Offentleg postjournal Helse Førde

Her finn du Helse Førde sine offentlege postjournalar siste to månader. Dersom du ønskjer innsyn i eitt av dokumenta så skal du kontakte oss på elektronisk post då alle ønskje om innsyn skal dokumenterast i vårt arkivsystem.

Be om innsyn i postjournal: post@helse-forde.no

Postjournalar 2017:


Postjounalar 2016:

Offentleg journal 11 07 2016.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/Offentleg journal 11 07 2016.pdfOffentleg journal 11 07 2016.pdf


 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.