Kurs og opplæring

Her finn du informasjon om kurs og opplæring til pasientar, pårørande og fagpersonell.

Til deg som skal på kurs

Tilvising

Helsepersonell og fastlegar som ønskjer å tilvise sine pasientar til LMS-kurs kan gjere dette ved å sende ein tilvising, digitalt eller per post, til oss. Tilvisinga skal sendast til det aktuelle sjukehuset/avdelinga, og merkast spesielt med namnet på kurset.


Tilvisinga vil bli vurdert av aktuell fagavdeling før pasienten eventuelt får innkalling til kurs.

Praktisk informasjon til deg som skal på kurs

Kurs som ikkje krev tilvising frå lege

Kurs som ikkje treng tilvising frå lege gir heller ikkje rett til refusjon av reiseutgifter. Desse kursa er gratis og krev ikkje eigendel. Eksempel på slike kurs kan vere opne temakveldar.

Kursutgifter

Prisen på kvart legetilviste læringstilbod er lik eigendelen som ved vanleg poliklinisk konsultasjon. Tilbodet er gratis for born under 16 år eller om du har frikort.

Pårørande som er i følgje med pasient betaler ikkje eigendel.

Matservering

Lunsj kan kjøpast på heildagskursa, eller ein kan ha med seg niste.

Avbestilling av legetilviste kurs

Om du ikkje kjem til kurs du er påmeldt til utan å seie frå innan 24 timar før kursstart, blir du belasta med 690 kroner sjølv om du har frikort.

Kostnadar og refusjon av utgifter ved kurs som krev tilvising frå lege

Ved deltaking på legetilviste læringstilbod ved andre helseføretak i Helse Vest har pasientar og pårørande rett til å få dekka delar av kostnader ved reise og opphald.

Reiseutgifter på pasientar

Som deltakar på legetilviste kurs kan du ha rett til dekking av transport, kost og overnatting mot ein eigendelHer kan du søke om å få dekke reiseutgifter

Dekking av utgifter til overnatting skal avtalast snarast råd etter at du har motteke innkalling til kurs, ring til Pasientreiser, telefon 05515.

Brukarar med særskilde behov for transport kan ha rett på rekvisisjon til pasientreise. Drosje tur-retur må tingast seinast dagen før på telefon 05515. 

Ta vare på alle kvitteringar. Ta kontakt med pasientreiser om du tenkjer at dette kan gjelde deg.

Reiseutgifter for pårørande

Pårørande har dei same rettane som pasientar når det gjeld kost/opphald/reise, dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal delta på læringstilbodet. Dersom ein må ha permisjon frå arbeid, kan pårørande eventuelt søke arbeidsgivar om velferdspermisjon.

Foreldre/pårørande til barn som skal delta på læringstilbod, kan ved fråvær frå arbeid søke om opplæringspengar.

Dette har same sats som sjukepengar under føresetnad av at ein har rett til sjukepengar. Ved omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sjukdom, kan det ytast opplæringspengar sjølv om barnet er over 18 år.

Reisefølgje

Dersom pasienten har erklæring frå lege om behov for følgje på reisa, har reisefølgjet rett til dekking av reise/kost/opphaldsutgifter.

Reisefølgjet kan og få noko godtgjersle for tapt arbeidsinntekt.

Reise og tilkomst til kurs

Kursa blir arrangert ulike stadar i Helse Førde sitt område. Sjå informasjon om dei ulike kursa kvar ditt kurs er.


Om lærings- og meistringssenteret

Kurs og opplæring for deg som er pasient eller pårørande er vår hovudoppgåve. Kurstilbod finst ved alle avdelingar. Tilbodet hos oss er til deg som har kronisk sjukdom eller har fått nedsett funksjonsevne, og dine pårørande.
Kommande arrangement

