Styredokument Helse Førde HF

Styremøte 28. april 2017

Sak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 024-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 025-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 24-03-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 025-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 24-03-2017.pdfSak 025-2017 Godkjenning av styreprotokoll Helse Førde HF 24-03-2017.pdf
Sak 025-2017 Styreprotokoll HFD 24-03-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 025-2017 Styreprotokoll HFD 24-03-2017.pdfSak 025-2017 Styreprotokoll HFD 24-03-2017.pdf
Sak 026-17 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 026-17 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 026-17 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 026-2017 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 026-2017 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 026-2017 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 027-2017 Rapportering Pasientens helseteneste.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Rapportering Pasientens helseteneste.pdfSak 027-2017 Rapportering Pasientens helseteneste.pdf
Sak 027-2017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdfSak 027-2017 Rapportering frå verksemda per mars 2017.pdf
Sak 027-2017 Vedlegg 6 - Budsjettoppfølging.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Vedlegg 6 - Budsjettoppfølging.pdfSak 027-2017 Vedlegg 6 - Budsjettoppfølging.pdf
Sak 027-2017 Verksemdsrapport KIR mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport KIR mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport KIR mars 2017.pdf
Sak 027-2017 Verksemdsrapport MED mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport MED mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport MED mars 2017.pdf
Sak 027-2017 Verksemdsrapport PHV mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport PHV mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport PHV mars 2017.pdf
Sak 027-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 027-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2017.pdfSak 027-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte mars 2017.pdf
Sak 028-2017 Risikostyring - styringsmål 2017 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 028-2017 Risikostyring - styringsmål 2017 Helse Førde HF.pdfSak 028-2017 Risikostyring - styringsmål 2017 Helse Førde HF.pdf
Sak 029-2017 Signatur og prokura.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 029-2017 Signatur og prokura.pdfSak 029-2017 Signatur og prokura.pdf
Sak 030-2017 - Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 030-2017 - Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet Sogn og Fjordane.pdfSak 030-2017 - Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet Sogn og Fjordane.pdf
Sak 030-2017 - Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet - Norge.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 030-2017 - Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet - Norge.pdfSak 030-2017 - Vedlegg 2 - Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet - Norge.pdf
Sak 030-2017 Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 030-2017 Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet.pdfSak 030-2017 Årsmelding 2016 Pasient og brukarombodet.pdf
Sak 031-2017 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 031-2017 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfSak 031-2017 Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdf
Sak 031-2017 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 031-2017 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdfSak 031-2017 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukarmedverknad.pdf
Sak 032-2017 Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-2017 Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfSak 032-2017 Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdf
Sak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfSak 032-2017 Vedlegg 1 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdf
Sak 032-2017 Vedlegg 2 - Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 032-2017 Vedlegg 2 - Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdfSak 032-2017 Vedlegg 2 - Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.pdf
Sak 033-2017 Tilsvar til rapport til styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 033-2017 Tilsvar til rapport til styret HFD.pdfSak 033-2017 Tilsvar til rapport til styret HFD.pdf
Sak 033-2017 Vedlegg 1 - Tilsvar til rapport til styret i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 033-2017 Vedlegg 1 - Tilsvar til rapport til styret i HFD.pdfSak 033-2017 Vedlegg 1 - Tilsvar til rapport til styret i HFD.pdf
Sak 034-2017 - Skriv og meldingar til styret HFD 28-04-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 - Skriv og meldingar til styret HFD 28-04-2017.pdfSak 034-2017 - Skriv og meldingar til styret HFD 28-04-2017.pdf
Sak 034-2017 Skriv 1 - Samhandlingsnytt april 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 1 - Samhandlingsnytt april 2017.pdfSak 034-2017 Skriv 1 - Samhandlingsnytt april 2017.pdf
Sak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdfSak 034-2017 Skriv 2 - Klage over planvedtak.pdf
Sak 034-2017 Skriv 3 - Notat om verneverdien sjukehusparken.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 3 - Notat om verneverdien sjukehusparken.pdfSak 034-2017 Skriv 3 - Notat om verneverdien sjukehusparken.pdf
Sak 034-2017 Skriv 4 - Brev til styret - Innspel vedr misstillitsaka i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 034-2017 Skriv 4 - Brev til styret - Innspel vedr misstillitsaka i HFD.pdfSak 034-2017 Skriv 4 - Brev til styret - Innspel vedr misstillitsaka i HFD.pdf

