Bilde av medlemer av føretaksleiinga i Helse Førde.

Føretaksleiinga i Helse Førde

Dei viktigaste oppgåvene til administrasjonen i Helse Førde er å vere støttefunksjonar for klinikkane og avdelingane i føretaket.

Føretaksleiing:

 • Administrerande direktør: Arve Varden
 • Direktør kirurgisk klinikk: Tom Guldhav
 • Direktør psykisk helsevern: Børge Tvedt
 • Direktør medisinsk klinikk: Olav Hesjedal
 • Fagdirektør: Kristine Brix Longfellow
 • Utviklingsdirektør: Anne Kristin Kleiven
 • Økonomidirektør: Joar Halbrend (konstituert)
 • HR-direktør: Arne Skjelten
 • Kommunikasjonssjef: Terje Ulvedal
 • Direktør Drift- og eigedom: Helge Robert Midtbø
 • Stadleg leiar Nordfjord sjukehus: Tone Holvik
 • Stadleg leiar Lærdal sjukehus: Margun Thue

Støtte:

Beredskapssjef: Terje Olav Øen

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.