HELSENORGE

Føretaksleiinga i Helse Førde

Dei viktigaste oppgåvene til administrasjonen i Helse Førde er å vere støttefunksjonar for klinikkane og avdelingane i føretaket.

Føretaksleiing:

 • Administrerande direktør: Arve Varden
 • Direktør psykisk helsevern: Børge Tvedt
 • Direktør kirurgisk klinikk: Tom Guldhav
 • Direktør medisinsk klinikk: Trine Hunskår Vingsnes
 • Utviklingsdirektør: Anne Kristin Kleiven
 • Fagdirektør: Asle Kjørlaug
 • Økonomidirektør: Øystein Helleseth
 • HR-direktør: Arne Skjelten
 • Kommunikasjonssjef: Terje Ulvedal
 • Direktør drift- og eigedom: Helge Robert Midtbø
 • Stadleg leiar Nordfjord sjukehus: Arild Krogh Nøstdal (konstituert)​
 • Stadleg leiar Lærdal sjukehus: Vidar Øvrebø​

Støtte:

Beredskapssjef: Terje Olav Øen

Fann du det du leita etter?