HELSENORGE
Tronvik er ein del av psykiatrisk klinikk i Helse Førde.  Institusjonen ligg vakkert til ved Sognefjorden.
Kyrkjebø, Høyanger kommune

Tronvik

Tronvik, Helse Førde si regionale ruseining, held til i gode lokale i vakre omgivnader ved Sognefjorden. Pasientane har god plass til å utfalde seg med mange aktivitetar. Sidan 1980-talet har fysisk aktivitet vore ei systematisk innarbeidd behandlingstilnærming. Vi har godt utrusta gymsal og avdeling for tre-, glas- og skinnarbeid, samt tradisjonelt handarbeid. Dei nærliggande fjella blir nytta til turar fleire gonger i veka. Ny symjehall og buldrevegg i kommunesenteret Høyanger vert også nytta regelmessig.
Fann du det du leita etter?