Medlemer av føretaksstyret i Helse Førde

Styret i Helse Førde

Styret er det øvste organet med ansvaret for drifta av helseføretaket. Styret i Helse Førde har representantar som er oppnemnde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Alle representantane er likestillte i styret.


Møteplan

Styremedlemer: 

 • Agnes Landstad, styreleiar (Leikanger) - mobil 915 46 610
 • Anne Sissel Faugstad, nestleiar
 • Lena Thorsnes (Førde)
 • Arthur Norevik (FSS) - mobil 415 30 445
 • Randi Aven (Tronvik) - mobil 908 91 148
 • Ole Gunnar Krakhellen (Luster)
 • Ivar Eriksen (Stavanger)
 • Ole Magnus Kapstad (FSS)
 • Aud Ingrid Espeland (Fjaler) - mobil 913 35 724
 • Reidar Sandal (Flora) - mobil 916 28 387
 • Tor Vidar Myklebust (Naustdal)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.