Styremøte 24. mars 2017

Sak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 014-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 015-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 015-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfSak 015-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdf
Sak 015-2017 Styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 015-2017 Styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdfSak 015-2017 Styreprotokoll HFD 17-02-2017.pdf
Sak 016-2017 - Vedlegg Statusrapport - erfaringar fra Framtidas lokalsjukehus NSH mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 016-2017 - Vedlegg Statusrapport - erfaringar fra Framtidas lokalsjukehus NSH mars 2017.pdfSak 016-2017 - Vedlegg Statusrapport - erfaringar fra Framtidas lokalsjukehus NSH mars 2017.pdf
Sak 016-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 016-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 016-2017 Adm dir si orientering.pdf
Sak 017-2017 - Vedlegg 2 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-2017 - Vedlegg 2 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfSak 017-2017 - Vedlegg 2 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfÅrsrekneskap 2016 for Helse Førde HF
Sak 017-2017 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-2017 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 HFD.pdfSak 017-2017 Vedlegg 1 - Årsmelding 2016 HFD.pdfÅrsmelding 2016 for Helse Førde HF
Sak 017-2017 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 017-2017 Årsrekneskap 2016 HFD.pdfSak 017-2017 Årsrekneskap 2016 HFD.pdf
Sak 018-2017 Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdfSak 018-2017 Rapportering frå verksemda per februar 2017.pdf
Sak 018-2017 Verksemdsrapport KIR februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Verksemdsrapport KIR februar 2017.pdfSak 018-2017 Verksemdsrapport KIR februar 2017.pdf
Sak 018-2017 Verksemdsrapport MED februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Verksemdsrapport MED februar 2017.pdfSak 018-2017 Verksemdsrapport MED februar 2017.pdf
Sak 018-2017 Verksemdsrapport PHV februar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 018-2017 Verksemdsrapport PHV februar 2017.pdfSak 018-2017 Verksemdsrapport PHV februar 2017.pdf
Sak 019-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 019-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfSak 019-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdf
Sak 020-2017 Styringsdokument 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Styringsdokument 2017 HFD.pdfSak 020-2017 Styringsdokument 2017 HFD.pdfStyringsdokument 2017 for Helse Førde HF
Sak 020-2017 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdfSak 020-2017 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell.pdf
Sak 020-2017 Vedlegg 2 Rapporteringsmal 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 2 Rapporteringsmal 2017.pdfSak 020-2017 Vedlegg 2 Rapporteringsmal 2017.pdf
Sak 020-2017 Vedlegg 3 Mål 2017 og styringsparameter.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 3 Mål 2017 og styringsparameter.pdfSak 020-2017 Vedlegg 3 Mål 2017 og styringsparameter.pdf
Sak 020-2017 Vedlegg 4 Oversikt regionale planer.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 4 Oversikt regionale planer.pdfSak 020-2017 Vedlegg 4 Oversikt regionale planer.pdf
Sak 020-2017 Vedlegg 5 Rapporteringskrav.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg 5 Rapporteringskrav.pdfSak 020-2017 Vedlegg 5 Rapporteringskrav.pdf
Sak 020-2017 Vedlegg Styringsdokument 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 020-2017 Vedlegg Styringsdokument 2017 HFD.pdfSak 020-2017 Vedlegg Styringsdokument 2017 HFD.pdfStyringsdokument Helse Førde HF 2017
Sak 021-2017 Helse 2035 - strategi for Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-2017 Helse 2035 - strategi for Helse Vest.pdfSak 021-2017 Helse 2035 - strategi for Helse Vest.pdfHelse 2035 - strategi for Helse Vest
Sak 021-2017 Vedlegg 1 Høyringsutkast.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-2017 Vedlegg 1 Høyringsutkast.pdfSak 021-2017 Vedlegg 1 Høyringsutkast.pdf
Sak 021-2017 Vedlegg 2 Helse 2035.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 021-2017 Vedlegg 2 Helse 2035.pdfSak 021-2017 Vedlegg 2 Helse 2035.pdf
Sak 022-2017 Legemiddelprosjektet ved NSH.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-2017 Legemiddelprosjektet ved NSH.pdfSak 022-2017 Legemiddelprosjektet ved NSH.pdf
Sak 022-2017 Vedlegg 1 Nordfjordsprosjektet - ferdig rapport.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 022-2017 Vedlegg 1 Nordfjordsprosjektet - ferdig rapport.pdfSak 022-2017 Vedlegg 1 Nordfjordsprosjektet - ferdig rapport.pdfSluttrapport frå Nordfjordprosjektet.
Sak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdfSak 023-2017 Skriv og meldingar til styret.pdf

