Stipend

Som eit tiltak til rekruttering og kompetanseheving av våre medarbeidarar i Helse Førde, tilbyr vi stipend til medarbeidarar ved enkelte vidare- og etterutdanningar.

​Vi kan og tilby tilsette løn under utdanning. Søknadsfristen er 15. mars.

Vi har 3 stipend på kr. 15.000 pr. student.

Kontaktinformasjon:

Laila Vilnes Helgheim. Tlf. 948 34 576.
E-post: Laila Vilnes Helgheim

​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​