Helsenorge

Læringsportalen

I Læringsportalen finn tilsette all kursaktivitet i Helse Førde, både e-læringskurs og klasseromsundervisning. Læringsportalen er sentral i undervisningsaktiviteten i Helse Førde.

Når medarbeidarane blir tilsette, får dei automatisk oppretta ein brukarprofil i portalen, slik at dei har tilgang til heile kurskatalogen i føretaket så tidleg som mogleg.

Studentar og andre kan opprette ein brukar og få tilgang til eit utval av dei obligatoriske kursa i kurskatalogen.

Kontaktinformasjon:
Kari Anne Sunde, seksjon for undervisning. Tlf. 578 39032.
E-post: Kari Anne Sunde

Fann du det du leita etter?