Styremøte 17. februar 2017

Sak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD.pdfSak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD.pdf
Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-01-27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-01-27.pdfSak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-01-27.pdf
Sak 009-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 009-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 009-2017 Adm dir si orientering.pdf
Sak 010-2017 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfSak 010-2017 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdf
Sak 010-2017 Verksemdsrapport KIR januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport KIR januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport KIR januar 2017.pdf
Sak 010-2017 Verksemdsrapport MED januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport MED januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport MED januar 2017.pdf
Sak 010-2017 Verksemdsrapport PHV januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport PHV januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport PHV januar 2017.pdf
Sak 010-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2017.pdf
Sak 011-2017 - Vedlegg 1 Høyringsuttale.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-2017 - Vedlegg 1 Høyringsuttale.pdfSak 011-2017 - Vedlegg 1 Høyringsuttale.pdf
Sak 011-2017 NOU 2016-25 - Uttale frå HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-2017 NOU 2016-25 - Uttale frå HFD.pdfSak 011-2017 NOU 2016-25 - Uttale frå HFD.pdf
Sak 012-2017 Pasientens helseteneste HFD - status.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 012-2017 Pasientens helseteneste HFD - status.pdfSak 012-2017 Pasientens helseteneste HFD - status.pdf
Sak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfSak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdf

Styremøte 27. januar 2017

Sak 001-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 001-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 001-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 002-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 002-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdfSak 002-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdf
Sak 002-2017 Styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 002-2017 Styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdfSak 002-2017 Styreprotokoll HFD 2016-12-16.pdf
Sak 003-2017 Rapportering frå verksemda per desember 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 003-2017 Rapportering frå verksemda per desember 2016.pdfSak 003-2017 Rapportering frå verksemda per desember 2016.pdf
Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD.pdfSak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD.pdf
Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD - Vedlegg 1.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD - Vedlegg 1.pdfSak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD - Vedlegg 1.pdf
Sak 005-2017 Gjennomgang varsling og organisasjonsprosessar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 005-2017 Gjennomgang varsling og organisasjonsprosessar.pdfSak 005-2017 Gjennomgang varsling og organisasjonsprosessar.pdf

Styremøte 16. desember 2016

Sak 071-2016 Innkalling sakliste styret HFD 2016-12-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 071-2016 Innkalling sakliste styret HFD 2016-12-16.pdfSak 071-2016 Innkalling sakliste styret HFD 2016-12-16.pdf
Sak 072-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 072-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfSak 072-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdf
Sak 072-2016 Styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 072-2016 Styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfSak 072-2016 Styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdf
Sak 073-2016 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2016 Adm dir si orientering.pdfSak 073-2016 Adm dir si orientering.pdf
Sak 074-2016 Rapportering frå verksemda per november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Rapportering frå verksemda per november 2016.pdfSak 074-2016 Rapportering frå verksemda per november 2016.pdf
Sak 074-2016 Verksemdsrapport KIR november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport KIR november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport KIR november 2016.pdf
Sak 074-2016 Verksemdsrapport MED november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport MED november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport MED november 2016.pdf
Sak 074-2016 Verksemdsrapport PHV november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport PHV november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport PHV november 2016.pdf
Sak 074-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2016.pdf
Sak 075 - Vedlegg - Budsjett 2017 Medisinsk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075 - Vedlegg - Budsjett 2017 Medisinsk klinikk.pdfSak 075 - Vedlegg - Budsjett 2017 Medisinsk klinikk.pdf
Sak 075-2016 - Vedlegg - Budsjett 2017 Psykisk helsevern.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 - Vedlegg - Budsjett 2017 Psykisk helsevern.pdfSak 075-2016 - Vedlegg - Budsjett 2017 Psykisk helsevern.pdf
Sak 075-2016 Budsjett 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 Budsjett 2017 HFD.pdfSak 075-2016 Budsjett 2017 HFD.pdf
Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Kirurgisk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Kirurgisk klinikk.pdfSak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Kirurgisk klinikk.pdf
Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Stab og støtte.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Stab og støtte.pdfSak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Stab og støtte.pdf
Sak 076-2016 Investeringsbudsjett 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 076-2016 Investeringsbudsjett 2017 HFD.pdfSak 076-2016 Investeringsbudsjett 2017 HFD.pdf
Sak 077-2016 - RHF sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - RHF sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfSak 077-2016 - RHF sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdf
Sak 077-2016 - RHF sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - RHF sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfSak 077-2016 - RHF sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdf
Sak 077-2016 - RHF sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - RHF sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdfSak 077-2016 - RHF sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdf
Sak 077-2016 - Samhandlingsnytt desember 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - Samhandlingsnytt desember 2016.pdfSak 077-2016 - Samhandlingsnytt desember 2016.pdf
Sal 077-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD 2016-12-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sal 077-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD 2016-12-16.pdfSal 077-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD 2016-12-16.pdf

