Helsenorge

Time på sjukehuset? Ikkje ring oss - vi ringer deg

Er du ein av dei mange som har fått utsett sjukehustimen som følgje av korona-beredskapen? I så fall: Du treng ikkje ringe Helse Førde for å spørje om timen. Du vil bli kontakta av sjukehuset når det er din tur.  

Etter at det vart åpna opp for at sjukehuset kan ta inn fleire pasientar, opplever enkelte poliklinikkar i Helse Førde stor pågang frå folk som vil vite når dei får time.

- Det er ikkje naudsynt å ringe inn til oss. Vi vil setje opp ny time til alle som har fått utsetjing, og vi kontaktar alle eit par dagar før timen, seier fagdirektør Trine Vingsnes i Helse Førde. - Dei vil også få varsel om timen på SMS.

I telefonoppringinga pasientane får frå sjukehuset, vil dei blant anna få ein del kontrollspørsmål om eventuell korona-smitte.

Årsaka til at Helse Førde ikkje ønskjer store mengder innkommande samtalar, er at dette medfører stor belastning på personalet. Deira primære oppgåve er no å ringe ut til folk som har fått tildelt time på sjukehuset dei næraste dagane.