Føretaksleiinga i Helse Førde

Dei viktigaste oppgåvene til administrasjonen i Helse Førde er å vere støttefunksjonar for klinikkane og avdelingane i føretaket.

Føretaksleiing:

 • Administrerande direktør: Jon Bolstad
 • Viseadministrerande direktør: Børge Tvedt (konstituert)
 • Direktør kirurgisk klinikk: Olav Hesjedal (konstituert)
 • Direktør psykisk helsevern: Børge Tvedt
 • Direktør medisinsk klinikk: Olav Hesjedal
 • Direktør stab og støtte: Anne Kristin Kleiven (konstituert)
 • Fagdirektør: Kristine Brix Longfellow
 • Utviklingsdirektør: Anne Kristin Kleiven
 • Økonomidirektør: Halfdan Brandtzæg
 • HR-direktør: Arne Skjelten
 • Kommunikasjonssjef: Terje Ulvedal
 • Stadleg leiar Nordfjord sjukehus: Tone Holvik
 • Stadleg leiar Lærdal sjukehus: Margun Thue

Leiarar:

Direktør for drift og eigedom: Helge Robert Midtbø

Støtte:

Beredskapssjef: Terje Olav Øen