Styremøte 18. november 2016

Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD 2016-11-18.pdfSak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD 2016-11-18.pdf
Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD oppdatert.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD oppdatert.pdfSak 061-2016 Innkalling og sakliste til styret HFD oppdatert.pdf
Sak 062-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 062-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfSak 062-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdf
Sak 062-2016 Styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 062-2016 Styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdfSak 062-2016 Styreprotokoll HFD 2016-10-28.pdf
Sak 063-2016 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2016 Adm dir si orientering.pdfSak 063-2016 Adm dir si orientering.pdf
Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 4 - Budsjettarbeid.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 4 - Budsjettarbeid.pdfSak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 4 - Budsjettarbeid.pdf
Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 5 - Gevinstrealisering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 5 - Gevinstrealisering.pdfSak 063-2016 Notat til AD orientering pkt 5 - Gevinstrealisering.pdf
Sak 064-2016 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdfSak 064-2016 Rapportering frå verksemda per oktober 2016.pdf
Sak 064-2016 Verksemdsrapport KIR oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport KIR oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport KIR oktober 2016.pdf
Sak 064-2016 Verksemdsrapport MED oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport MED oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport MED oktober 2016.pdf
Sak 064-2016 Verksemdsrapport PHV oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport PHV oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport PHV oktober 2016.pdf
Sak 064-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2016.pdfSak 064-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte oktober 2016.pdf
Sak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdfSak 065-2016 - Modell for bil og båtambulansetilbodet i område sør.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 01 - 1-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 01 - 1-16.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 01 - 1-16.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 02 - Mandat.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 02 - Mandat.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 02 - Mandat.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 03 - Fråsegn og uttaler frå interessentar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 03 - Fråsegn og uttaler frå interessentar.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 03 - Fråsegn og uttaler frå interessentar.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 04 - Referater.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 04 - Referater.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 04 - Referater.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 07 - Aktivitetsutvikling.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 07 - Aktivitetsutvikling.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 07 - Aktivitetsutvikling.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 08 - Kart Multiconsult.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 08 - Kart Multiconsult.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 08 - Kart Multiconsult.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 09 - Kart Multiconsult.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 09 - Kart Multiconsult.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 09 - Kart Multiconsult.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 11 - Plan for prehospitale tenester i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 11 - Plan for prehospitale tenester i Helse Vest.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 11 - Plan for prehospitale tenester i Helse Vest.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 12 - Kart LAT.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 12 - Kart LAT.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 12 - Kart LAT.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 13 - Utdrag luftambulanseaktivitet Askvoll og Solund.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 13 - Utdrag luftambulanseaktivitet Askvoll og Solund.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 13 - Utdrag luftambulanseaktivitet Askvoll og Solund.pdf
Sak 065-2016 - Vedlegg 16 - Analyse Multiconsult.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 - Vedlegg 16 - Analyse Multiconsult.pdfSak 065-2016 - Vedlegg 16 - Analyse Multiconsult.pdf
Sak 065-2016 -Vedlegg 01 - Liste over vedlegg til styresak.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2016 -Vedlegg 01 - Liste over vedlegg til styresak.pdfSak 065-2016 -Vedlegg 01 - Liste over vedlegg til styresak.pdf
Sak 066-2016 Etiske retningslinjer 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 066-2016 Etiske retningslinjer 2016.pdfSak 066-2016 Etiske retningslinjer 2016.pdf
Sak 067-2016 Rapportering frå prosjekt HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 067-2016 Rapportering frå prosjekt HFD.pdfSak 067-2016 Rapportering frå prosjekt HFD.pdf
Sak 068-2016 Statusrapport om forsking og innovasjon i HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 068-2016 Statusrapport om forsking og innovasjon i HFD.pdfSak 068-2016 Statusrapport om forsking og innovasjon i HFD.pdf
Sak 069-2016 Skriv og meldingar til styret HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2016 Skriv og meldingar til styret HFD 2016-11-18.pdfSak 069-2016 Skriv og meldingar til styret HFD 2016-11-18.pdf

