse-forde.no/arrangementer/diabetes-type-2-nordfjord-2020-03-04Diabetes type 2 - Nordfjord3-dagars meistringskurs for pasientar med diabetes type- 2 og deira pårørande. Samlingane er: 4., 5. og 12.mars.3-dagars meistringskurs for pasientar med diabetes type- 2 og deira pårørande. 04.03.2020 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeNordfjord sjukehusHelse Førde
Diabetes type 2 - Førdehttps://helse-forde.no/arrangementer/diabetes-type-2-forde-2020-03-10Diabetes type 2 - Førde3 dagars meistringskurs for deg som har fått diabetes type 2, og dine pårørande. 3 dagars meistringskurs for deg som har fått diabetes type 2, og dine pårørande. 10.03.2020 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie (same bygg som Rema 1000)Helse Førde
Diabetes type 2- Lærdalhttps://helse-forde.no/arrangementer/diabetes-type-2-lerdal-2020-03-12Diabetes type 2- Lærdal3 dagars meistringskurs for deg som har fått diabetes type 2, og dine pårørande.3 dagars meistringskurs for deg som har fått diabetes type 2, og dine pårørande.12.03.2020 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærdal sjukehusHelse Førde
Kreftkurs- tida etter kreftbehandling.https://helse-forde.no/arrangementer/kreftkurs-tida-etter-kreftbehandling-2020-03-18Kreftkurs- tida etter kreftbehandling.Eit to dagars meistringskurs for deg som har vore gjennom kreftbehandling, og dine pårørande.Eit to dagars meistringskurs for deg som har vore gjennom kreftbehandling, og dine pårørande.18.03.2020 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie (same bygg som Rema 1000)Helse Førde
Høyreapparatkurshttps://helse-forde.no/arrangementer/hoyreapparatkurs-2020-04-28Høyreapparatkurs28.04.2020 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret, Vie (same bygg som Rema 1000)Helse Førde

Faste arrangement

    Fann du det du leita etter?