Offentleg postjournal Helse Førde

Her finn du Helse Førde sine offentlege postjournalar siste to månader. Dersom du ønskjer innsyn i eitt av dokumenta så skal du kontakte oss på elektronisk post då alle ønskje om innsyn skal dokumenterast i vårt arkivsystem.

Be om innsyn i postjournal: post@helse-forde.no

Postjournalar 2017:


Postjounalar 2016:

Offentleg journal 11 07 2016.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/Offentleg journal 11 07 2016.pdfOffentleg journal 11 07 2016.pdfpdf100808


 

Fann du det du leita etter?