Styremøte 28. oktober 2016

Innkalling og sakliste styret HFD 2016-10-28.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Innkalling og sakliste styret HFD 2016-10-28.pdfInnkalling og sakliste styret HFD 2016-10-28.pdf
Sak 053-2016 Protokoll frå styremøte HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2016 Protokoll frå styremøte HFD 2016-09-22.pdfSak 053-2016 Protokoll frå styremøte HFD 2016-09-22.pdf
Sak 053-2016 vedlegg - styreprotokoll HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 053-2016 vedlegg - styreprotokoll HFD 2016-09-22.pdfSak 053-2016 vedlegg - styreprotokoll HFD 2016-09-22.pdf
Sak 054-2016 - Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2016 - Adm dir si orientering.pdfSak 054-2016 - Adm dir si orientering.pdf
Sak 054-2016 - Vedlegg 1 - Notat til AD orientering pkt 1 - Sepsis.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 054-2016 - Vedlegg 1 - Notat til AD orientering pkt 1 - Sepsis.pdfSak 054-2016 - Vedlegg 1 - Notat til AD orientering pkt 1 - Sepsis.pdf
Sak 055-2016 - Rapportering frå verksemda september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Rapportering frå verksemda september 2016.pdfSak 055-2016 - Rapportering frå verksemda september 2016.pdf
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport KIR september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport KIR september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport KIR september 2016.pdf
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport MED september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport MED september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport MED september 2016.pdf
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport PHV september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport PHV september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport PHV september 2016.pdf
Sak 055-2016 - Verksemdsrapport Stab og støtte september 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 055-2016 - Verksemdsrapport Stab og støtte september 2016.pdfSak 055-2016 - Verksemdsrapport Stab og støtte september 2016.pdf
Sak 056-2016 - Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsetterepr til styret.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 056-2016 - Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsetterepr til styret.pdfSak 056-2016 - Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsetterepr til styret.pdf
Sak 057-2016 - Risikostyring 2016 - 2 tertialrapportering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2016 - Risikostyring 2016 - 2 tertialrapportering.pdfSak 057-2016 - Risikostyring 2016 - 2 tertialrapportering.pdf
Sak 057-2016 - Vedlegg 1 - Tabell risikostyring T2.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2016 - Vedlegg 1 - Tabell risikostyring T2.pdfSak 057-2016 - Vedlegg 1 - Tabell risikostyring T2.pdf
Sak 057-2016 - Vedlegg 2 - Samlematrise T2 - risikostyring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 057-2016 - Vedlegg 2 - Samlematrise T2 - risikostyring.pdfSak 057-2016 - Vedlegg 2 - Samlematrise T2 - risikostyring.pdf
Sak 058-2016 - Arealplan - oppstart forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2016 - Arealplan - oppstart forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdfSak 058-2016 - Arealplan - oppstart forprosjekt Nye Førde sjukehus.pdf
Sak 058-2016 - Vedlegg 1 - Framskriving av berekraft og rekneskapsutvikling.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 058-2016 - Vedlegg 1 - Framskriving av berekraft og rekneskapsutvikling.pdfSak 058-2016 - Vedlegg 1 - Framskriving av berekraft og rekneskapsutvikling.pdf
Sak 059-2016 - Budsjettarbeid 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 059-2016 - Budsjettarbeid 2017.pdfSak 059-2016 - Budsjettarbeid 2017.pdf
Sak 060-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 060-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD.pdfSak 060-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD.pdf

