Helsenorge

Kompetanseportalen

For å sikre at våre medarbeidarar får den kompetanseutviklinga som er i tråd med Helse Førde sine behov for kompetanse, og samstundes som den enkelte medarbeidar sine ønskjer og interesser skal ivaretakast, nyttar vi Kompetanseportalen.

​Målet med Kompetanseportalen er å hjelpe medarbeidarane og leiarane våre til å

  • Dokumentere kompetanse og identifisere behov for opplæring og vidareutvikling
  • Sette saman team med riktig kompetanse
  • Førebu, gjennomføre og følgje opp avtalte tiltak frå medarbeidarsamtalar

Kontaktinformasjon:

Ellen Katrine Bøe, seksjon for undervisning. Tlf. 578 39744
E-post: Ellen Katrine Bøe

Fann du det du leita etter?