HELSENORGE

Andre lærlingtilbod

Helse Førde tilbyr i periodar å ta fagbrev innan reinhald, tekniske tenester og som helsesekretær.

​Helse Førde er heilt i startfasen av å tilby fagopplæring for reinhaldar som i dag er tilsett i Helse Førde. Vi samarbeider med OKOS (Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane). Studiet er basert på kvelds- og helgesamlingar.

Fann du det du leita etter?