INR - eigenkontroll av Marevanbehandlinghttps://helse-forde.no/arrangementer/inr-eigenkontroll-av-marevanbehandling-2018-08-22INR - eigenkontroll av MarevanbehandlingHelse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.Helse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.22.08.2018 09:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret i Helse Førde HF (ved Rema 1000 på Vie senter)Helse Førde
Livsstyrketrening - å meistre livet - og jobbenhttps://helse-forde.no/arrangementer/livsstyrketrening-a-meistre-livet-og-jobben-2018-09-06Livsstyrketrening - å meistre livet - og jobbenLærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. 06.09.2018 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFlorø - SMS-senteretSunnfjord medisinske senter i Florø, LMS sine lokaler i 2.etasje. Helse Førde
Diabetes type 2 - Lærdalhttps://helse-forde.no/arrangementer/diabetes-type-2-lerdal-2018-09-13Diabetes type 2 - LærdalMedisinsk poliklinikk ved Lærdal sjukehus, LMS i Helse Førde og erfaren brukar helsar velkomen til 3 dagars LMS kurs for deg med diabetes type 2. Pårørande kan delta.Medisinsk poliklinikk ved Lærdal sjukehus, LMS i Helse Førde og erfaren brukar helsar velkomen til 3 dagars LMS kurs for deg med diabetes type 2. Pårørande kan delta.13.09.2018 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeLærdal sjukehusMøterom 2. etasje - medisinsk avdeling.Helse Førde
Diabetes type 2 - for pasient og pårørandehttps://helse-forde.no/arrangementer/diabetes-type-2-for-pasient-og-parorande-2018-09-19Diabetes type 2 - for pasient og pårørandeHelse Førde i samarbeid med brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta. Helse Førde i samarbeid med brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta. 19.09.2018 07:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteretHelse Førde
Barn med diabetes, Nordfjordhttps://helse-forde.no/arrangementer/barn-med-diabetes-nordfjord-2018-09-24Barn med diabetes, NordfjordKurs "Barn med diabetes". Opplæring for skule- og barnehagetilsette, helsestasjonar, leiarar i fritidsordningar og idrettslag og andre interesserte.Kurs "Barn med diabetes". Opplæring for skule- og barnehagetilsette, helsestasjonar, leiarar i fritidsordningar og idrettslag og andre interesserte.24.09.2018 07:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeNordfjord sjukehusBiblioteket v/ kantinaHelse Førde
KOLS - rehabiliteringsprogram i Florøhttps://helse-forde.no/arrangementer/kols-rehabiliteringsprogram-i-floro-2018-09-24KOLS - rehabiliteringsprogram i Florø24.09.2018 08:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFlorø - SMS-senteret2. etasje. Hans Blomgt. 39, 6900 Florø.Helse Førde
Sjukleg overvekt - informasjons- og opplæringskurshttps://helse-forde.no/arrangementer/sjukleg-overvekt-informasjons-og-oppleringskurs-2018-09-26Sjukleg overvekt - informasjons- og opplæringskursHelse Førde arrangerer informasjons- og opplæringkurs for pasientar tilvist til spesialisthelsetjenesta for sjukleg overvekt.Helse Førde arrangerer informasjons- og opplæringkurs for pasientar tilvist til spesialisthelsetjenesta for sjukleg overvekt.26.09.2018 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret v/Rema 1000, Viesenter, FørdeHelse Førde
Nettverksamling for oksygen- og lungekontaktarhttps://helse-forde.no/arrangementer/nettverksamling-for-oksygen-og-lungekontaktar-2018-09-26Nettverksamling for oksygen- og lungekontaktarLærings- og meistringssenteret i Helse Førde inviterer til nettverksamling 26. og 27. september på Thon Hotell Jølster. Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde inviterer til nettverksamling 26. og 27. september på Thon Hotell Jølster. 26.09.2018 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeThon Hotell Jølster. Helse Førde
Barn med diabetes, Førdehttps://helse-forde.no/arrangementer/barn-med-diabetes-forde-2018-09-28Barn med diabetes, FørdeKurs "Barn med diabetes". Opplæring for skule- og barnehagetilsette, helsestasjonar, leiarar i fritidsordningar og idrettslag og andre interesserte.Kurs "Barn med diabetes". Opplæring for skule- og barnehagetilsette, helsestasjonar, leiarar i fritidsordningar og idrettslag og andre interesserte.28.09.2018 07:30:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret (ved Rema 1000, Vie)Helse Førde
Langvarige muskel- og skjelettsmerterhttps://helse-forde.no/arrangementer/langvarige-muskel-og-skjelettsmerter-2018-10-03Langvarige muskel- og skjelettsmerterHelse Førde, Lærings- og meistringssenteret avdeling Florø arrangerer meistringstilbod til deg som har hatt muskel- og/eller skjelettsmerter over lengre tid. Helse Førde, Lærings- og meistringssenteret avdeling Florø arrangerer meistringstilbod til deg som har hatt muskel- og/eller skjelettsmerter over lengre tid. 03.10.2018 08:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFlorø - SMS-senteretHelse Førde sine lokaler på Sunnfjord medisinske senter (SMS), 2. etasje. Helse Førde
Når livet blir snudd på hovudet - å leve med krefthttps://helse-forde.no/arrangementer/nar-livet-blir-snudd-pa-hovudet-a-leve-med-kreft-2018-10-04Når livet blir snudd på hovudet - å leve med kreftVi ønskjer å gi auka kunnskap om fysiske og psykiske utfordringar og moglegheiter ved å leve med kreft.Vi ønskjer å gi auka kunnskap om fysiske og psykiske utfordringar og moglegheiter ved å leve med kreft.04.10.2018 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeVie senter - LMSVie Senter i same bygg som Rema 1000.Helse Førde
Kvalitetskonferansen 2018https://helse-forde.no/arrangementer/kvalitetskonferansen-2018-2018-10-17Kvalitetskonferansen 2018Prioritering og samval i helsetenesta er tema for årets konferanse.Prioritering og samval i helsetenesta er tema for årets konferanse. Målgruppe er tilsette i Helse Førde samt alle andre som er engasjerte i kvalitet i helsetenestene. Påmeldingsfrist 7. oktober.17.10.2018 06:30:00Førdehuset, Angedalsvegen 5, 6800 FørdeHelse Førde
Tinnitus trinn 2 https://helse-forde.no/arrangementer/tinnitus-trinn-2-2018-10-23Tinnitus trinn 2 Helse Førde arrangerer meistringskurs for personar med tinnitus og deira pårørande.Helse Førde arrangerer meistringskurs for personar med tinnitus og deira pårørande.23.10.2018 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFørde sentralsjukehusLærings- og meistringssenteret (LMS) Helse Førde ved Rema 1000 (Viesenter) i Førde.Helse Førde

Faste arrangement

    Fann du det du leita etter?
    Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.