HELSENORGE

Møteplan 2020

Oversikt over møta i styret for Helse Førde i 2020

24. januar - Nordfjordeid, NPS/"Storstova"

23. mars - Førde, FSS/Bygg Aust

27. og 28. mai - Førde, FSS Bygg aust

22. juni - Lærdal, LSH

2. september - Nordfjordeid, NSH/NPS - Fellesmøte/synfaring RHF - HFD

26. oktober - Sogndal, ISP

26. og 27. november - Førde, FSS Bygg aust

18. desember - Førde, FSS Bygg aust

Styreseminar (kveld) vert i samband med styremøte i mai og november 2020.