​Styremøte 22. september 2016

Oppdatert Innkalling Sakliste HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Oppdatert Innkalling Sakliste HFD 2016-09-22.pdfOppdatert Innkalling Sakliste HFD 2016-09-22.pdf
Uttale til RHF - oppvarming av bygningar fra 2020.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Uttale til RHF - oppvarming av bygningar fra 2020.pdfUttale til RHF - oppvarming av bygningar fra 2020.pdf
Tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 fra HOD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 fra HOD.pdfTilleggsdokument til oppdragsdokument 2016 fra HOD.pdf
Brev fra RHF - Info om tilleggdokument til oppdragsdokument 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Brev fra RHF - Info om tilleggdokument til oppdragsdokument 2016.pdfBrev fra RHF - Info om tilleggdokument til oppdragsdokument 2016.pdf
RHF Sak 07816 Vedlegg 1 - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/RHF Sak 07816 Vedlegg 1 - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfRHF Sak 07816 Vedlegg 1 - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdf
RHF Sak 07816 Rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/RHF Sak 07816 Rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar.pdfRHF Sak 07816 Rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar.pdf
RHF Sak 07416 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/RHF Sak 07416 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfRHF Sak 07416 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdf
RHF sak 06716 Mål på aktivitet i psykisk helsevern - barn og unge og vaksne.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/RHF sak 06716 Mål på aktivitet i psykisk helsevern - barn og unge og vaksne.pdfRHF sak 06716 Mål på aktivitet i psykisk helsevern - barn og unge og vaksne.pdf
Frasegn til kommunen 2016-09-07.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Frasegn til kommunen 2016-09-07.pdfFrasegn til kommunen 2016-09-07.pdf
Brev fra BDO AS 2016-08-17.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Brev fra BDO AS 2016-08-17.pdfBrev fra BDO AS 2016-08-17.pdf
Samhandlingsnytt juli 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Samhandlingsnytt juli 2016.pdfSamhandlingsnytt juli 2016.pdf
Samhandlingsnytt august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Samhandlingsnytt august 2016.pdfSamhandlingsnytt august 2016.pdf
Framside Skriv og meldingar til styret HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Framside Skriv og meldingar til styret HFD 2016-09-22.pdfFramside Skriv og meldingar til styret HFD 2016-09-22.pdf
Styresak 05016 Vedlegg 1 Oppf av tiltak fra Internrevisjon bierverv og styresak HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 05016 Vedlegg 1 Oppf av tiltak fra Internrevisjon bierverv og styresak HFD.pdfStyresak 05016 Vedlegg 1 Oppf av tiltak fra Internrevisjon bierverv og styresak HFD.pdf
Styresak 05016 Oppf bierverv etter internrevisjon.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 05016 Oppf bierverv etter internrevisjon.pdfStyresak 05016 Oppf bierverv etter internrevisjon.pdf
Styresak 04916 Vedlegg 1 PasOpp-rapport 2016-147.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04916 Vedlegg 1 PasOpp-rapport 2016-147.pdfStyresak 04916 Vedlegg 1 PasOpp-rapport 2016-147.pdf
Styresak 04916 Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04916 Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015.pdfStyresak 04916 Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015.pdf
Styresak 04816 Vedlegg 1 Rapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04816 Vedlegg 1 Rapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfStyresak 04816 Vedlegg 1 Rapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdf
Styresak 04816 Internrevisjon - Planlegging gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04816 Internrevisjon - Planlegging gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfStyresak 04816 Internrevisjon - Planlegging gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdf
Styresak 04716 Vedlegg 2 Protokoll 2015-12-09.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04716 Vedlegg 2 Protokoll 2015-12-09.pdfStyresak 04716 Vedlegg 2 Protokoll 2015-12-09.pdf
Styresak 04716 Verksemdsoverdraging EPJ-forvaltning til Helse Vest IKT.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04716 Verksemdsoverdraging EPJ-forvaltning til Helse Vest IKT.pdfStyresak 04716 Verksemdsoverdraging EPJ-forvaltning til Helse Vest IKT.pdf
Styresak 04616 Møteplan 2017 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04616 Møteplan 2017 for styret HFD.pdfStyresak 04616 Møteplan 2017 for styret HFD.pdf
Verksemdsrapport PHV august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Verksemdsrapport PHV august 2016.pdfVerksemdsrapport PHV august 2016.pdf
Verksemdsrapport KIR august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Verksemdsrapport KIR august 2016.pdfVerksemdsrapport KIR august 2016.pdf
Styresak 04416 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04416 Adm dir si orientering.pdfStyresak 04416 Adm dir si orientering.pdf
Styresak 04316 Godkjenning av protokoll fra styremøte HFD 2016-06-17.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04316 Godkjenning av protokoll fra styremøte HFD 2016-06-17.pdfStyresak 04316 Godkjenning av protokoll fra styremøte HFD 2016-06-17.pdf
Styresak 04716 Vedlegg 3 Protokoll 2016-08-24.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04716 Vedlegg 3 Protokoll 2016-08-24.pdfStyresak 04716 Vedlegg 3 Protokoll 2016-08-24.pdf
Styresak 04716 Vedlegg 1 Notat til styringsgruppa Optimalisering EPJ forvaltning.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04716 Vedlegg 1 Notat til styringsgruppa Optimalisering EPJ forvaltning.pdfStyresak 04716 Vedlegg 1 Notat til styringsgruppa Optimalisering EPJ forvaltning.pdf
Styresak 04616 Vedlegg 1 Aarsplan 2017 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04616 Vedlegg 1 Aarsplan 2017 for styret HFD.pdfStyresak 04616 Vedlegg 1 Aarsplan 2017 for styret HFD.pdf
Verksemdsrapport Stab og stotte august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Verksemdsrapport Stab og stotte august 2016.pdfVerksemdsrapport Stab og stotte august 2016.pdf
Styresak 045-2016 Verksemdsrapport MED august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 045-2016 Verksemdsrapport MED august 2016.pdfStyresak 045-2016 Verksemdsrapport MED august 2016.pdf
Styresak 04516 Rapportering fra verksemda per august 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 04516 Rapportering fra verksemda per august 2016.pdfStyresak 04516 Rapportering fra verksemda per august 2016.pdf
Styreprotokoll HFD 2016-06-17.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styreprotokoll HFD 2016-06-17.pdfStyreprotokoll HFD 2016-06-17.pdf
Innkalling Sakliste til styret HFD 2016-09-22.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Innkalling Sakliste til styret HFD 2016-09-22.pdfInnkalling Sakliste til styret HFD 2016-09-22.pdf


