Styret i Helse Førde

Styret er det øvste organet med ansvaret for drifta av helseføretaket. Styret i Helse Førde har representantar som er oppnemnde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Alle representantane er likestillte i styret.

Møteplan 2017

Styringsdokument Helse Førde

Styremedlemer: 

  • Agnes Landstad, styreleiar (Leikanger) - mobil 915 46 610
  • Atle Hamar, nestleiar (Jølster) - mobil 992 84 300
  • Wenche Kristin Røkenes (Tronvik) - mobil 958 10 155
  • Arthur Norevik (FSS) - mobil 415 30 445
  • Randi Aven (Tronvik) - mobil 908 91 148
  • Liv Stave (Selje) - mobil 957 68 617
  • Helge Bryne (Stavanger) - mobil 415 33 804
  • Hans Jacob Westbye (Førde) - mobil 900 33 481
  • Harry Mowatt (Hyllestad) - mobil 917 09 051
  • Aud Ingrid Espeland (Fjaler) - mobil 913 35 724

Styremøte 24. mars 2017https://helse-forde.no/nyhende/styremote-24-mars-2017Styremøte 24. mars 201717.03.2017 12:51:28
Styremøte 17. februar 2017https://helse-forde.no/nyhende/styremote-17-februar-2017Styremøte 17. februar 201709.02.2017 23:00:00
Styremøte 27. januar 2017https://helse-forde.no/nyhende/styremote-27-januar-2017Styremøte 27. januar 201719.01.2017 23:00:00