 

Styremøte 17. juni 2016

2016-06-17 Styresak 038-16 Båtambulansetilbod i område sør.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Styresak 038-16 Båtambulansetilbod i område sør.pdf2016-06-17 Styresak 038-16 Båtambulansetilbod i område sør.pdf
2016-06-17 RHF Sak 073-16 Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar per 3 tertial 2015.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 RHF Sak 073-16 Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar per 3 tertial 2015.pdf2016-06-17 RHF Sak 073-16 Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar per 3 tertial 2015.pdf
2016-06-17 RHF Sak 064-16 Oppfølging av samhandlingsreforma.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 RHF Sak 064-16 Oppfølging av samhandlingsreforma.pdf2016-06-17 RHF Sak 064-16 Oppfølging av samhandlingsreforma.pdf
2016-06-17 Samhandlingsnytt juni 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Samhandlingsnytt juni 2016.pdf2016-06-17 Samhandlingsnytt juni 2016.pdf
2016-06-17 RHF Sak 065-16 Regionalt utdanningssenter - spesialistutdanning for legar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 RHF Sak 065-16 Regionalt utdanningssenter - spesialistutdanning for legar.pdf2016-06-17 RHF Sak 065-16 Regionalt utdanningssenter - spesialistutdanning for legar.pdf
2016-06-17 RHF Sak 062-16 Forebygging og folkehelsearbeid.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 RHF Sak 062-16 Forebygging og folkehelsearbeid.pdf2016-06-17 RHF Sak 062-16 Forebygging og folkehelsearbeid.pdf
2016-06-17 Skriv og meldingar HFD 2016-06-17.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Skriv og meldingar HFD 2016-06-17.pdf2016-06-17 Skriv og meldingar HFD 2016-06-17.pdf
2016-06-17 Styresak 040-16 Pasientens helseteneste - HFD 2030 - Status.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Styresak 040-16 Pasientens helseteneste - HFD 2030 - Status.pdf2016-06-17 Styresak 040-16 Pasientens helseteneste - HFD 2030 - Status.pdf
2016-06-17 Styresak 040-16 Vedlegg 1 Pasientens helseteneste - mål og tiltak juni 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Styresak 040-16 Vedlegg 1 Pasientens helseteneste - mål og tiltak juni 2016.pdf2016-06-17 Styresak 040-16 Vedlegg 1 Pasientens helseteneste - mål og tiltak juni 2016.pdf
2016-06-17 Styresak 039-16 Rapportering fra prosjekt HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Styresak 039-16 Rapportering fra prosjekt HFD.pdf2016-06-17 Styresak 039-16 Rapportering fra prosjekt HFD.pdf
2016-06-17 Styresak 037-16 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Styresak 037-16 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret HFD.pdf2016-06-17 Styresak 037-16 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret HFD.pdf
2016-06-17 Styresak 036-16 Styringsdokument 2016 - rapportering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Styresak 036-16 Styringsdokument 2016 - rapportering.pdf2016-06-17 Styresak 036-16 Styringsdokument 2016 - rapportering.pdf
2016-06-17 Styresak 035-16 Vedlegg 1 Tabell Risikostyring - tertialrapport.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Styresak 035-16 Vedlegg 1 Tabell Risikostyring - tertialrapport.pdf2016-06-17 Styresak 035-16 Vedlegg 1 Tabell Risikostyring - tertialrapport.pdf
2016-06-17 Verksemdsrapport Stab og stotte mai 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Verksemdsrapport Stab og stotte mai 2016.pdf2016-06-17 Verksemdsrapport Stab og stotte mai 2016.pdf
2016-06-17 Verksemdsrapport MED mai 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Verksemdsrapport MED mai 2016.pdf2016-06-17 Verksemdsrapport MED mai 2016.pdf
2016-06-17 Styresak 034-16 Rapportering fra verksemda per mai 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Styresak 034-16 Rapportering fra verksemda per mai 2016.pdf2016-06-17 Styresak 034-16 Rapportering fra verksemda per mai 2016.pdf
2016-06-17 Styresak 033-16 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Styresak 033-16 Adm dir si orientering.pdf2016-06-17 Styresak 033-16 Adm dir si orientering.pdf
2016-06-17 Styresak 032-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte HFD 2016-05-27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Styresak 032-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte HFD 2016-05-27.pdf2016-06-17 Styresak 032-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte HFD 2016-05-27.pdf
2016-06-17 Styresak 036-16 Vedlegg 1 Halvårsrapportering Styringsdokument 2016 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Styresak 036-16 Vedlegg 1 Halvårsrapportering Styringsdokument 2016 HFD.pdf2016-06-17 Styresak 036-16 Vedlegg 1 Halvårsrapportering Styringsdokument 2016 HFD.pdf
2016-06-17 Styresak 035-16 Vedlegg 2 Samlematrise T1 - risikostyring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Styresak 035-16 Vedlegg 2 Samlematrise T1 - risikostyring.pdf2016-06-17 Styresak 035-16 Vedlegg 2 Samlematrise T1 - risikostyring.pdf
2016-06-17 Styresak 035-16 Risikostyring av styringsmål 2016 - rapportering 1 tertial.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Styresak 035-16 Risikostyring av styringsmål 2016 - rapportering 1 tertial.pdf2016-06-17 Styresak 035-16 Risikostyring av styringsmål 2016 - rapportering 1 tertial.pdf
2016-06-17 Verksemdsrapport PHV mai 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Verksemdsrapport PHV mai 2016.pdf2016-06-17 Verksemdsrapport PHV mai 2016.pdf
2016-06-17 Verksemdsrapport KIR mai 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Verksemdsrapport KIR mai 2016.pdf2016-06-17 Verksemdsrapport KIR mai 2016.pdf
2016-06-17 Styresak 033-16 Notat til AD orientering pkt 4.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Styresak 033-16 Notat til AD orientering pkt 4.pdf2016-06-17 Styresak 033-16 Notat til AD orientering pkt 4.pdf
2016-06-17 Styreprotokoll HFD 2016-05-27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Styreprotokoll HFD 2016-05-27.pdf2016-06-17 Styreprotokoll HFD 2016-05-27.pdf
2016-06-17 Innkalling og sakliste.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-06-17 Innkalling og sakliste.pdf2016-06-17 Innkalling og sakliste.pdf
2016-05-27 Innkalling-sakliste.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/2016-05-27 Innkalling-sakliste.pdf2016-05-27 Innkalling-sakliste.pdf

Styremøte 20. november 2015

Styresak 071-2015 A Konseptfase arealplan FSS.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Styresak 071-2015 A Konseptfase arealplan FSS.pdfStyresak 071-2015 A Konseptfase arealplan FSS.pdf
Vedlegg 1 Styresak 071-2015A - Konseptfase Arealplan FSS.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Vedlegg 1 Styresak 071-2015A - Konseptfase Arealplan FSS.pdfVedlegg 1 Styresak 071-2015A - Konseptfase Arealplan FSS.pdf
Vedlegg 2 Styresak 071-2015A Økonomiske vurderingar analyse og tabellar.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Vedlegg 2 Styresak 071-2015A Økonomiske vurderingar analyse og tabellar.pdfVedlegg 2 Styresak 071-2015A Økonomiske vurderingar analyse og tabellar.pdf
Vedlegg 3 Styresak 071-2015 Ekstern kvalitetssikring (KSK).pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Vedlegg 3 Styresak 071-2015 Ekstern kvalitetssikring (KSK).pdfVedlegg 3 Styresak 071-2015 Ekstern kvalitetssikring (KSK).pdf
Vedlegg 4 - Styresak 071-2015A - Usikkerhetsanalyse.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Vedlegg 4 - Styresak 071-2015A - Usikkerhetsanalyse.pdfVedlegg 4 - Styresak 071-2015A - Usikkerhetsanalyse.pdf